JAS แต่งตั้งนั่งรักษาการ

Published on 2019-09-24   By ข่าวหุ้น

นางสาวสายใจ คีตสิน รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 ได้อนุมัติให้แต่งตั้งนางสาวสายใจ คีตสิน ดำรงตำแหน่งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท (จากปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท) แทนนายพิชญ์ โพธารามิกประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คนเดิม ซึ่งลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่เมื่อวันที่ 17 กันยายนที่ผ่านมา โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2562 เป็นต้นไป