CSR Campaign

JAS ส่งเสริมความรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย

JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนวัดบางนางเพ็ง จ.สมุทรปราการ

JAS ส่งเสริมความรู้ความสามารถ ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนวัดบางนางเพ็ง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ โดยมีบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนวัดใหม่บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

JAS ส่งเสริมความรู้ความสามารถ ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนวัดใหม่บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนวัดเกาะกระชาย จ.นครนายก

JAS ส่งเสริมความรู้ความสามารถ ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนวัดเกาะกระชาย อ.เมือง จ.นครนายก โดยมีบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนวัดจันทน์ จ.ชัยนาท

คุณพรทิพย์ ยงวิทยากุล ผู้จัดการเขต บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) และคณะผู้บริหารจากสามบีบี ผู้จัดการจังหวัดชัยนาท อุทัยธานี เพชรบูรณ์

JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก จ.อุทัยธานี

JAS ส่งเสริมความรู้ความสามารถ ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี โดยมีบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส จ.นครสวรรค์

JAS ส่งเสริมความรู้ความสามารถ ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ โดยมีบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนบ้านกวนบุ่น จ.สกลนคร

JAS ส่งเสริมความรู้ความสามารถ ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนบ้านกวนบุ่น อ.เต่างอย จ.สกลนคร โดยมีบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนบ้านโคกก่อง จ.นครพนม

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โดย บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB จังหวัดนครพนม

JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนบ้านโนนสวาท จ.มุกดาหาร

JAS ส่งเสริมความรู้ความสามารถ ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนบ้านโนนสวาท อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร โดยมีบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนบ้านนาพูนทรัพย์ จ.อุดรธานี

คุณครูชาญชัย ชาวหลุ่ม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร พนักงาน บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)

JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนบ้านนาดี จ.อุดรธานี

โครงการ JAS ส่งเสริมความรู้ความสามารถ ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนบ้านนาดี อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี หนึ่งในโรงเรียนของการทำกิจกรรม

JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนบ้านเวียงคุก จ.หนองคาย

โรงเรียนบ้านเวียงคุก อ.เมือง จ.หนองคาย หนึ่งในโรงเรียนของการทำกิจกรรมในโครงการ JAS ส่งเสริมความรู้ความสามารถ ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย

JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนบ้านห้วยหละ จ.ลำพูน

คุณพงษา นวมครุฑ ผู้อำนวยการภาคเหนือ นำทีมผู้บริหารและพนักงาน กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โดยสามบีบี จังหวัดลำพูน

JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนบ้านปง จ.เชียงใหม่

โรงเรียนบ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ หนึ่งในโรงเรียนของการทำกิจกรรมในโครงการ JAS ส่งเสริมความรู้ความสามารถ ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย

JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนบ้านผึ้ง จ.เชียงใหม่

โครงการ JAS ส่งเสริมความรู้ความสามารถ ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนบ้านผึ้ง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โดยมีบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล

JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนวัดตำหนักเหนือ (ชื่นวิทยานุสรณ์)

โครงการ JAS ส่งเสริมความรู้ความสามารถ ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนวัดตำหนักเหนือ (ชื่นวิทยานุสรณ์) อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนบ้านกระโดนเตี้ย จ.กำแพงเพชร

โรงเรียนบ้านกระโดนเตี้ย อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร หนึ่งในโรงเรียนกับโครงการ JAS ส่งเสริมความรู้ความสามารถ ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย

JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนบ้านโป่งแค จ.สุโขทัย

JAS ส่งเสริมความรู้ความสามารถ ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนบ้านโป่งแค อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย โดยมีบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนบ้านจกปก จ.ตาก

โครงการ JAS ส่งเสริมความรู้ความสามารถ ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนบ้านจกปก อ.แม่ระมาด จ.ตาก โดยมีบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนบ้านกระหวันโนนเจริญ จ.ศรีสะเกษ

