พะเยา MOU ระบบไฟฟ้า-สื่อสารฝังใต้ดินรอบกว๊านรับท่องเที่ยว

Published on 2015-03-02   By บ้านเมือง

พะเยา/ เมื่อเร็วๆ นี้ ที่หอประชุมหนองระบู เทศบาลเมืองพะเยา เทศบาลเมืองพะเยาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จำนวน 10 หน่วยงาน ได้ทำการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ในการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลเมืองพะเยา เพื่อให้ภูมิทัศน์ในเขตรอบกว๊านเป็นระเบียบและสวยงาม เป็นการจัดระเบียบสายไฟฟ้า และสายสื่อสารโทรคมนาคมในเขตเทศบาลเมืองพะเยาให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่รุงรัง และเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและผู้สัญจรทั่วไป

          น.ส.จุฬาสินี พรหมเผ่า นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพะเยา กล่าวว่า เทศบาลเมืองพะเยาได้ทำการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลเมืองพะเยา โดยปรับปรุงระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสารโทรคมนาคม เป็นแบบฝังใต้ดิน โดยขุดวางท่อร้อยสายบริเวณถนนชายกว๊าน ตั้งแต่ห้าแยกประตูเหล็ก ถึงแยกถนนราชวงศ์ รื้อถอนสายไฟฟ้า และสายโทรคมนาคมในเขตเทศบาลเมืองพะเยาที่ไม่ได้ใช้งานออกทั้งหมด ปรับปรุงสายไฟฟ้า และสายสื่อสารโทรคมนาคมในเขตเทศบาลเมืองพะเยาให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่รกรุงรัง และสำรวจจุดเสี่ยงของสายสื่อสารโทรคมนาคม ที่มีความสูงไม่ได้มาตรฐาน โดยข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้มีขอบเขตระยะเวลาของความร่วมมือเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ลงนามในบันทึกข้อตกลง ซึ่งภายหลังจากโครงการปรังปรุงดังกล่าวเสร็จจะทำให้ทิวทัศน์กว๊านพะเยาสวยงามมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้การท่องเที่ยวดีตามไปด้วย

          ทั้งนี้ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จำนวน 10 หน่วยงาน ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) บริษัท แอดวานซ์ อินโพร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บรัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเคคอมท จำกัด และบริษัท พะเยาเคเบิลทีวี จำกัด