รายงานพิเศษ: หุ้นพีอีต่ำ-Dividend Yield สูง

Published on 2018-11-30   By ข่าวหุ้น
ช่วงตลาดหุ้นยังมีความผันผวน วอลุ่มการซื้อขายเบาบาง เหตุไร้ปัจจัยใหม่เข้ามากระตุ้น รวมถึงยังต้องติดตามปัจจัยภายนอกเป็นหลักฯ อย่างสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนที่อาจจะปะทุรอบใหม่ได้ทุกเมื่อ
          การลงทุนในหุ้นกลุ่มตั้งรับถือเป็นช่องทางลงทุนที่ช่วยลดความเสี่ยงได้เป็นอย่างดี คือหุ้นที่มีอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนสูง ประกอบกับต้องมีค่า P/E ในระดับต่ำ ซึ่งหากจะให้เหมาะสมต้องไม่เกิน 15 เท่า ถือเป็นหุ้นที่มีโอกาสปรับตัวลงน้อยกว่าตลาดฯ
          นอกจากนี้ ค่าพี/อีของบริษัทที่เหมาะสมไม่ควรสูงกว่าค่าพี/อีของตลาดหลักทรัพย์ฯ... สำหรับค่าพี/อีของตลาดฯ อยู่ที่ 15.56 เท่า...
          ดังนั้นทางข่าวหุ้นธุรกิจจึงทำการร่อนตะแกรงหลักทรัพย์ที่มีค่า P/E ต่ำกว่า 15 เท่า ประกอบกับค่า P/BV ต่ำ และสิ่งสำคัญคือ อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend Yield) สูงกว่า 4%
          ผลสรุป พบว่าจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)… มีหลักทรัพย์ อาทิ AP, AH, ESSO, MCS, ORI, SPRC, LALIN, SGP, JAS, PSH, TCAP, KGI, PTTGC, QH, LANNA, BCP, SCP, FMT, SNC, LHK, IRPC, MSC, GOLD, PL, SMK, NNCL, KKP, FTE, LPN, PTT, TVO, ASEFA, ML, ASK, MFC, SCB, SIRI, SMIT, AMC, CTW, SCC, SPG, HANA, ASP, LH, CPT, HTC, MK, BR, ROJNA, IT, JCT, ALLA และ CSS เป็นต้น
          หลักทรัพย์ตัวอย่างน่าสนใจ เช่น 1) บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ ESSO โดยค่า P/E อยู่ที่ 5.40 เท่า ขณะที่อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน 8.13% 2) บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ORI โดยค่า P/E อยู่ที่ 5.42 เท่า ขณะที่อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน 5.21% 3) บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS โดยค่า P/E อยู่ที่ 7 เท่า ขณะที่อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน 9.48%
          4) บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ PSH โดยค่า P/E อยู่ที่ 7.07 เท่า ขณะที่อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน 11.23% 5) บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ TCAP โดยค่า P/E อยู่ที่ 7.85 เท่า ขณะที่อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน 4.21% 6) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC โดยค่า P/E อยู่ที่ 8.17 เท่า ขณะที่อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน 5.41%
          7) บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BCP โดยค่า P/E อยู่ที่ 8.61 เท่า ขณะที่อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน 6.37% 8) บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC โดยค่า P/E อยู่ที่ 8.91 เท่า ขณะที่อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน 4.79% 9) บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GOLD โดยค่า P/E อยู่ที่ 9.14 เท่า ขณะที่อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน 5.54%
          10) ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) หรือ KKP โดยค่า P/E อยู่ที่ 10.23 เท่า ขณะที่อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน 6.99% 11) บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ LPN โดยค่า P/E อยู่ที่ 10.27 เท่า ขณะที่อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน 6.33% 12) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT โดยค่า P/E อยู่ที่ 10.33 เท่า ขณะที่อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน 4.08%
          13) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB โดยค่า P/E อยู่ที่ 11.08 เท่า ขณะที่อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน 4% 14) บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ SIRI โดยค่า P/E อยู่ที่ 11.18 เท่า ขณะที่อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน 8.81% และ 15) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCC โดยค่า P/E อยู่ที่ 11.48 เท่า ขณะที่อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน 4.24%
          นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายบริษัทที่มีค่าพี/อีต่ำ และอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนสูง ซึ่งรายละเอียดดูจากตารางประกอบ
          สำหรับกลยุทธ์ในการเลือกลงทุนหุ้นที่ราคาถูก ดูจากค่า P/E ต่ำ และอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนสูงถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการลงทุนในช่วงภาวะตลาดผันผวน
          บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มีค่า P/E ต่ำ และ (Dividend Yield) สูงหลักทรัพย์บริษัทP/EP/BVDividend Yield(เท่า)(เท่า)(%)APบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)5.120.935.04AHบริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)5.160.975.33ESSOบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)5.401.498.13MCSบริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)5.401.258.10ORIบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)5.422.795.21SPRCบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) 5.971.239.52LALINบริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)6.570.875.50SGPบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)6.781.568.15JASบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)7.002.399.48PSHบริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)7.071.0411.23TCAPบริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)7.850.944.21KGIบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)7.971.547.24PTTGCบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)8.171.215.41QHบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)8.201.266.67LANNAบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)8.311.526.85BCPบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)8.611.036.37SCPบริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน)8.611.364.57FMTบริษัท ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)8.730.776.22SNCบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)8.751.536.21LHKบริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)8.811.1310.51IRPCบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)8.911.394.79MSCบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)8.971.416.06GOLDบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)9.141.195.54PLบริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)9.25 0.695.62SMKบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)9.861.315.08NNCLบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)10.201.214.57KKPธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)10.231.476.99FTEบริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)10.261.839.16LPNบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)10.270.946.33PTTบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)10.331.644.08TVOบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)10.542.715.20ASEFAบริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)10.561.756.61MLบริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)10.640.595.05ASKบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)10.691.716.22MFCบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)11.031.778.48SCBธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)11.081.254.00SIRIบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)11.180.678.81SMITบริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)11.371.485.81AMCบริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน)11.390.496.15CTWบริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน)11.440.764.24SCCบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)11.482.014.24SPGบริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)11.820.886.40HANAบริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน)11.881.325.76ASPบริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)11.991.578.72LHบริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)12.122.557.28CPTบริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)12.210.8914.43HTCบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)12.231.176.41MKบริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)12.270.605.56BRบริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน)12.430.829.71ROJNAบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)12.450.875.66ITบริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)13.151.115.52JCTบริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน)13.731.044.66ALLAบริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)13.851.134.76CSSบริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)13.871.528.82หมายเหตุ: ข้อมูลเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561