คอลัมน์ คนตามข่าว: วรากรณ์ สามโกเศศ ควบ2เก้าอี้ใหญ่

Published on 2015-04-23   By มติชน

          ดุษฎี สนเทศ
          [email protected]

          ประธานคณะกรรมการบริหารสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.) คนใหม่

          ครม.มีมติเห็นชอบดำรงตำแหน่งเมื่อ 20 เมษายน ตามการเสนอแต่งตั้งของกระทรวงการคลัง

          นอกจากนี้ ยังอนุมัตินั่งควบเก้าอี้ประธานคณะกรรมการบริหารสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ต่ออีกสมัย เสนอตั้งโดย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

          รศ.ดร.วรากรณ์ เกิด 1 มิถุนายน 2490 ตำแหน่งปัจจุบัน อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  จบปริญญาตรี, Economic, The University of Western Australia, ประเทศออสเตรเลีย ปริญญาโทและเอก Economic, The University of Kansas, ประเทศสหรัฐอเมริกา, ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (รุ่นที่ 37) 2537

          รับราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านการดำรงตำแหน่ง อาทิ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน (2526-2529)

          ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการรองนายกรัฐมนตรี (2527-2529) ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายวิชาการ (2537-2538) รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (2540-2544) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2550 รัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์

          ร่วมงานภาคเอกชน ตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโส บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษาสำนักประธานกรรมการบริหาร บริษัท CP ALL (มหาชน) จำกัด กรรมการอิสระ บริษัท ภัทร (มหาชน) จำกัด

          เป็นกรรมการมานับชุดไม่ถ้วน อาทิ บอร์ดการประปาส่วนภูมิภาค บริษัท ท่าอากาศยานไทย (มหาชน) จำกัด กรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.)

          เฉพาะเก้าอี้ ประธานคณะกรรมการบริหาร สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อี-กัฟเวิร์นเมนท์เป็นการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องสมัยที่ 2 หลังจากสิ้นสุดวาระ 4 ปี นับจากนั่งเก้าอี้ตัวนี้มา ตั้งแต่ยุครัฐบาลประชาธิปัตย์ปี 2554