CSR Campaign

JAS ส่งเสริมการศึกษา ให้เด็กไทยก้าวทันยุคดิจิทัล

JAS ส่งเสริมการศึกษาให้เด็กไทย ก้าวทันยุคดิจิทัล โรงเรียนแจ้คอนวิทยา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

JAS ส่งเสริมการศึกษาให้เด็กไทย ก้าวทันยุคดิจิทัล โรงเรียนแจ้คอนวิทยา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง  เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่มีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อมอบเงินทุน

JAS ส่งเสริมการศึกษาให้เด็กไทย ก้าวทันยุคดิจิทัล โรงเรียนบ้านวังเลียง อ.ลอง จ.แพร่

คุณปัญจพงศ์  เรืองปรีชาพงศ์ ผู้จัดการเขต คุณอนุรัตน์ จันทิ ผู้จัดการจังหวัดแพร่ บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) พร้อมพนักงาน เข้าทำกิจกรรม

JAS ส่งเสริมการศึกษาให้เด็กไทย ก้าวทันยุคดิจิทัล โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน

JAS ส่งเสริมการศึกษาให้เด็กไทย ก้าวทันยุคดิจิทัล โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่มีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม

JAS ส่งเสริมการศึกษาให้เด็กไทย ก้าวทันยุคดิจิทัล โรงเรียนวัดโพธิ์ท่าทราย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

โรงเรียนวัดโพธิ์ท่าทราย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี  โรงเรียนสุดท้ายจากทั้งหมด 50 โรงเรียน ที่ได้จัดกิจกรรมโครงการลดเสี่ยง เลี่ยงจับ นำโดยคุณพิสิษฐ์ จันทศรี

JAS ส่งเสริมการศึกษาให้เด็กไทย ก้าวทันยุคดิจิทัล โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง อ.ป่าโมกข์ จ.อ่างทอง

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB จังหวัดอ่างทอง  นำโดยคุณพิสิษฐ์ จันทศรี ผู้อำนวยการภาค พร้อมด้วย คุณ ปราณี ฉัตรแหลม

JAS ส่งเสริมการศึกษาให้เด็กไทย ก้าวทันยุคดิจิทัล โรงเรียนวัดโพธิ์สังฆาราม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี

คุณพิสิษฐ์ จันทศรี ผู้อำนวยการภาค พร้อมด้วย คุณเจษฏา ศรีปัทมปิยพงศ์  ผู้จัดการจังหวัดสิงห์บุรี รวมทั้งพนักงาน บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)

JAS ส่งเสริมการศึกษาให้เด็กไทย ก้าวทันยุคดิจิทัล โรงเรียนประเสริฐวิทยาทาน อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา

คุณพิสิษฐ์ จันทศรี ผู้อำนวยการภาค พร้อมด้วย ผู้จัดการเขต คุณสุทิวัช วัชรบุศราคัม และผู้จัดการจังหวัดสระบุรี รวมทั้งพนักงาน บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)

JAS ส่งเสริมการศึกษาให้เด็กไทย ก้าวทันยุคดิจิทัล โรงเรียนบ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB จังหวัดลพบุรี นำโดยคุณพิสิษฐ์ จันทศรี ผู้อำนวยการภาค พร้อมด้วย ผู้จัดการเขต คุณสุทิวัช วัชรบุศราคัม

JAS ส่งเสริมการศึกษาให้เด็กไทย ก้าวทันยุคดิจิทัล โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่ 136 อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท

การมีส่วนร่วมในการพัฒนา และสนับสนุน การเรียนรู้ของเยาวชนยังคงเป็นสิ่งที่บริษัทฯให้ความสำคัญ แม้จะมีวิกฤตจากสถานการณ์โควิด-19

JAS ส่งเสริมการศึกษาให้เด็กไทย ก้าวทันยุคดิจิทัล โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี

การมีส่วนร่วมในการพัฒนา และสนับสนุน การเรียนรู้ของเยาวชนยังคงเป็นสิ่งที่บริษัทฯให้ความสำคัญ แม้จะมีวิกฤตจากสถานการณ์โควิด-19

JAS ส่งเสริมการศึกษาให้เด็กไทย ก้าวทันยุคดิจิทัล โรงเรียนบ้านห้วยขอนหาด อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

การมีส่วนร่วมในการพัฒนา และสนับสนุน การเรียนรู้ของเยาวชนยังคงเป็นสิ่งที่บริษัทฯให้ความสำคัญ แม้จะมีวิกฤตจากสถานการณ์โควิด-19

JAS ส่งเสริมการศึกษาให้เด็กไทย ก้าวทันยุคดิจิทัล โรงเรียนวัดบ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

การมีส่วนร่วมในการพัฒนา และสนับสนุน การเรียนรู้ของเยาวชนยังคงเป็นสิ่งที่บริษัทฯให้ความสำคัญ แม้จะมีวิกฤตจากสถานการณ์โควิด-19

JAS ส่งเสริมการศึกษาให้เด็กไทย ก้าวทันยุคดิจิทัล โรงเรียนบ้านน้ำแพ อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์

