รายงาน: รอลุ้น 11 พ.ย. กลุ่มทุนไหนได้คลื่น 1800 MHz

Published on 2015-10-04   By ฐานเศรษฐกิจ

ปิดคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์อย่างเป็นทางการแล้ว หลัง กสทช.(คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ) เปิดให้เอกชนแสดงความจำนงยื่นคำขอเมื่อวันที่ 30 กันยายนที่ผ่านมาณ อาคารหอประชุมชั้น 1 สำนักงาน กสทช.
          4 กลุ่มทุนลงชิงดำ
          หลังจาก กสทช. เปิดรับเอกสารคำขอรับใบอนุญาต และเปิดให้ยื่นเอกสารคำขอเพื่อเข้าร่วมการประมูล เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม - 28 กันยายนที่ผ่านมาปรากฏว่ามีผู้สนใจขอรับแบบคำขอใบอนุญาต รวมทั้งสิ้น 7 บริษัท ได้แก่ 1.บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด 2.บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด 3.บริษัท ดีแทค บรอดแบนด์ จำกัด 4.บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด 5.บริษัท แจส โมบาย บรอดแบนด์ จำกัด 6.บริษัท ฮัทชิสัน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด และ 7.บริษัท เรียล มูฟ จำกัด
          แต่ปรากฏว่าเมื่อสิ้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา มีผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์ เพียง 4 รายเท่านั้น ประกอบด้วย 1.บริษัท แจส โมบาย บรอดแบนด์ จำกัด 2.บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด 3.บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด และ 4.บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด จึงต้องจับตาดูว่าการเปิดประมูลครั้งนี้ใครจะคว้าคลื่น 1800  เมกะเฮิรตซ์จำนวน 2 ใบอนุญาตไปครอง
          15 วันพิจารณาคุณสมบัติ
          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า  หลังจากเปิดให้เอกชนรับเอกสารคำขอรับใบอนุญาตและผ่านกระบวนการคุณสมบัติทั้งหมดแล้ว สำหรับขั้นตอนในการดำเนินงานในวันนี้จะมี 3 ขั้นตอนเริ่มจากการลงทะเบียนและลงเวลา การยื่นเอกสาร จากนั้นจะเป็นขั้นตอนการตรวจเอกสารเบื้องต้น
          โดยบริษัทผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์ จะส่งมอบเอกสารทั้งหมด ได้แก่ แบบคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์ ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมเอกสารประกอบพร้อมสำเนาเอกสาร 2 ชุด และเอกสารที่บันทึกลงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ค่าพิจารณาคำขอจำนวน 5.35 แสนบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) และวางหลักประกันการประมูล 796 ล้านบาท (ซึ่งเป็นเช็คเงินสด) กับสำนักงาน กสทช. ซึ่งหากผู้ยื่นคำขอดำเนินการดังกล่าวครบถ้วนแล้วเจ้าหน้าที่จะรับคำขอเพื่อนำไปตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร โดยผลการตรวจสอบในขั้นตอนนี้หากพบว่าเอกสารหรือหลักฐานสำหรับการพิจารณาคุณสมบัติไม่ครบถ้วนเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้บริษัททราบเพื่อดำเนินการแก้ไขในทันที หากเอกสารครบถ้วนแล้วเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้บริษัททราบผลการตรวจสอบในเบื้องต้น
          นายฐากร ยังกล่าวต่อไปอีกว่า ขั้นตอนต่อไป ภายหลังจากรับแบบคำขอและเอกสารในรายละเอียดจะเป็นขั้นตอนการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต แล้วจึงนำเสนอ กทค.(คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม) พิจารณา โดยจะสามารถประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการประมูลภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับเอกสารคำขอครบถ้วนและจะแจ้งผลการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตให้ผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตทราบ ซึ่งผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตสามารถอุทธรณ์ผลการพิจารณาได้ภายใน 3 วัน ทำการนับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณา (ดูตารางประกอบลำดับเหตุการณ์ประมูลคลื่น 1800 เมกะเฮิรตซ์)
          11 พ.ย.รู้ผลใครคว้าสิทธิ์
          ตารางที่ กสทช.กำหนดการเปิดประมูลโทรศัพท์เคลื่อนที่ 1800 เมกะเฮิรตซ์ มีจำนวน 2 ใบอนุญาต แบ่งเป็นใบอนุญาตละ 15 เมกะเฮิรตซ์จำนวน 2 ใบอนุญาต ซึ่งบรรดากลุ่มทุนสื่อสาร 3 รายเดิม คือ กลุ่มในเครือเอไอเอส, กลุ่มในเครือดีแทค และ กลุ่มในเครือทรูมูฟ ซึ่งเป็นผู้เล่นรายเดิมประกาศตัวชัดเจนแล้วว่าจะเข้าประมูลอย่างแน่นอน
          แต่สิ่งที่น่าสนใจ คือกลุ่มจัสมิน ของนายพิชญ์ โพธารามิก แม้จะไม่ได้เป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ แต่กลุ่มจัสมิน มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการวางไฟเบอร์ออพติก มีโครงข่ายไฟเบอร์ออพติกใยแก้วนำแสงถึง ปัจจุบัน บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด (มหาชน) ได้จัดตั้ง กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน หรือ (JASIF) เพื่อนำเส้นใยแก้วนำแสงจำนวน 980,000 คอร์กิโลเมตร ซึ่งประกอบด้วย เส้นใยแก้วนำแสงจำนวนไม่น้อยกว่า 800,000 คอร์กิโลเมตร ของ บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ ที่ TTTBB  จำนวนประมาณ 180,000 คอร์กิโลเมตร ที่ TTTBB จะทยอยส่งมอบและโอนให้ JASIF ภายใน 2 ปี นับจากวันซื้อขายเส้นใยแก้วนำแสงเสร็จสิ้น
          ก่อนหน้านี้ นายพิชญ์ โพธารามิกประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  เปิดเผยถึงเหตุผลในการประมูลครั้งนี้ว่า บริษัทมีกำลังคน สถานะการเงิน บวกกับสายป่านยาวพอที่จะแข่งกับผู้ประกอบการรายอื่นได้ และจะใช้ทฤษฎีกลับหัว เพราะผู้ประกอบการรายอื่นเริ่มจากโมบายแล้วขยายมายังฟิกซ์ไลน์ (แบบมีสาย) แต่กลุ่มจัสมินเดินเกมสวนทางแบบทฤษฎีกลับหัว จากฟิกซ์ไปสู่ 4 จีที่เป็นโมบาย (หรือไร้สาย)
          อีกเพียง 1 เดือนเต็ม ๆ หลังจากนี้จะได้ลุ้นกันว่าวันที่ 11 พฤศจิกายนใครคว้าสิทธิ์คลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิรตซ์ น่าติดตามยิ่ง