คอลัมน์ ไฟแนนเซียลไดเจสต์: จัสมินขาย JASIF ได้ราคาต่ำสุด

Published on 2015-02-05   By โพสต์ทูเดย์

นายพิชญ์ โพธารามิก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล (JAS) เปิดเผยว่า การขายหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) สรุปราคาขายหน่วยละ 10 บาท จำนวน 5,500 ล้านหน่วย ส่งผลให้กองทุนมีมูลค่าโครงการ 5.5 หมื่นล้านบาท

          ทั้งนี้ JASIF เปิดขายหน่วยครั้งแรกวันที่ 28 ม.ค-3 ก.พ.ที่ผ่านมา กำหนดราคาเสนอขายในกรอบ 10-10.50 บาท

          บริษัทได้ซื้อกองทุน JASIF จำนวน 1 ใน 3 ของหน่วยลงทุนทั้งหมดคิดเป็น 1,833.1 ล้านหน่วย เท่ากับ 18,331 ล้านบาท และกองทุน JASIF จะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันแรกในวันที่ 16 ก.พ. 2558