CSR Highlight

JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม จ.สุพรรณบุรี

โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม อ.เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี นำโดยท่านผู้อำนวยโรงเรียน ผอ.สมัคร ชินบุตร และคณะครู เข้าร่วมกิจกรรม ทีมผู้บริหาร 3BB โดยผู้อำนวยการภาคกลาง คุณพิสิษฐ์ จันทศรี ผู้จัดการเขต คุณประเสริฐ คงขวัญรัตน์ และ ผู้จัดการจังหวัดสุพรรณบุรี คุณวชิราภรณ์ ตามบุญ พร้อมด้วยเพื่อนพนักงาน 3BB ร่วมกิจกรรม มอบเงินสนับสนุนการศึกษา มอบเสื้อสามารถสำหรับนักเรียนเรียนดี ประพฤติดี กิจกรรมเด่น มอบกระเป๋าสามารถ สำหรับนักเรียน เรียนดี  มอบทุนการศึกษาเรียงความเรื่อง "อินเทอร์เน็ตกับชีวิตประจำวันของหนู” ทั้งยังมอบชุดกีฬาให้แก่นักเรียน พร้อมด้วยลูกฟุตซอลเพื่อใช้ในการกีฬาซึ่งทางโรงเรียน และได้มอบเงินสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม อีกด้วย

ประมวลภาพกิจกรรม

 1 2 3 4 5 >  Last ›

JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนวัดใดใหญ่ จ.ลพบุรี

JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนบ้านแห้ว จ.ขอนแก่น

JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนบ้านวังหมื่น จ.หนองบัวลำภู

JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนหนองพลวงมิตรประชา จ.ขอนแก่น

JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคำชมภู จ.บึงกาฬ

JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนบ้านคลองปลาสร้อย จ.กำแพงเพชร

 1 2 3 4 5 >  Last ›