CSR Highlight

JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนบ้านห้วยตอ จ.สุราษฏร์ธานี

คุณสุรวิทย์ วิชช์วัฒนางกูร ผู้จัดการจังหวัดสุราษฏร์ธานี บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ สามบีบี นำทีมงานเข้าจัดกิจกรรม "JAS ส่งเสริมความรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย" ด้วยการมอบทุนการศึกษา สนับสนุนทุนอาหารกลางวัน และสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา รวมทั้งการประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “อินเทอร์เน็ตกับชีวิตประจำวันของหนู” ให้กับโรงเรียนบ้านห้วยตอ อ.นาสาร จ.สุราษฏร์ธานี โดยมีคุณพงษ์ศักดิ์ ขุนภักดี คุณอัตตพล อุบลสถิตย์ และคุณสิริชัย วิไลรัตนาภรณ์ รวมทั้งพนักงาน สามบีบี จังหวัดสุราษฏร์ธานี และฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม กลุ่มบริษัทจัสมินฯ เข้าร่วม ทั้งนี้ มีคณะกรรมการสถานศึกษา คุณไพฑูรย์ คงยิ่ง พตท.อำนาจ ประพันธ์ สารวัตรป้องกันและปราบปราม สภ.บ้านนาสาร และคุณสรัล เพชรรัตน์ ร่วมกิจกรรมด้วย