กิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) นอกจากความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล โดยการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสแล้ว บริษัทฯ ยังมีเจตนาอันแน่วแน่และให้ความสำคัญในการตอบแทนคืนให้กับสังคมอย่างชัดเจน ในหลากหลายมิติ โดยเฉพาะเรื่องการศึกษา ด้วยตระหนักว่าการศึกษาคือรากฐานที่สำคัญในการพัฒนา และสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศ ดังนั้นการให้โอกาสทางการศึกษาผ่านโครงการต่างๆ โดยเฉพาะเยาวชนในโรงเรียนระดับประถมศึกษา จะเป็นกำลังหลักสำคัญในการพัฒนาชาติให้มีความยั่งยืน รวมทั้งยังสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนและสังคมสืบต่อไป


ด้านการศึกษา

โครงการติดตั้งบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ WiFi เพื่อการศึกษา “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต ฟรีเพื่อการศึกษา”  เป็นโครงการที่บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และ บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB จัดขึ้นเพื่อตอบแทนชุมชนและสังคม โดยการส่งเสริมพัฒนาทางด้านการศึกษาให้กับโรงเรียนระดับประถมศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ  ด้วยความเชื่อมั่นว่า “เยาวชน” และ “การศึกษา” เป็นสมบัติที่ล้ำค่ามากที่สุดในสังคม ทำให้เด็กสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ข่าวสารได้อย่างไม่มีข้อจำกัด และได้รับประโยชน์สูงสุดซึ่งจะส่งผลให้คุณภาพทางการศึกษาของเด็กไทยดียิ่งขึ้นโครงการ JAS มอบทุนสนับสนุนการศึกษาและชุดกีฬา พร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็กๆ  “JAS CSR for Children”  ด้วยการมอบเงินสนับสนุนการศึกษา มอบชุดและอุปกรณ์กีฬาจัดกิจกรรมสันทนาการ สนับสนุนอาหารกลางวัน รวมทั้งจัดการแข่งขันฟุตบอลเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานในองค์กรกับชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มจากการสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานของบริษัท และร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยฟื้นฟูธรรมชาติและระบบนิเวศของประเทศให้กลับคืนสู่ความสมบูรณ์อย่างเช่นในอดีตที่ผ่านมา• JAS ร่วมใจปลูกป่าชายเลน คืนความสมบูรณ์สู่ธรรมชาติ ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกันปลูกต้นโกงกางเพื่อรักษาและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของป่าชายเลน ณ บริเวณสวนป่าชายเลนทูลกระหม่อมภายในพื้นที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร  จังหวัดเพชรบุรีความรับผิดชอบต่อสังคมด้านอื่นๆ

• โครงการ “JAS CSR : Braille for the Blind” เป็นอีกหนึ่งโครงการที่กลุ่มบริษัทจัสมินฯ และบริษัทในเครือมอบเงินช่วยเหลือ รวมทั้งรับบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะจากผู้บริหารและพนักงานเพื่อมอบให้กับ “มูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์” ใช้ปฏิทินดังกล่าวในการผลิตสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียน

• บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนในการสร้างศาลาปฏิบัติธรรม อุโบสถและพระมหาเจดีย์ ณ วชิรธรรมาวาส (วัดเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชานุสรณ์ 200 ปี รัชกาลที่ 4)  เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร• บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม "กลุ่มบริษัทจัสมิน ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช” ด้วยการบรรจุและแจกถุงยังชีพเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างเต็มที่และพร้อมที่จะร่วมพัฒนาสังคมไทย เพื่อให้ธุรกิจเติบโตเคียงคู่กับการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนในทุกมิติต่อไป