CSR Highlight

JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนบ้านหนองหิน จ.นครศรีธรรมราช

โครงการ JAS ส่งเสริมความรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนบ้านหนองหิน อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช โดยมีบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และ บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ด้วยมอบเงินสนับสนุนการศึกษา มอบอุปกรณ์กีฬา อาหารกลางวัน และการแข่งขันฟุตซอลเชื่อมสัมพันธ์ของนักเรียน โดยมี คุณวรชาติ บุญแสง ผู้จัดการเขต คุณพันแก้ว ผู้จัดการจังหวัด รวมทั้งคุณเอกรัตน์ ควรศิริ Office of CEO คุณกฤษฎา โชติธนาพร คุณกฤษติกร มาประจง จากฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม กลุ่มบริษัทจัสมินฯ เข้าร่วม

คุณวรชาติ บุญแสง กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้ ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดี มีประโยชน์อย่างมาก สำหรับตัวเด็ก และบุคลากรในโรงเรียน ที่จะได้เปิดโลกความรู้ เปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ รวมทั้งยังสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทและโรงเรียน รวมทั้งชุมชนแห่งนี้ หวังว่า เด็กๆ จะมีความสุข และสนุกสนานกับกิจกรรมในวันนี้ อย่างเต็มที่

ประมวลภาพกิจกรรม

CSR News & Activity

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ได้เน้นความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม โดยเฉพาะกับกลุ่มเยาวชน ซึ่งจะเป็นกำลังที่สำคัญของชาติในอนาคต เราถือว่าบริษัทฯ เติบโตมาถึงทุกวันนี้เพราะได้รับการสนับสนุนจากประชาชน จึงเป็นหน้าที่ ที่สำคัญยิ่งที่จะต้องตอบแทนคืนให้สังคมตลอดไป