ผู้ถือหุ้น JAS อย่าสับสน XD รับเงินปันผล 2 ครั้ง

Published on 2015-03-04   By โพสต์ทูเดย์

          บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล (JAS) กลัวว่าผู้ถือหุ้นจะไม่รู้สิทธิในการรับเงินปันผล 2 งวด จึงต้องแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จำนวน 1.50 บาท/หุ้น จะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 5-10 มี.ค.นี้ นั่นหมายความว่านักลงทุนที่จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจะต้องเป็นผู้ที่ถือหุ้น JAS ณ วันที่ 3 มี.ค. 2558 กำหนดจ่ายเงินในวันที่ 18 มี.ค. 2558

          สำหรับการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 จำนวน 0.15 บาท/หุ้น จะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 11-16 มี.ค. นักลงทุนที่จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจะต้องเป็นผู้ที่ถือหุ้น JAS ณ วันที่ 10 มี.ค. กำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 27 พ.ค. 2558

          บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลมากถึงหุ้นละ 1.50 บาท เนื่องจากมีกำไรจากกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF)หลังประสบความสำเร็จใน การขายกองทุนมูลค่า 5.5 หมื่นล้านบาท และบริษัทได้ซื้อกองทุน จำนวน 1 ใน 3 ของหน่วยลงทุนทั้งหมดคิดเป็น 1,833.1 ล้านหน่วย เท่ากับ 18,331 ล้านบาท

          ขณะที่มีกำไรสุทธิในปี 2557 จำนวน 3,270 ล้านบาท คิดเป็นหุ้นละ 0.46 บาท เพิ่มขึ้น 268 ล้านบาท หรือ 8.92% เทียบกับปี 2556 ที่มีกำไร สุทธิ 3,002 ล้านบาท หรือ 0.42 บาท