การมีส่วนร่วมในการพัฒนา และสนับสนุน การเรียนรู้ของเยาวชนยังคงเป็นสิ่งที่บริษัทฯให้ความสำคัญ แม้จะมีวิกฤตจากสถานการณ์โควิด-19

JAS ส่งเสริมการศึกษาให้เด็กไทย ก้าวทันยุคดิจิทัล โรงเรียนวัดอดิศร อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

การมีส่วนร่วมในการพัฒนา และสนับสนุน การเรียนรู้ของเยาวชนยังคงเป็นสิ่งที่บริษัทฯให้ความสำคัญ แม้จะมีวิกฤตจากสถานการณ์โควิด-19

JAS ส่งเสริมการศึกษาให้เด็กไทย ก้าวทันยุคดิจิทัล โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ อ.เมือง จ.นนทบุรี

การมีส่วนร่วมในการพัฒนา และสนับสนุน การเรียนรู้ของเยาวชนยังคงเป็นสิ่งที่บริษัทฯให้ความสำคัญ แม้จะมีวิกฤตจากสถานการณ์โควิด-19

JAS ส่งเสริมการศึกษาให้เด็กไทย ก้าวทันยุคดิจิทัล โรงเรียนวัดสังข์กระจาย บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

การมีส่วนร่วมในการพัฒนา และสนับสนุน การเรียนรู้ของเยาวชนยังคงเป็นสิ่งที่บริษัทฯให้ความสำคัญ แม้จะมีวิกฤตจากสถานการณ์โควิด-19

JAS ส่งเสริมการศึกษาให้เด็กไทย ก้าวทันยุคดิจิทัล โรงเรียนวัดสุขใจ คลองสามวา กรุงเทพมหานคร

การมีส่วนร่วมในการพัฒนา และสนับสนุน การเรียนรู้ของเยาวชนยังคงเป็นสิ่งที่บริษัทฯให้ความสำคัญ แม้จะมีวิกฤตจากสถานการณ์โควิด-19

JAS ส่งเสริมการศึกษาให้เด็กไทย ก้าวทันยุคดิจิทัล โรงเรียนวัดกองแก้ว (ผาดกาบแก้ว) อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

การมีส่วนร่วมในการพัฒนา และสนับสนุน การเรียนรู้ของเยาวชนยังคงเป็นสิ่งที่บริษัทฯให้ความสำคัญ แม้จะมีวิกฤตจากสถานการณ์โควิด-19

JAS ส่งเสริมการศึกษาให้เด็กไทย ก้าวทันยุคดิจิทัล โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

การมีส่วนร่วมในการพัฒนา และสนับสนุน การเรียนรู้ของเยาวชนยังคงเป็นสิ่งที่บริษัทฯให้ความสำคัญ แม้จะมีวิกฤตจากสถานการณ์โควิด-19

JAS ส่งเสริมการศึกษาให้เด็กไทย ก้าวทันยุคดิจิทัล โรงเรียนวัดคลองต้นหมัน อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

การมีส่วนร่วมในการพัฒนา และสนับสนุน การเรียนรู้ของเยาวชนยังคงเป็นสิ่งที่บริษัทฯให้ความสำคัญ แม้จะมีวิกฤตจากสถานการณ์โควิด-19

JAS ส่งเสริมการศึกษาให้เด็กไทย ก้าวทันยุคดิจิทัล โรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

การมีส่วนร่วมในการพัฒนา และสนับสนุน การเรียนรู้ของเยาวชนยังคงเป็นสิ่งที่บริษัทฯให้ความสำคัญ แม้จะมีวิกฤตจากสถานการณ์โควิด-19

JAS ส่งเสริมการศึกษาให้เด็กไทย ก้าวทันยุคดิจิทัล โรงเรียนบ้านเขาช่องลม อ.เขาชะเมา จ.ระยอง

การมีส่วนร่วมในการพัฒนา และสนับสนุน การเรียนรู้ของเยาวชนยังคงเป็นสิ่งที่บริษัทฯให้ความสำคัญ แม้จะมีวิกฤตจากสถานการณ์โควิด-19

JAS ส่งเสริมการศึกษาให้เด็กไทย ก้าวทันยุคดิจิทัล โรงเรียน ตชด.บ้านน้ำแดง อ.ขลุง จ.จันทบุรี

การมีส่วนร่วมในการพัฒนา และสนับสนุน การเรียนรู้ของเยาวชนยังคงเป็นสิ่งที่บริษัทฯให้ความสำคัญ แม้จะมีวิกฤตจากสถานการณ์โควิด-19

JAS ส่งเสริมการศึกษาให้เด็กไทย ก้าวทันยุคดิจิทัล โรงเรียนบ้านเสาเล้า อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู

การมีส่วนร่วมในการพัฒนา และสนับสนุน การเรียนรู้ของเยาวชนยังคงเป็นสิ่งที่บริษัทฯให้ความสำคัญ แม้จะมีวิกฤตจากสถานการณ์โควิด-19

JAS ส่งเสริมการศึกษาให้เด็กไทย ก้าวทันยุคดิจิทัล โรงเรียนบ้านภูเพ็ก อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

