JASกำไร82.40%ปันผลเด่น0.28บ.ดันยิลด์สูง4.55%

Published on 2019-02-20   By ทันหุ้น
ทันหุ้น - JAS โชว์กำไรแตะ 4,913 ล้านบาท ทะยาน 82.40% กำไรจากการขายเงินลงทุน JASIF ค้ำ จัดปันผล 0.28 บาทยิลด์สูง 4.55% ชี้ราคาหุ้นพุ่งตั้งแต่ต้นปี 37% เก็งกำไรขายสินทรัพย์เข้ากองทุน 4 หมื่นล้านบาท ปลายปี แต่มีความเสี่ยงด้านการเลื่อนเป็นปี 2563
          นายพิชญ์ โพธารามิก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS เปิดเผยผลการดำเนินงานประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ว่า บริษัทมีกำไร สุทธิที่ 4,913 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 82.40% เกิดจากกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน จำนวน 48 ล้านบาท, กำไรจากการขายเงินลงทุน JASIF จำนวน 3,650 ล้านบาท นอกจากนี้ยังปรับปรุงสำรองประกันรายได้ค่าเช่า OFC ของ JASIF ส่งผลให้การตั้งสำรองลดลง 31 ล้านบาท, สำรองหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญของ 3BB จำนวน 231 ล้านบาท
          นอกจากนี้บริษัทยังมีการสำรองประมาณการหนี้สินตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท จำนวน 613 ล้านบาท ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี อย่างไรก็ตามบริษัทเห็นแตกต่างกับคำพิพากษาของศาลชั้นต้นในประเด็นข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ซึ่งบริษัทจะใช้สิทธิอุทธรณ์คำพิพากษาต่อไป-บันทึก Deferred Tax ของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวน 311 ล้านบาท
          ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมจากการดำเนินงาน 18,446 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบกับปี 2560 ซึ่งรายได้รวมจากการดำเนินงาน อยู่ที่ 17,733 ล้านบาท  โดยรายได้ส่วนใหญ่มาจากบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTTBB โดย ณ สิ้นปี 2561 ลูกค้าที่ใช้ บริการ 3BB มีจำนวนทั้งสิ้น 2.94 ล้านราย ในจำนวนนี้เป็นลูกค้า ที่ใช้บริการ FTTx ประมาณ 1.027 ล้านราย
          สำหรับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) มีรายได้รวมในปี 2561 ที่ 5,846 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.74% เมื่อเทียบกับปี 2560 ซึ่งรายได้รวมอยู่ที่ 5,803 ล้านบาท และมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 58,904.67 ล้านบาท คิดเป็น 10.7099 บาทต่อหน่วย
          ดังนั้น จากผลประกอบการที่เติบโตขึ้น ทำให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.28 บาทต่อหุ้น กำหนดขึ้นเครื่องหมายวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล หรือ  XD วันที่ 4 มีนาคม 2562  และกำหนดจ่ายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้หากคิดจากราคาปิดที่ 6.15 บาท จะมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่  4.55%
          ทั้งนี้ราคาหุ้น JAS ที่ปรับตัวขึ้นตั้งแต่ต้นปีถึง ปัจจุบัน (YTD) ถึง 37% จากราคา 4.48 บาท สู่ 6.15 บาท
          ด้านบริษัทหลักทรัพย์ดีบีเอส  วิคเคอร์ส คาดว่าจะมีการเก็งกำไรเรื่องการขายสินทรัพย์เข้าสู่กองทุน สาธารณูปโภค JASIF ที่เราคาดว่ามูลค่าขายจะมากกว่า 40,000 ล้านบาท และจะบันทึกกำไร ก้อนใหญ่จ่ายเงินปันผลพิเศษได้สูงตามมา ตามกำหนด เวลา (Time Line) เดิมจะเป็นประมาณ ไตรมาส 4/2562 นี้ คือเริ่มยื่น Filing ในไตรมาส 2/2562 และ ก.ล.ต. ใช้เวลาพิจารณาประมาณ 6 เดือน แต่ก็มีความเสี่ยงเช่นกันที่จะข้ามผ่านไปปี 2563 เนื่องจากยังตกลงกันไม่ได้ในเงื่อนไขการขายสินทรัพย์บางประการ ซึ่งหากมีความล่าช้าโดยเฉพาะข้ามไปปี 2563 ก็อาจจะเป็นลบกับราคาหุ้นได้ เพราะใช้เวลายาวนานเกินไป ต้องติดตาม แต่ในกรณีนักลงทุนระยะยาว อาจจะถือ เพื่อการลงทุนได้