JAS เดินหน้าขายทรัพย์ ผู้ถือหุ้นโหวตฉลุย!วันนี้

Published on 2019-09-25   By ข่าวหุ้น

JAS เดินหน้าขายสินทรัพย์ส่วนเพิ่มเข้า JASIF จำนวน 700,000 คอร์กิโลเมตร มูลค่า 38,000 ล้านบาท ผู้ถือหุ้นโหวตวันนี้ ฟาก IFA คาดทำรายการแล้วเสร็จในไตรมาส 4/62 หรือประมาณวันที่ 1 ธ.ค. 62 จ่อบุ๊กกำไรขายสินทรัพย์ 6,996-8,500 ล้านบาท พร้อมคาดประกาศความชัดเจนโปรเจกต์ยักษ์ที่จับมือกับ KT จากเกาหลี ลุยธุรกิจ IPTV ในไทย

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันนี้ (25 ก.ย. 2562) บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เวลา 10.00 น. ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคาร จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล โดยมีวาระการประชุมสำคัญ ได้แก่ การพิจารณาอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์กับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต หรือ JASIF ประกอบด้วย

 

1. การขายทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่ม จำนวน 700,000 คอร์กิโลเมตร ให้แก่ JASIF  คิดเป็นมูลค่ารายการประมาณ 38,000 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 

2. การเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มจำนวน 700,000 คอร์กิโลเมตร จาก JASIF แบ่งเป็น สัญญาเช่าหลักจำนวน 80% ของทรัพย์สินส่วนเพิ่มที่จำหน่ายแก่ JASIF คิดเป็นประมาณ 560,000 คอร์กิโลเมตร โดยมีระยะเวลาการเช่าประมาณ 12 ปี 2 เดือน สิ้นสุดลงในวันที่ 29 ม.ค. 2575 และสัญญาประกันรายได้จำนวน 20% ของทรัพย์สินส่วนเพิ่มที่จำหน่ายแก่ JASIF คิดเป็นประมาณ 140,000 คอร์กิโลเมตร โดยมีระยะเวลาการเช่าประมาณ 3 ปี ซึ่ง JASIF มีสิทธิเลือกที่จะต่ออายุสัญญาประกันรายได้ค่าเช่าดังกล่าวออกไปได้อีกครั้งละไม่เกิน 3 ปี แต่ไม่เกินกว่าวันที่ 29 ม.ค. 2575

 

3. การขยายอายุสัญญาเช่าหลักสำหรับสัญญาเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงหลักเดิม โดยจะขยายอายุเฉพาะส่วนของสัญญาเช่าหลักเดิม จำนวนประมาณ 784,400 คอร์กิโลเมตร จากวันที่ 22 ก.พ. 2569 ไปจนถึงวันที่ 29 ม.ค. 2575

 

4. การให้สิทธิแก่ JASIF ในการขอต่ออายุสัญญาเช่า (ทั้งสัญญาเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงหลักเดิม และสัญญาเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่ม) ออกไปอีก 10 ปี นับจากวันสิ้นสุดอายุของสัญญาเช่าหลัก หรือวันที่ 29 ม.ค. 2575 และ

 

5. การเข้าจองซื้อหน่วยลงทุนที่จะออกใหม่ของ JASIF ตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบริษัทใน JASIF โดยบริษัทอาจจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่เกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร อย่างไรก็ตามบริษัทจะจองซื้อหน่วยลงทุนสูงสุดเป็นจำนวนไม่เกิน 33% ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของ JASIF หลังการเพิ่มทุน

 

ขณะเดียวกันบริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS ได้จัดทำรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปและได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ JAS โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ประเมินว่า ภายหลังจากการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ คาดว่าบริษัทและบริษัทย่อยจะสามารถบันทึกบัญชีรายการขายทรัพย์สินส่วนเพิ่มแบบที่มีการรับรู้กำไรอันเกิดจากการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนไปยังผู้ซื้อทรัพย์สิน (True sale) ตามมาตรฐานการบันทึกบัญชีที่ใช้อยู่ ณ ปัจจุบัน

 

โดย TTTBB จะบันทึกรับรู้กำไร (ก่อนภาษี) จากการขายทรัพย์สินเป็นจำนวน 10,494 ล้านบาท และบริษัทคาดว่าจะบันทึกกำไรจากการขายทรัพย์สินเป็นจำนวนประมาณ 6,996-8,500 ล้านบาท (หลังจากหักรายการกำไรที่ยังไม่รับรู้ในอัตรา 19-33% ตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบริษัทใน JASIF) โดย TTTBB สามารถนำเงินกำไรจากการขายทรัพย์สินมาพิจารณาจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ หากบริษัทมีกำไรสะสมเพียงพอ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น

 

นอกจากนี้ การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันดังกล่าว เชื่อว่าผู้ถือหุ้น JAS จะได้ความชัดเจนในหลายประเด็น โดยเฉพาะโปรเจกต์ที่บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTTBB ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต ภายใต้ชื่อ “3BB” ในเครือ JAS ประกาศลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ MONO และบริษัท เคที คอร์ปอเรชั่น หรือ KT จากเกาหลีใต้ ในฐานะพันธมิตรและที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์ เพื่อเปิดตัวธุรกิจไอพีทีวี ต่อยอดจากลูกค้าอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ของ 3BB ซึ่งปัจจุบันมีฐานลูกค้าอยู่ที่ 3.3 ล้านราย บนโครงข่ายไฟเบอร์ออปติกที่มีคุณภาพสูงของ 3BB ที่ครอบคลุมทั่วประเทศ

 

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ KT จะเป็นผู้ดูแลให้คำปรึกษาและออกแบบระบบครอบคลุมทั้งด้านโครงสร้างเน็ตเวิร์ก, แพลตฟอร์มไอพีทีวี และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในขณะที่ MONO ในฐานะผู้จัดหาคอนเทนต์หลัก (Master Content Provider : MCP) จะได้รับค่าตอบแทนเป็นส่วนแบ่งรายได้ การร่วมมือกันของ TTTBB บริษัทในเครือ JAS, KT และ MONO จะทำให้สถานะของกลุ่ม JAS มีความแข็งแกร่งอย่างมากในการก้าวเข้าสู่ธุรกิจไอพีทีวี

 

นอกจากนี้ บริษัทตั้งเป้าหมายมีผู้ใช้บริการไอพีทีวี จำนวน 1.5 ล้านราย ภายในเวลา 1 ปี นับจากเปิดตัว โดยเน้นฐานลูกค้า FTTx ของ 3BB เป็นหลัก สำหรับบริการไอพีที ประกอบด้วย

 

1. ช่องทีวีคุณภาพ (Linear TV) ที่มีคอนเทนต์ครอบคลุมความบันเทิง ทั้งหนัง ซีรีส์ กีฬา รายการต่าง ๆ จาก Hollywood, เกาหลี, จีน, และอื่น ๆ

 

2. VOD (video-on-demand) ที่หลากหลาย รองรับความคมชัดระดับ 4K

 

3. T-Commerce หรือบริการทีวีช้อปปิ้ง และ

 

4. การบริการโฆษณาที่เข้าถึงพฤติกรรมผู้บริโภค (Targeted advertising service)

 

ทั้งนี้ เมื่อเริ่มดำเนินธุรกิจไอพีทีวีจะนำเม็ดเงินมหาศาลสู่ JAS ทันที นอกจากนี้ภาพใหม่ของ JAS จาก Telecom company อย่างเดียว จะกลายเป็น Telecom And Media Entertainment  เช่นเดียวกับบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลก  Comcast Universal, AT&T Time Warner