JASIF โชว์ปันผล 0.11 บาท ประเดิมงวดแรก 605 ล้าน จ่าย 27 พ.ค.นี้

Published on 2015-05-06   By ข่าวหุ้น

          กองทุน JASIF เตรียมจ่ายปันผลงวดแรกจำนวน 0.11 บาทต่อหน่วยลงทุน หลังกองทุนจัดตั้งได้ไม่ถึง 2 เดือน คิดเป็น 605 ล้านบาท กำหนดจ่าย 27 พฤษภาคมนี้ ยันผลประกอบการทั้งปีของกองทุนมีโอกาสที่จะเป็นไปตามที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวน

          นายสุทธิพงศ์ พัวพันธ์ประเสริฐ รองกรรมการผู้จัดการ Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด(กองทุนบัวหลวง) กล่าวว่ากองทุนโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน(JASIF)เผยผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2558(ตั้งแต่วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุน 10 กุมภาพันธ์ 2558 -31 มีนาคม 2558) กองทุนมีรายได้รวม 653.80 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายรวม 48.51 ล้านบาท

          ทำให้กองทุนมีรายได้จากการลงทุนสุทธิ 605.29 ล้านบาท กำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 0.04 ล้านบาท กำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 0.34 ล้านบาทส่งผลให้กองทุนมีสินทรัพย์สุทธิเพิ่มขึ้นจากการดำเนินงานเท่ากับ 605.67 ล้านบาท กองทุนมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 เท่ากับ 60,338.61 ล้านบาท หนี้สินรวม 4,732.93 ล้านบาท สินทรัพย์สุทธิ (NAV) เท่ากับ 55,605.67 ล้านบาท หรือคิดเป็น 10.1101 บาทต่อหน่วยลงทุน

          ขณะที่ราคาปิดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 29 เมษายนที่ผ่านมา เท่ากับ 9.20 บาท

          ในส่วนของการดำเนินงานกองทุน JASIF ได้ รับมอบทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานกิจการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง) อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) (TTTBB) ได้ส่งมอบทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงให้กองทุนทุกเดือนมาตลอดไตรมาสแรกและจะทยอยส่งมอบให้กองทุนทุกๆ เดือนจนครบ 24 เดือน

          และทำให้ปัจจุบันกองทุนมีทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงรวมแล้ว 815,500 คอร์กิโลเมตรและคาดว่าจะทำให้กองทุนมีรายได้จากค่าเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

          อีกทั้งมีสภาพคล่องจากเงินค่าเช่ารับล่วงหน้า 3 เดือน ที่ได้รับเมื่อวันส่งมอบทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงที่ผ่านมา ทำให้เรามีความมั่นใจว่าผลประกอบการทั้งปีของกองทุนมีโอกาสที่จะเป็นไปตามที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวน และสามารถจ่ายปันผลพร้อมเงินลดทุนได้ตามแผน” นายสุทธิพงศ์ กล่าวเพิ่มเติม

          สำหรับปี 2558 จากราคาเสนอขายที่ 10 บาท คาดว่าเงินที่นักลงทุนจะได้รับจะอยู่ที่ประมาณ 9.0% โดยแบ่งเป็นเงินปันผล 8.2% และการจ่ายลดทุน 0.8% อันเนื่องจากสภาพคล่องส่วนเกินที่เกิดจากค่าเช่ารับล่วงหน้า (อัตราการจ่ายคืน การจ่ายเงินปันผล และการทยอยจ่ายคืนเงินลงทุนด้วยการลดทุน มีสมมติฐานว่ากองทุนซื้อขายทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงในวันที่ 1 ธันวาคม 2557)

          JASIF กำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 1 จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.11 บาท (คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 605 ล้านบาท) โดยบริษัทจัดการกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 27 พฤษภาคมนี้

          เงินปันผลที่ประกาศจ่ายในครั้งนี้ไม่รวมเงินลดทุนจดทะเบียนที่จะจ่ายคืนให้ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งมาจากค่าเช่ารับล่วงหน้าซึ่งกองทุนได้รับจากบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทจัดการมีแผนที่จะลดทุนจดทะเบียนของกองทุนเพื่อคืนเงินลงทุนให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนในปี 2558 จำนวนประมาณ 461 ล้านบาท