กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานจัสมิน เปิดขายหุ้นโครงข่ายใยแก้ว77จังหวัด

Published on 2015-02-17   By พิมพ์ไทย

นายพิชญ์ โพธารามิก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐในการสนับสนุนให้เกิดการใช้ระบบโครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน และเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจ บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตของไทยในอนาคต นอกจากนี้ ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของโครงข่ายเส้นใยแก้วนำแสงที่ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย

          ทั้งนี้ ทรัพย์สินที่กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตจัสมิน (JASIF) จะเข้าลงทุนครั้งแรกได้แก่ กรรมสิทธิ์ในเส้นใยแก้วนำแสงประมาณ 980,000 คอร์กิโลเมตร คาดว่าเงินที่นักลงทุนจะได้รับในปีแรก(ปี2558) ตามที่ปรากฎอยู่ในหนังสือชี้ชวน จะอยู่ที่ประมาณ 9.0% โดยแบ่งเป็นเงินปันผล 8.2% และการจ่ายลดทุน 0.8% อันเนื่องจากสภาพคล่องส่วนเกินที่เกิดจากค่าเช่ารับล่วงหน้า เชื่อว่า JASIF จะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่ต้องการโอกาสรับผลตอบแทนที่น่าสนใจและสม่ำเสมอ