JASIFเทรดวันนี้-ยีลด์9%

Published on 2015-02-16   By ข่าวหุ้น

กองทุนฯ JASIF มูลค่า 55,000 ล้านบาท เริ่มเทรดวันนี้ (16 ก.พ.) ผลตอบแทนสนั่น 9% เผยบริษัทประกันชีวิตเข้าเก็บเพียบ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) พร้อมซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) วันที่ 16 ก.พ.นี้ ด้วยมูลค่ากองทุน 55,000 ล้านบาท นับเป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานกองแรกที่เข้าจดทะเบียนในปีนี้

แหล่งข่าวจากวงการตลาดทุน เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้มีนักลงทุนสถาบัน เช่น บริษัทประกันชีวิต เข้ามาซื้อหน่วยลงทุน JASIF จำนวนมาก ด้วยเหตุผลว่าให้ผลตอบแทนสูงกว่า 8-9% ขณะที่ผลตอบแทนที่บริษัทประกันชีวิตให้กับผู้ถือหุ้นกรมธรรม์อยู่ที่ระดับเฉลี่ย 4% ดังนั้น จะมีส่วนต่างอยู่ค่อนข้างมาก
“ประกันสนใจอยู่แล้ว หากผลตอบแทนเกินกว่า 4% และยิ่งเป็นการลงทุนระยะยาว ก็จะยิ่งเหมาะกับพอร์ตลงทุน”
นายชนิตร ชาญชัยณรงค์ รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กล่าวว่า JASIF จะเข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายใน ตลท. ในหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มเทคโนโลยี โดย JASIF เสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนทั่วไประหว่างวันที่ 28 มกราคม-3 กุมภาพันธ์ 2558 จำนวน 5,500 ล้านหน่วย ในราคาหน่วยละ 10 บาท รวมมูลค่าเสนอขาย 55,000 ล้านบาท โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด เป็นบริษัทจัดการกองทุน และบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

JASIF ลงทุนในกรรมสิทธิ์เส้นใยแก้วนำแสงของบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTTBB ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS จำนวน 980,000 คอร์กิโลเมตรโดย TTTBB จะส่งมอบ 800,000 คอร์กิโลเมตร ณ วันที่ทำการซื้อขายเสร็จสิ้น และทยอยส่งมอบอีก 180,000 คอร์กิโลเมตร ภายใน 2 ปี
ทั้งนี้ JASIF จัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินโดยให้ TTTBB เช่าเส้นใยแก้วนำแสงร้อยละ 80 ของเส้นใยแก้วนำแสงทั้งหมด ตามสัญญาเช่าหลักเป็นระยะเวลา 11 ปี (สิ้นสุดวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569) และประกันรายได้ค่าเช่าเส้นใยแก้วนำแสงส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 20 ตามสัญญาประกันรายได้ค่าเช่าตลอดระยะเวลาการเช่า 3 ปี โดย JASIF มีสิทธิต่ออายุสัญญาได้อีกครั้งละ 3 ปีจนกว่าจะครบอายุสัญญาเช่าหลัก

นางวรวรรณ ธาราภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด กล่าวว่า JASIF จะทำให้ผู้ลงทุนมีส่วนร่วมลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต ที่มีโครงข่ายการให้บริการครอบคลุม 77 จังหวัด ทั่วประเทศไทย และให้โอกาสในการรับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอจากผู้เช่าหลัก คือ TTTBB ซึ่งทำสัญญาเช่าดำเนินการ บำรุงรักษา และบริหารจัดการกับกองทุนเป็นเวลา 11 ปี

รวมถึงโอกาสจากการเติบโตของอุตสาหกรรมบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพราะระบบเครือข่ายจะมีความสำคัญต่อธุรกิจในอนาคตตามพัฒนาการของดิจิตอล อีโคโนมี ที่เป็นกระแสใหม่ของโลกและเป็นนโยบายของรัฐบาลไทยอีกด้วย จึงเชื่อว่า JASIF เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ต้องการรายได้จากการลงทุนที่สม่ำเสมอจากเงินปันผล และยังมีโอกาสได้รับผลตอบแทนเป็นกำไรจากการขายในระยะยาว

JASIF มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลและการคืนเงินลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน โดยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง ในกรณีที่กองทุนมีกำไรสะสมเพียงพอ โดยเมื่อรวมแล้วในแต่ละงวดปีบัญชี จ่ายในอัตราไม่น้อยกว่า 90% ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว

โดย JASIF มีผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 3 ลำดับแรก หลัง IPO ได้แก่ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ถือหน่วยลงทุน 33.33% Morgan Stanley & Co. International Plc. ถือหน่วยลงทุน 33.31% และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ถือหน่วยลงทุน 9.09%