CSR Highlight

JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนวัดโคกแย้ม จ.พัทลุง

คุณก่อรัฐ วงศ์สว่างศิริ ผู้จัดการเขต บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) นำทีมผู้จัดการจังหวัดและผู้บริหาร รวมทั้ง ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม กลุ่มบริษัทจัสมินฯ เข้าจัดกิจกรรม JAS ส่งเสริมความรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย ด้วยการมอบทุนการศึกษา สนับสนุนทุนอาหารกลางวัน และสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา รวมทั้งการประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ อินเทอร์เน็ตกับชีวิตประจำวันของหนู ให้กับโรงเรียนวัดโคกแย้ม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
ทั้งนี้ นายประจวบ หนูเลี่ยง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 1 โรงเรียน กล่าวว่า ในฐานะผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ต้องขอบคุณทางบริษัทที่เห็นความสำคัญของโรงเรียน ด้วยการเข้ามาทำกิจกรรมดีๆ ด้วยการให้โอกาสที่ดีมากกับเด็กๆ ทั้งทุนการศึกษา ทุนอาหารกลางวัน การแข่งขันฟุตบอลของนักเรียน รวมทั้งกิจกรรมที่ทำให้เด็กๆ มีประสบการณ์ใหม่ๆ ในชีวิตของตัวเด็กเอง