คอลัมน์ ไฟแนนเชียลไดเจสต์: JASIF เคาะซื้อขาย 16 ก.พ.

Published on 2015-02-12   By โพสต์ทูเดย์

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (JAS) แจ้งว่า บริษัทคาดว่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตจัสมิน ชื่อย่อว่า JASIF จะเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรกในวันที่ 16 ก.พ. 2558 โดยกองทุนเสนอขายทั้งหมด 5,500 ล้านหน่วย ราคาเสนอขายและมูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท/หน่วย จำนวนเงินทุน 5.5 หมื่นบาท