ตลาดปัดเพิ่มเกณฑ์จัสมินรอ''บอร์ด''สรุปซื้อหุ้นคืน 

Published on 2016-03-17   By กรุงเทพธุรกิจ

ตลาดหลักทรัพย์ ยันไม่ออกเกณฑ์ใหม่คุมแผนการซื้อหุ้นคืนนอกตลาดของ จัสมิน  แม้เป็นรายแรกของบริษัทในตลาดหุ้น และเป็นแค่รายเดียวที่ประกาศซื้อคืน 20% ชี้เป็นหน้าที่บอร์ดต้องพิจารณาทั้งราคาและกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น

          จากความไม่ชัดเจนของการรับซื้อหุ้นของบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) JAS นั้น ทำให้นักลงทุนค่อนข้างสับสนกับเงื่อนไขการรับซื้อหุ้นคืนดังกล่าว

          นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและ ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์จะรอดูการประกาศของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จัสมิน ซึ่งจะมีการพิจารณาเรื่องกำหนด การประชุมผู้ถือหุ้นและราคาที่จะรับซื้อ ที่แน่นอน ก่อนที่นำพิจารณาอีกครั้งว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรหรือไม่ โดยยอมรับว่าในการรับซื้อหุ้นคืนเกิน 10% นั้นเป็นสิ่งที่ ไม่เคยเกิดขึ้น และจะไม่ออกหลักเกณฑ์อะไรเพื่อมาดูแลการดำเนินการของบริษัทเดียว

          "เราต้องรอดูว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น จะออกมาอย่างไร ก่อนที่จะมาพิจารณาว่า ตลาดต้องดำเนินการอย่างใดหรือไม่  ซึ่งการดำเนินการ ในครั้งนี้ยังไม่ชัดเจนว่าเป็นการรับซื้อหุ้นคืนหรือไม่"

          ทั้งนี้ ในเงื่อนไขการรับซื้อหุ้นคืนนั้น หากเป็นการรับซื้อหุ้นคืนที่ระดับต่ำกว่า 10% ในข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ มีวิธีการ ดำเนินงานอยู่แล้วว่าจะต้องทำสิ่งใดบ้าง ทั้งการกำหนดราคารับซื้อหุ้นคืนกำหนดกรอบเวลาวิธีการต่างๆ แต่การดำเนินการครั้งนี้ เป็นการรับซื้อหุ้นคืนในระดับ 20% ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและตอนนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนจาก บริษัท ทำให้ต้องรอว่าที่ประชุมคณะกรรมการจะออกมาในทิศทางใด

          กรณีที่ตลาดหลักทรัพย์ จะต้องออก หลักเกณฑ์ใดๆ เพื่อควบคุมการซื้อหุ้นคืนที่ มากกว่า 10% หรือไม่นั้น ตลาดมองว่าในเรื่องนี้ต้องดูภาพรวมเป็นหลัก เพราะไม่สามารถใช้กรณีเดียวในการตัดสินออกเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆ ที่มากขึ้นได้ เพราะแต่ละบริษัทอาจมีช่องทางที่แตกต่างกันในการดำเนินงาน ดังนั้นต้องพิจารณาภาพรวมด้วย

          อนึ่งบริษัทจัสมินได้ประกาศโครงการซื้อหุ้นคืนจะเสนอซื้อจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป ในราคาประมาณ 5.00 บาทต่อหุ้น ซึ่งราคาดังกล่าวยังไม่แน่นอน ทั้งนี้ราคาที่แน่นอนจะกำหนดได้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป ภายในเดือนมี.ค.2559 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

          นอกจากนี้ บริษัทแจ้งว่า ความเพียงพอของแหล่งเงินทุนที่จะรองรับการซื้อหุ้นคืน และจ่ายเงินปันผลของบริษัทนั้น ตามที่บริษัทได้แจ้งให้ทราบแล้วว่าบริษัท มีกำไรสะสม ณ 31 ธ.ค.2558 จำนวน 2,298 ล้านบาท และ ในเดือนมี.ค.2559 บริษัท ได้บันทึกเงินปันผลรับจากบริษัท อคิวเมนท์ จำกัด จำนวน 5,952 ล้านบาท

          ส่วนความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทที่ถึงกำหนดชำระภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่จะซื้อหุ้นคืน จากที่ทราบอยู่แล้วว่าบริษัทได้เข้าลงทุนเป็นผู้ถือหุ้นในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASI ) 33.33% และได้รับผลตอบแทนเป็นรายไตรมาส รวมประมาณ 9% ต่อปี และบริษัทไม่มีภาระที่จะต้องชำระหนี้อื่นใดอีก