การมีส่วนร่วมในการพัฒนา และสนับสนุน การเรียนรู้ของเยาวชนยังคงเป็นสิ่งที่บริษัทฯให้ความสำคัญ แม้จะมีวิกฤตจากสถานการณ์โควิด-19

JAS ส่งเสริมการศึกษาให้เด็กไทย ก้าวทันยุคดิจิทัล โรงเรียนบ้านหนองบัวหน้าฐานบิน อ.เมือง จ.นครพนม

การมีส่วนร่วมในการพัฒนา และสนับสนุน การเรียนรู้ของเยาวชนยังคงเป็นสิ่งที่บริษัทฯให้ความสำคัญ แม้จะมีวิกฤตจากสถานการณ์โควิด-19

JAS ส่งเสริมการศึกษาให้เด็กไทย ก้าวทันยุคดิจิทัล โรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ

การมีส่วนร่วมในการพัฒนา และสนับสนุน การเรียนรู้ของเยาวชนยังคงเป็นสิ่งที่บริษัทฯให้ความสำคัญ แม้จะมีวิกฤตจากสถานการณ์โควิด-19

JAS ส่งเสริมการศึกษาให้เด็กไทย ก้าวทันยุคดิจิทัล โรงเรียนบ้านหนองแก้ว อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย

การมีส่วนร่วมในการพัฒนา และสนับสนุน การเรียนรู้ของเยาวชนยังคงเป็นสิ่งที่บริษัทฯให้ความสำคัญ แม้จะมีวิกฤตจากสถานการณ์โควิด-19

JAS ส่งเสริมการศึกษาให้เด็กไทย ก้าวทันยุคดิจิทัล โรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา อ.เมือง จ.นครปฐม

การมีส่วนร่วมในการพัฒนา และสนับสนุน การเรียนรู้ของเยาวชนยังคงเป็นสิ่งที่บริษัทฯให้ความสำคัญ แม้จะมีวิกฤตจากสถานการณ์โควิด-19

JAS ส่งเสริมการศึกษาให้เด็กไทย ก้าวทันยุคดิจิทัล โรงเรียนบ้านลำพยา อ.เมือง จ.นครปฐม

การมีส่วนร่วมในการพัฒนา และสนับสนุน การเรียนรู้ของเยาวชนยังคงเป็นสิ่งที่บริษัทฯให้ความสำคัญ แม้จะมีวิกฤตจากสถานการณ์โควิด-19

JAS ส่งเสริมการศึกษาให้เด็กไทย ก้าวทันยุคดิจิทัล โรงเรียนวัดยาง (เย็นประชาสรรค์) อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

การมีส่วนร่วมในการพัฒนา และสนับสนุน การเรียนรู้ของเยาวชนยังคงเป็นสิ่งที่บริษัทฯให้ความสำคัญ แม้จะมีวิกฤตจากสถานการณ์โควิด-19

JAS ส่งเสริมการศึกษาให้เด็กไทย ก้าวทันยุคดิจิทัล โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

การมีส่วนร่วมในการพัฒนา และสนับสนุน การเรียนรู้ของเยาวชนยังคงเป็นสิ่งที่บริษัทฯให้ความสำคัญ แม้จะมีวิกฤตจากสถานการณ์โควิด-19

JAS ส่งเสริมการศึกษาให้เด็กไทย ก้าวทันยุคดิจิทัล โรงเรียนหลวงแพทย์โกศลอุปถัมถ์ จ.สมุทรสาคร

การมีส่วนร่วมในการพัฒนา และสนับสนุน การเรียนรู้ของเยาวชนยังคงเป็นสิ่งที่บริษัทฯให้ความสำคัญ แม้จะมีวิกฤตจากสถานการณ์โควิด-19

JAS ส่งเสริมการศึกษาให้เด็กไทย ก้าวทันยุคดิจิทัล โรงเรียนบ้านท่าข้าม อ.ปะนาแระ จ.ปัตตานี

JAS ส่งเสริมการศึกษาให้เด็กไทย ก้าวทันยุคดิจิทัล โรงเรียนบ้านท่าข้าม อ.ปะนาแระ จ.ปัตตานี เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่มีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อมอบเงินทุน

JAS ส่งเสริมการศึกษาให้เด็กไทย ก้าวทันยุคดิจิทัล โรงเรียนบ้านบูเกะจือฆา อ.รามัญ จ.ยะลา

JAS ส่งเสริมการศึกษาให้เด็กไทย ก้าวทันยุคดิจิทัล โรงเรียนบ้านบูเกะจือฆา อ.รามัญ จ.ยะลา เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่มีการจัดกิจกรรม การมอบเงินสนับสนุนการศึกษา

JAS ส่งเสริมการศึกษาให้เด็กไทย ก้าวทันยุคดิจิทัล โรงเรียนวัดพระพุทธ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

โรงเรียนวัดพระพุทธ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส กับโครงการ JAS ส่งเสริมการศึกษาให้เด็กไทย ก้าวทันยุคดิจิทัล โดยมีการมอบเงินสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักเรียนดี