CSR Highlight

JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม จ.สุพรรณบุรี

โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม อ.เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี นำโดยท่านผู้อำนวยโรงเรียน ผอ.สมัคร ชินบุตร และคณะครู เข้าร่วมกิจกรรม ทีมผู้บริหาร 3BB โดยผู้อำนวยการภาคกลาง คุณพิสิษฐ์ จันทศรี ผู้จัดการเขต คุณประเสริฐ คงขวัญรัตน์ และ ผู้จัดการจังหวัดสุพรรณบุรี คุณวชิราภรณ์ ตามบุญ พร้อมด้วยเพื่อนพนักงาน 3BB ร่วมกิจกรรม มอบเงินสนับสนุนการศึกษา มอบเสื้อสามารถสำหรับนักเรียนเรียนดี ประพฤติดี กิจกรรมเด่น มอบกระเป๋าสามารถ สำหรับนักเรียน เรียนดี  มอบทุนการศึกษาเรียงความเรื่อง "อินเทอร์เน็ตกับชีวิตประจำวันของหนู” ทั้งยังมอบชุดกีฬาให้แก่นักเรียน พร้อมด้วยลูกฟุตซอลเพื่อใช้ในการกีฬาซึ่งทางโรงเรียน และได้มอบเงินสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม อีกด้วย

ประมวลภาพกิจกรรม

CSR News & Activity

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ได้เน้นความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม โดยเฉพาะกับกลุ่มเยาวชน ซึ่งจะเป็นกำลังที่สำคัญของชาติในอนาคต เราถือว่าบริษัทฯ เติบโตมาถึงทุกวันนี้เพราะได้รับการสนับสนุนจากประชาชน จึงเป็นหน้าที่ ที่สำคัญยิ่งที่จะต้องตอบแทนคืนให้สังคมตลอดไป