โครงการ “JAS CSR for Children” เป็นโครงการต่อเนื่องที่บริษัทจัสมินฯ ร่วมกับ 3BB มอบทุนการศึกษา สนับสนุนทุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนระดับประถมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มอบชุดกีฬาและอุปกรณ์กีฬา รวมทั้งจัดกิจกรรมสันทนาการให้กับนักเรียนและโรงเรียนที่บริษัทฯ ได้ขยายพื้นที่ให้บริการใหม่ในชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ


ด้านสิ่งแวดล้อม
การตอบแทนคืนสู่สังคมด้านสิ่งแวดล้อมนั้น คณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัทจัสมินฯ และบริษัทในเครือ ร่วมกันปลูกป่า สร้างโป่งเทียม ในโครงการ “จัสมินกรุ๊ป ร่วมใจปลูกป่าคืนความสมบูรณ์ให้ธรรมชาติ” ณ อุทยานแห่งชาติพุเตยอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

 

ความรับผิดชอบต่อสังคมอื่นๆ
โครงการ “JAS CSR: Braille for the Blind” เป็นอีกหนึ่งโครงการที่บริษัทจัสมินฯ และบริษัทในเครือ ร่วมกันบริจาคปฏิทินแบบตั้งโต๊ะ เพื่อใช้ในการผลิตสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ และมอบเงินบริจาคให้กับ “มูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์”


<< หน้าแรก