จัสมิน โชว์กำไรไตรมาส2โต14% อานิสงส์ขายสินทรัพย์เข้ากอง อินฟราฟันด์

Published on 2015-07-28   By กรุงเทพธุรกิจ

          รายได้-กำไรของจัสมิน ไตรมาส 2 ปี 2558 4,000 หน่วย : ล้านบาทไตรมาส 2/58 3,075 ไตรมาส 2/57           ที่มาของกำไร          811 การดำเนินงาน1,006.84           885.4           ขายสินทรัพย์297 เข้ากองทุนรายได้รวมกำไรสุทธิ

          ราคาหุ้นร่วงต่ำสุดรอบ 2 เดือน สวนโบรกประเมินแนวโน้มดี

          จัสมินอินเตอร์โชว์กำไรไตรมาส2ปี2558 เพิ่มขึ้น 14% เป็น 1,006.84 ล้านบาท เหตุมีกำไรจากการขายสินทรัพย์เข้ากองทุน ส่วนราคาหุ้นแตะต่ำสุดรอบ 2 เดือน  ขณะที่ โบรกแนะนำลงทุนเหตุแนวโน้มดี

          บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)JAS แจ้งผลการดำเนินงานไตรมาส 2ปี 2558 มีกำไรสุทธิ 1,006.84 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 885.40 ล้านบาท ส่วนงวด 6 เดือนปี2558 มีกำไรสุทธิ 13,778.10 ล้านบาท จากงวดเดียวกันปีก่อน 1,737.14 ล้านบาท ทั้งนี้กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเนื่องจาก รายได้รวมบริษัท และบริษัทย่อยมีรายได้รวมในไตรมาส 2 ปี 2558 จำนวน 4,008 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2557 ซึ่งรายได้รวมจากการดำเนินงาน อยู่ที่ 3,057 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 951 ล้านบาท คิดเป็น31%

          รายได้ส่วนใหญ่มาจากบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) (TTT BB) สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการของบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) (3BB) ในไตรมาส 2 ปี 2558 มีจำนวนเพิ่มขึ้นสุทธิ 98,027 ราย (Net Additional Subscriber) เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2558 ซึ่งจำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้นสุทธิอยู่ที่ 80,948 ราย คิดเป็นเพิ่มขึ้น21% ทำให้จำนวนลูกค้าที่ใช้บริการ 3BB ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2558 มีจำนวนทั้งสิ้น 1.85 ล้านราย

          ขณะที่ กำไรจากการดำเนินงาน บริษัท และบริษัทย่อยมีกำไรจากการดำเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2558 จำนวน 811 ล้านบาท ส่วนกำไรสุทธินั้น มาจากบริษัทมีกำไรจากการขายสินทรัพย์เข้ากองทุนสุทธิ จำนวน 297 ล้านบาทจากการส่งมอบทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเพิ่มเติมให้กับกองทุนในไตรมาส 2 ปี 2558 บริษัทได้บันทึกสำรองการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน จำนวน 44 ล้านบาท

          ทั้งนี้ บริษัทได้บันทึกสำรองหนี้สงสัยจะสูญของ TTT BB จำนวน 54 ล้านบาท โดย TTT BB มีการเปลี่ยนการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้ที่มียอดค้างชำระจากเดิม 6 เดือน เป็น 3 เดือน รวมทั้ง บริษัทได้บันทึกสำรองประมาณการหนี้สินตามแผนฟื้นฟูกิจการเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 3 ล้านบาท กำไรจากการดำเนินงานจำนวน 811 ล้านบาท เมื่อรวมกับกำไรจากการขายสินทรัพย์เข้ากองทุน ตามข้อ 3.1 จำนวน 297 ล้านบาท และบันทึกการตั้งสำรองของบริษัท ตามข้อ 3.2 จำนวน 101 ล้านบาท

          ทั้งนี้ ผลให้กำไรสุทธิของบริษัทเพิ่มจากกำไรจากการดำเนินงาน รวมเป็นจำนวน ทั้งสิ้น 1,007 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2557 ซึ่งกำไรสุทธิของบริษัท และบริษัทย่อยอยู่ที่ 885 ล้านบาท เพิ่มขึ้น14%

          ตลอดจน กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) ในไตรมาส 2 ปี 2558 JASIF มีรายได้รวม 1,218 ล้านบาท มีการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 1,130 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2558 ซึ่งสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นสุทธิจำนวน 606 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น86%

          นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.ซีไอเอ็มบี ระบุว่าแม้จะทำให้การแข่งขันสูงขึ้นในพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งมีอัตราการเข้าถึงของบริการ FBB 50% แต่เชื่อว่าธุรกิจ FBB ของ บริษัทจัสมิน ยังมีแนวโน้มดีในตลาดต่างจังหวัดที่มีอัตราการเข้าถึงเพียง 15% ขณะที่เราปรับเพิ่มประมาณการกำไร 1-2% หลังบริษัทลดทุนชำระแล้ว 2%

          โดยมีปัจจัยบวกที่อาจผลักดันราคาหุ้นคือจำนวนผู้ใช้บริการ FBB เติบโตสูงกว่าคาด แนวโน้ม ต่อราคากองทุนพื้นฐานจากการจ่ายปันผลสูงอย่างสม่ำเสมอ และพันธมิตรทางธุรกิจใหม่

          ราคาหุ้นเมื่อวันที่ 27 ก.ค.ที่ผ่านมาราคาหุ้นปรับลดลงต่ำสุดที่ 4.98 บาท เป็นราคาแตะต่ำสุดรอบ 2 เดือน