คอลัมน์ ข่าวห้องค้า: กองอินฟราฯจัสมินเทรด16 ก.พ.

Published on 2015-02-12   By กรุงเทพธุรกิจ

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล (JAS) แจ้งว่า สำนักงานก.ล.ต. อนุมัติให้จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตเป็นกองทุนรวม มีชื่อว่า กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตจัสมิน หรือ "JASIF" มีจำนวนหน่วยลงทุนที่เสนอขายทั้งหมดจำนวน 5,500 ล้านหน่วย ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย และมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงทุน คือ 10.00 บาท จำนวนเงินทุนที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกเท่ากับ 55,000 ล้านบาท ทั้งนี้ คาดว่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม JASIF จะเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรกในวันที่ 16 ก.พ.2558