"แจส โมบาย" พร้อมให้บริการ

Published on 2016-01-08   By ไทยรัฐ

นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิต รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยหลังการประชุมร่วมกับบริษัท แจส โมบาย บรอดแบนด์ จำกัด ผู้ชนะประมูล 4 จี คลื่นความถี่ 900 เมกะเฮิรตซ์ ในราคา 75,654 ล้านบาท ว่า แจสยืนยันว่ามีความมุ่งมั่นที่จะเข้าสู่ธุรกิจมือถือ และทำการบ้านเกี่ยวกับกฎเกณฑ์มาดีมาก ทั้งการเตรียมยื่นขอหมายเลขโทรคมนาคม จากเดิมขอมาเพียง 8 ล้านหลายเลข แต่ขณะนี้ขอกลับไปทบทวนใหม่เพราะการขอครั้งแรกจะเสียค่าธรรมเนียมเลขหมายละ 1 บาทต่อเดือน แต่ครั้งต่อไปเลขหมายละ 2 บาทต่อเดือน
          "แจส โมบาย ยังสอบถามการขออนุญาตติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคม การตั้งเสาโทรคมนาคม ซึ่งผมได้แจ้งว่า หากผู้รับใบอนุญาตยื่นขออนุญาตตามขั้นตอนของ กสทช. จะใช้เวลา 45-60 วัน ในการพิจารณาอนุมัติ ขณะที่เรื่องการชำระค่าประมูล แจส โมบายยังไม่ได้ระบุวันชำระ เพราะอยู่ระหว่างเตรียมขั้นตอนของหนังสือค้ำประกันจากธนาคาร"
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ได้หารือถึงกรณีปัญหาการตั้งเสาโทรคมนาคมและการติดตั้งอุปกรณ์บนเสาโทรคมนาคม เพราะ กสทช. ต้องเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (ประชาพิจารณ์) ในพื้นที่ติดตั้งก่อน ถือเป็นอุปสรรคในการทำธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการทั้งรายใหม่และรายเก่า และอาจทำให้รายใหม่เกิดยากมาก ดังนั้น กสทช. จะต้องแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งแจส โมบาย ถือเป็นผู้ให้บริการรายใหม่ จะยุ่งยากมากเกี่ยวกับการตั้งอุปกรณ์แต่คาดว่ากลางปีนี้จะสามารถเปิดให้บริการได้.