JASจ่อนำหุ้นซื้อคืนลดทุน วันนี้โอกาสสุดท้ายได้W3

Published on 2015-06-24   By ข่าวหุ้น

          หุ้น JAS วันนี้วิ่งสนั่น รับข่าวดี 2 เด้ง ประกาศนำหุ้นซื้อคืน 142 ล้านหุ้นมาลดทุนจดทะเบียนทั้งหมด และวันนี้เป็นโอกาสสุดท้ายซื้อหุ้นได้รับ W3 ฟรี ก่อนขึ้น XW วันที่ 25 มิ.ย.นี้ จัดสรรอัตรา 2.04 หุ้นเดิม ต่อ 1 วอร์แรนต์

          แหล่งข่าวจากวงการเงิน เปิดเผยว่า ในวันนี้ (24 มิ.ย.) บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS จะประกาศนำหุ้นที่ซื้อคืนครั้งล่าสุดจำนวนทั้งสิ้น 142 ล้านหุ้น มาดำเนินการลดทุนจดทะเบียนทั้งหมด  หลังจากครบกำหนดเวลาขายหุ้นซื้อคืนไปแล้วเมื่อวานนี้ (23 มิ.ย.) รวมถึงวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่นักลงทุนซื้อหุ้น JAS แล้วจะได้รับวอร์แรนต์ (JAS-W3) ฟรี คาดว่าจะทำให้มีแรงซื้อหุ้นเก็งกำไรเข้ามาในหุ้น JAS อย่างหนาแน่น

          สำหรับหุ้นที่ประกาศซื้อคืนครั้งล่าสุดดังกล่าวมีจำนวนทั้งสิ้น 142 ล้านหุ้น หากนำมาตัดลดทุนจดทะเบียนจะส่งผลให้เหลือหุ้นประมาณ 6,995 ล้านหุ้น จากเดิมมีหุ้นจดทะเบียนจำนวน 7,137 ล้านหุ้น ซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อทางผู้ถือหุ้นที่จะมีโอกาสได้รับเงินปันผลสูงขึ้นในอนาคต

          นอกจากนี้ ในช่วงที่ผ่านมาทาง JAS ได้ดำเนินโครงการซื้อหุ้นคืนมาอย่างต่อเนื่อง และทุกครั้งที่ซื้อหุ้นคืน บริษัทจะนำไปตัดลดทุนจดทะเบียนทั้งหมด เช่น ในช่วงปี 2554 ได้ประกาศตัดหุ้นจดทะเบียนที่ซื้อคืน 155 ล้านหุ้น และในช่วงปี 2556 ได้ประกาศตัดหุ้นที่ซื้อคืนอีกครั้ง 106 ล้านหุ้น

          อีกทั้งในวันนี้ยังถือเป็นช่วงเวลาสุดท้ายที่นักลงทุนจะได้ซื้อหุ้น JAS เพื่อรับวอร์แรนต์ฟรี โดยบริษัทจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จัสมิน อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 หรือ JAS-W3 ในอัตรา 2.04 หุ้นเดิมต่อ 1 วอร์แรนต์ แบบไม่คิดมูลค่า กำหนดราคาใช้สิทธิแลกซื้อหุ้นสามัญที่ 4.30 บาทต่อหุ้น ในอัตรา 1 วอร์แรนต์ต่อ 1 หุ้น

          ขณะที่บทวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ระบุในช่วงที่ผ่านมาว่า ก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย XW หุ้น JAS จะมีแรงเก็งกำไรเพื่อให้ได้รับ JAS-W3 รวมถึงยังมีแนวโน้มที่จะเกิดการแปลงวอร์แรนต์เป็นหุ้นสามัญได้เร็ว เพราะมีราคาใช้สิทธิต่ำและการแปลงเป็นหุ้นสามัญจะทำให้ได้รับเงินปันผล

          โดยในช่วงใกล้ XW สำหรับ JAS-W3 จะอยู่ในภาวะที่มีกำไร (in the money) มาก เพราะด้วยเงื่อนไขการจัดสรร คือ 2.04 หุ้นเดิมต่อ 1 วอร์แรนต์ ไม่คิดมูลค่า อายุ 5 ปี ราคาใช้สิทธิ 4.30 บาท ซึ่งจากการประเมินมูลค่าอยู่ที่ 1.659 บาท ตามวิธี Black-Scholes Model เท่ากับคิดเป็นกำไรแฝงต่อ 1 หุ้น JAS ที่ 0.8132 บาท

          สำหรับกำหนดการขายหุ้นที่ซื้อคืนของ JAS จำนวน 142.7 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 2% จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท โดยอยู่ในระหว่างวันที่ 19 มิ.ย.-23 มิ.ย. 2558 อย่างไรก็ตามมีแนวโน้มที่บริษัทจะไม่ขายหุ้นออกมา หลังจากในช่วง 2 ครั้งที่ผ่านมาบริษัทได้ซื้อหุ้นคืนช่วงปี 2554-2556 และสุดท้ายแล้วก็ได้นำไปลดทุนจดทะเบียนในทุกๆ ครั้ง