หุ้นใหญ่"จัสมิน"รับเงิน184ล้านหลังรายได้-กำไรไตรมาส3ปีนี้เพิ่ม30%

Published on 2015-10-30   By กรุงเทพธุรกิจ

แจกเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ0.10 บาทจัสมินอินเตอร์ รายงานกำไรงวดไตรมาส3ปีนี้เพิ่มขึ้น 30% จากงวดเดียวกันปีก่อน บริษัทแจงรายได้เพิ่มจากลูกและกำไรจากการขายสินทรัพย์เข้ากองทุนอินฟราฯ พร้อมประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 0.10 บาทต่อหุ้น ขณะที่"พิชญ์ โพธารามิก"ผู้ถือหุ้นใหญ่รับเงินเข้ากระเป๋า 184 ล้านบาท
          รายงานข่าวจากตลาดหลักทรัพย์ระบุว่า บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) JAS เปิดเผยงบไตรมาส 3ปี2558 มีกำไรสุทธิ 882.54 ล้านบาท มากกว่าไตรมาส 3ปี2557 ที่ทำได้ 648.18 ล้านบาท ส่วนงวด 9 เดือนแรกมีกำไร 1.46 หมื่นล้านบาท มากกว่างวด 9 เดือนแรกปีก่อน 2.38 พันล้านบาท พร้อมกันนี้ ยังปันผลระหว่างกาลจากผลงานงวด ม.ค.-ก.ย.58 หุ้นละ 0.10 บาท ขึ้นเครื่องหมายไม่ได้รับสิทธิ์ปันผล(XD)วันที่ 11 พ.ย. นี้ รับเงินวันที่ 27 พ.ย.58
          จากโครงสร้างผู้ถือหุ้นบริษัทจัสมิน อินเตอร์ พบว่า นายพิชญ์ โพธารามิก ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับหนึ่ง ถือหุ้นในสัดส่วน 1,844.04 ล้านหุ้นคิดเป็น 25.84% ดังนั้น หากนำมาเปรียบเทียบกับเงินปันผลระหว่างกาลที่บริษัทประกาศจ่าย จะเห็นว่าบุคคลดังกล่าวจะได้รับเงินปันผลดังกล่าว 184 ล้านบาท
          ทั้งนี้บริษัทได้ชี้แจงสาเหตุกำไรที่เพิ่มขึ้นเกิดจากบริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมในไตรมาส 3 ปี 2558 จำนวน 4,081 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2557 ซึ่งรายได้รวมอยู่ที่ 3,114 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 967 ล้านบาท คิดเป็น31% โดยรายได้ส่วนใหญ่มาจากบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ( TTTBB ) สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการของบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) (3BB) ในไตรมาส 3 ปี 2558 มีจำนวนเพิ่มขึ้นสุทธิ 100,112 ราย (Net Additional Subscriber) เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2557ซึ่งจำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้นสุทธิอยู่ที่ 63,424 ราย คิดเป็นเพิ่มขึ้น58%ทำให้จำนวนลูกค้าที่ใช้บริการ 3BB ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 2558 มีจำนวนทั้งสิ้น 1.95 ล้านราย
          ขณะที่กำไรจากการดำเนินงาน บริษัท และบริษัทย่อยมีกำไรจากการดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2558 จำนวน 786 ล้านบาทโดยบริษัท มีกำไรจากการขายสินทรัพย์เข้ากองทุนสุทธิ จำนวน 277 ล้านบาทจากการส่งมอบทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเพิ่มเติมให้กับกองทุนในไตรมาส 3 ปี 2558 บริษัทได้บันทึกสำรองการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน จำนวน 121 ล้านบาท และได้บันทึกสำรองหนี้สงสัยจะสูญของ TTTBB จำนวน 57 ล้านบาท โดย TTTBB มีการเปลี่ยนการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้ที่มียอดค้างชำระจากเดิม 6 เดือน เป็น 3 เดือน รวมถึงบริษัทได้บันทึกสำรองประมาณการหนี้สินตามแผนฟื้นฟูกิจการเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 3 ล้านบาท
          ทั้งนี้ กำไรจากการดำเนินงานจำนวน 786 ล้านบาท เมื่อรวมกับกำไรจากการขายสินทรัพย์เข้ากองทุน จำนวน 277 ล้านบาท และบันทึกการตั้งสำรองของบริษัท จำนวน 181 ล้านบาท เป็นผลให้กำไรสุทธิในไตรมาส 3 ปี 2558 ของบริษัทและบริษัทย่อย อยู่ที่ 883 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2557 ซึ่งกำไรสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อยอยู่ที่ 648 ล้านบาท เพิ่มขึ้น36%
          นอกจากนี้ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) ในไตรมาส 3 ปี 2558 JASIF มีรายได้รวม 1,252 ล้านบาท มีการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 1,160 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2558  สินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน เพิ่มขึ้นสุทธิ จำนวน 1,130 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 3%