แจ้งลดทุนจดทะเบียน1.2พันล้านหุ้น หุ้น"จัสมิน"ร่วงสวนทางบริษัทลูก

Published on 2016-12-27   By กรุงเทพธุรกิจ

เกาะติดเจทีเอส หลังพิชญ์เทนเดอร์ 50.91%
          หุ้นจัสมินปรับลดลง 1.27% บริษัทแจ้งตลาดดำเนินการลดทุนแล้ว 1.2 พันล้านหุ้น ตามจำนวนที่ซื้อคืน ขณะที่หุ้นจัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์บวก 9.62% นักวิเคราะห์แนะเกาะติด ความเคลื่อนไหวต่อ หลังจากล่าสุด พิชญ์ โพธารามิก ทำเทนเดอร์หุ้น ที่ราคา 1.50 บาท และรวบหุ้นได้ 50.91%  บรรยากาศการลงทุนในหุ้นจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน) JAS เมื่อ 26 ธ.ค. 2559 ราคาหุ้นปิดการซื้อขายที่ 7.75 บาท ลดลง 0.10 บาท หรือ 1.27% มูลค่าการซื้อขาย 142 ล้านบาท
          ทั้งนี้ แรงซื้อขายหุ้นจัสมินฯ เริ่มเบาบางตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่แล้ว (29-23 ธ.ค.) ซึ่งราคาหุ้นค่อนข้างผันผวนขาลง โดยเคลื่อนไหวในกรอบ 7.75-8.30 บาท อย่างไรก็ตาม มูลค่าการซื้อขายค่อนข้างเบาบาง อยู่ระหว่าง 195-800 ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยมูลค่าการซื้อขายต่อวันซึ่งเคยอยู่ระดับสูงกว่า 1,000 ล้านบาท
          บริษัท จัสมิน อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด(มหาชน) JAS แจ้งว่า บริษัทได้ดำเนินการลดทุนชำระแล้ว จาก 3,568.47 ล้านบาท เป็น 2,968.47 ล้านบาท โดยการตัดหุ้นที่ซื้อหุ้นคืนของบริษัท จำนวน 1,200 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้นละ 0.50 บาท รวม 600 ล้านบาท โดยบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.2559 ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทมีทุนชำระแล้ว เท่ากับ 5,936.95 ล้านหุ้น ขณะที่ความเคลื่อนไหวราคาหุ้นบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด(มหาชน) JTS วานนี้ (26ธ.ค.) ปิดการซื้อขายที่ 2.28 บาท เพิ่มขึ้น 0.20 บาท หรือ 9.62% มูลค่า การซื้อขาย 51.26 ล้านบาท
          ทั้งนี้ ราคาหุ้นเจทีเอส ช่วง 19-23 ธ.ค. ผันผวนขาขึ้น โดยปรับตัวขึ้นทำราคาสูงสุดที่ 2.16 บาท ขณะที่มูลค่าการซื้อขายเริ่มหนาแน่น ขึ้น โดยเมื่อวันที่ 22 ธ.ค. มูลค่าการซื้อขายสูง ถึง 17 ล้านบาท เมื่อเทียบกับมูลค่าการซื้อขาย โดยเฉลี่ยที่ไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อวัน
          นักวิเคราะห์รายหนึ่งกล่าวว่า ความเคลื่อนไหวราคาหุ้นจัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จากนี้ ยังต้องติดตามว่า ภายหลังการทำเทนเดอร์หุ้น โดยนายพิชญ์ โพธารามิก ที่ถือครองหุ้นทั้งสิ้น 50.91% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ จากจำนวนหุ้นที่เสนอซื้อจำนวน 706.45 ล้านหุ้น คิดเป็น 100%  จะดำเนินการอย่างไรต่อไป
          ทั้งนี้ นายพิชญ์ ได้ทำคำเสนอซื้อหุ้น JTS ระหว่างวันที่ 6 ต.ค.-10 พ.ย.2559 ที่ราคาหุ้นละ 1.50 บาท
          ผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ ณ วันปิดสมุดทะเบียน 14 พ.ย. 2559 ประกอบด้วย บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) JAS ถือหุ้น 32.80%, บริษัท เอเซียส รีเยนแนล เซอร์วิส 9.06%, บริษัท ที.เจ.พี.เอ็นจิเนียริ่ง 9.05%, นายเกริกไกร ไตรบัญญัติกุล 5.38% และนายโสรัชย์ อัศวะประภา 4.95%
          ควงคู่ 'ปันผลระหว่างกาล'
          บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) JAS รายงานผลดำเนินงานไตรมาส 3 ปี2559 มีกำไรสุทธิ967 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 883 ล้านบาท ขณะเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากกำไรสะสม ณ วันที่ 30 ก.ย.2559 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมจ่ายเงินปันผลเป็นเงิน 890.543 ล้านบาท กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลวันที่ 24 พ.ย.59 และกำหนดจ่ายปันผล วันที่ 9 ธ.ค.59
          บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) JTS รายงานผลประกอบการ งวดไตรมาส 3 ปี 2559 มีกำไรสุทธิ 21.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 542.86% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันปี 2558 มีผลขาดทุนสุทธิ 4.83 ล้านบาท และคณะกรรมการบริษัทมีมติจัดสรร เงินจากกำไรสะสมจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาทต่อหุ้น