คุณพงษ์สวัสดิ์ ไพศาลศุจารีกุล ผู้จัดการจังหวัดศรีสะเกษ บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) นำทีมงานเข้าจัดกิจกรรม JAS ส่งเสริมความรู้ความสามารถ

JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนบ้านห้วยไฮ จ.อุบลราชธานี

คุณพงษ์พันธ์ จันทศรี ผู้จัดการจังหวัดอุบลราชธานี รวมทั้งคณะผู้บริหารพนักงาน กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ โดยสามบีบี

JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนบ้านหินสิ่ว จ.อำนาจเจริญ

คุณยุทธชัย ทยาธรรม หัวหน้าช่างเทคนิค บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ สามบีบีอำนาจเจริญ นำทีมงานเข้าจัดกิจกรรม JAS ส่งเสริมความรู้ความสามารถ

JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนวัดโคกแย้ม จ.พัทลุง

คุณก่อรัฐ วงศ์สว่างศิริ ผู้จัดการเขต บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) นำทีมผู้จัดการจังหวัดและผู้บริหาร รวมทั้ง ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม

JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนบ้านโกตา จ.สตูล

กลุ่มบริษัทจัสมินฯโดย บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB จังหวัดสตูล จัดกิจกรรม CSR ภายใต้ชื่อโครงการ JAS ส่งเสริมความรู้ความสามารถ

JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนวัดนารังนก จ.สงขลา

คุณจุฑามาศ อัมพรพงศ์ ผู้บริหารจาก บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) นำทีมผู้จัดการจังหวัดและผู้บริหาร รวมทั้ง ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม

JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนบ้านป่าเลา (ประชานุสรณ์) จ.แพร่

โครงการ JAS ส่งเสริมความรู้ความสามารถ ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนบ้านป่าเลา (ประชานุสรณ์) อ.สอง จ.แพร่ โดยมีบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนบ้านบ้านแม่กึ๊ด จ.ลำปาง

โครงการ JAS ส่งเสริมความรู้ความสามารถ ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนบ้านแม่กึ๊ด อ.เสริมงาม จ.ลำปาง โดยมีบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง จ.เชียงราย

โครงการ JAS ส่งเสริมความรู้ความสามารถ ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง อ.เชียงของ จ.เชียงราย โดยมีบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี) จ.ราชบุรี

คุณพูลศักดิ์ รอดจากทุกข์ ผู้จัดการเขต บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) นำทีมผู้จัดการจังหวัดและผู้บริหาร รวมทั้ง ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม

JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนวัดหนองปลาไหล จ.นครปฐม

คุณกิตติศักดิ์ ศรีเจริญ ผู้จัดการเขต บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน และฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม กลุ่มบริษัทจัสมินฯ

JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนบ้านไร่ป้า จ.กาญจนบุรี

คุณกิตติศักดิ์ ศรีเจริญ ผู้จัดการเขต บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) และฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม กลุ่มบริษัทจัสมินฯ นำทีมพนักงานเข้าจัดกิจกรรม

JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนปาเระ จ.ปัตตานี

โรงเรียนบ้านปาเระ อ.เมือง จ.ปัตตานี โรงเรียนสุดท้ายของเดือนกันยายนนี้ กับกิจกรรม JAS ส่งเสริมความรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย

JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ จ.สงขลา

คุณอะหมัด มามุ ผู้จัดการเขต 3 จังหวัดชายแดนใต้ คุณศรันย์ บุญช่วย ผู้จัดการส่วนวางแผน จังหวัดสงขลา คุณกฤตชญา สัจพันธ์ ผู้จัดการส่วนบริหารงานขาย 3 จังหวัดชายแดนใต้

JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนวัดลำภู จ.นราธิวาส

คุณกฤตชญา สัจพันธ์ ผู้จัดการส่วนบริหารงานขาย 3 จังหวัดชายแดนใต้ บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) นำทีมผู้บริหารและพนักงาน คุณปาริสา มะอาเซ็ง

JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนบ้านจาเราะปะไต จ.ยะลา

คุณอะหมัด มามุ ผู้จัดการเขต บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) นำทีมพนักงาน คุณกฤตชญา สัจพันธ์

JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนบ้านท่าเตียน จ.นครศรีธรรมราช

คุณพันแก้ว รัตนพงศ์เสน ผู้จัดการจังหวัดนครศรีธรรมราช บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) นำทีมพนักงานเข้าจัดกิจกรรม "JAS ส่งเสริมความรู้

JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนบ้านหนองหิน จ.นครศรีธรรมราช

โครงการ JAS ส่งเสริมความรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนบ้านหนองหิน อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช โดยมีบริษัทจัสมิน

JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนบ้านหินคอกควาย จ.ตรัง

โครงการ JAS ส่งเสริมความรู้ความสามารถ ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนบ้านหินคอกควาย อ.ปะเหลียน จ.ตรัง โดยมีบริษัทจัสมิน

JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนบ้านเจ๊ะหลี จ.กระบี่

คุณวรรณะ จันทร์กลับ รักษาการผู้จัดการจังหวัดกระบี่ บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) และฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม กลุ่มบริษัทจัสมินฯ

JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนบ้านวังกระดี่ทอง จ.พิจิตร

คุณพรทิพย์ ยงวิทยากุล ผู้จัดการเขต รวมทั้งคณะผู้บริหาร ผู้จัดการจังหวัดพิจิตร เพชรบูรณ์ ชัยนาท อุทัยธานี และนครสวรรค์ กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนบ้านพี้ จ.เพชรบูรณ์

โรงเรียนบ้านพี้ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ หนึ่งในโรงเรียนที่กลุ่มบริษัทจัสมินฯ จัดกิจกรรม JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย

JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนบ้านแก่งแล่น จ.เลย

โครงการ JAS ส่งเสริมความรู้ความสามารถ ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนบ้านแก่งแล่น อ.ภูเรือ จ.เลย โดยมีบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนบ้านดงน้อย จ.อุดรธานี

คุณภรัณยู สาระพาณิชย์ รักษาการ ผู้จัดการจังหวัดอุดรธานี บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) และฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม กลุ่มบริษัทจัสมินฯ

JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู จ.ชลบุรี

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี คือหนึ่งในจุดหมายของการเดินทาง เพื่อจัดกิจกรรม JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย

JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม จ.ชลบุรี

คุณแคทริยา จันทนะโพธิ์ ผู้จัดการส่วนบริการลูกค้า บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) นำทีมงานเข้าจัดกิจกรรม "JAS ส่งเสริมความรู้ความสามารถทางการศึกษา

JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนบ้านดอนสำราญ จ.ระยอง

โรงเรียนบ้านดอนสำราญ อ.แกลง จ.ระยอง คือหนึ่งในจุดหมายของการเดินทางจัดกิจกรรม JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย

JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนบ้านห้วงหิน จ.ระยอง

คุณอริยา ละมุล ผู้จัดการจังหวัดระยอง บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ สามบีบี นำทีมงานเข้าจัดกิจกรรม "JAS ส่งเสริมความรู้ความสามารถทางการศึกษา

JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนบ้านโนนแก จ.ศรีสะเกษ

กลุ่มบริษัทจัสมินฯโดย บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB จังหวัดศรีสะเกษ จัดกิจกรรม CSR ภายใต้ชื่อโครงการ JAS ส่งเสริมความรู้ความสามารถทางการศึกษา

JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนบ้านซะซอม จ.อุบลราชธานี

คุณจริยาภรณ์ ทองมั่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดอาวุโส รวมทั้งพนักงาน กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ โดยสามบีบี จังหวัดอำนาจเจริญ

JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนบ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง จ.อำนาจเจริญ

คุณปิลันธนา กิ่งวัฒนานันท์ ผู้จัดการจังหวัดอำนาจเจริญ รวมทั้งคณะผู้บริหารพนักงาน กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนบ้านนาถ่ม จ.ยโสธร

ผู้จัดการจังหวัดยโสธร บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) นำทีมพนักงานเข้าจัดกิจกรรม JAS ส่งเสริมความรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย

JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนบ้านห้วยตอ จ.สุราษฏร์ธานี

คุณสุรวิทย์ วิชช์วัฒนางกูร ผู้จัดการจังหวัดสุราษฏร์ธานี บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ สามบีบี นำทีมงานเข้าจัดกิจกรรม JAS ส่งเสริมความรู้

JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนบ้านคลองเคียน จ.พังงา

คุณประไพพร ล่องสกุล ผู้จัดการจังหวัดพังงา บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) นำทีมงานเข้าจัดกิจกรรม "JAS ส่งเสริมความรู้ความสามารถทางการศึกษา

JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนบ้านพารา จ.ภูเก็ต

กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ โดย 3BB จังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมเพื่อสังคม โครงการ JAS ส่งเสริมความรู้ความสามารถทางการศึกษา

JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนสิทธิ์สุนทรบำรุง จ.ภูเก็ต

คุณจตุพงค์ ศักดิ์ช่วยเจริญ ผู้จัดการจังหวัด คุณศุภนิจ ลิ่วเรืองสุวรรณ คุณเพ็ญลักษณ์ ลีนะนิธิกุล และคุณลฏาภา ศรีอักษร รวมทั้งพนักงาน กลุ่มบริษัทจัสมิน

JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนวัดไทรน้อย จ.อยุธยา

โรงเรียนวัดไทรน้อย จังหวัดอยุธยา โดยผู้อำนวยโรงเรียน ผอ.สุมิตรา ไตรเดช และคณะครู เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ คุณประเสริฐ คงขวัญรัตน์ ผู้จัดการเขต Cluster-อยุธยา

JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนวัดห้วยโรง จ.อ่างทอง

โรงเรียนวัดห้วยโรง จังหวัดอ่างทอง นำโดยท่านผู้อำนวยโรงเรียน ผอ.จัตุรงค์ วงษ์ปาน และคณะครู เข้าร่วมกิจกรรม "JAS ส่งเสริมความรู้ความสามารถทางการศึกษา

JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม จ.สุพรรณบุรี

โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม อ.เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี มีนักเรียนจำนวน 143 คน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 และประกอบด้วยครูผู้สอน 13 ท่าน

JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนวัดไดใหญ่ จ.ลพบุรี

โรงเรียนวัดไดใหญ่ จังหวัดลพบุรี พร้อมต้อนรับกิจกรรม JAS ส่งเสริมความรู้ ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย จากกลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนบ้านแห้ว จ.ขอนแก่น

กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ โดย 3BB จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมเพื่อสังคม โครงการ JAS ส่งเสริมความรู้ความสามารถทางการศึกษา

JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนหนองพลวงมิตรประชา จ.ขอนแก่น

กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ โดย 3BB จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมเพื่อสังคม โครงการ JAS ส่งเสริมความรู้ความสามารถทางการศึกษา

JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนบ้านวังหมื่น จ.หนองบัวลำภู

กลุ่มบริษัทจัสมินฯโดย บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB จัดกิจกรรม CSR ภายใต้ชื่อโครงการ JAS ส่งเสริมความรู้ความสามารถทางการศึกษา

JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียน ตชด.บ้านคำชมภู จ.บึงกาฬ

กลุ่มบริษัทจัสมินฯโดย บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB จังหวัดบึงกาฬ จัดกิจกรรม CSR ภายใต้ชื่อโครงการ JAS ส่งเสริมความรู้ความสามารถทางการศึกษา

JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนบ้านคลองปลาสร้อย จ.กำแพงเพชร

กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โดยสามบีบี จังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรม "JAS ส่งเสริมความรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย”

JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนบ้านน้ำลาด จ.สุโขทัย

กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โดยสามบีบี จังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรม "JAS ส่งเสริมความรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย"

JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า จ.ตาก

คุณภูมิพัฒน์ ทานุพันธุ์สกุล ผู้จัดการจังหวัดตาก รวมทั้งคณะผู้บริหาร กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ โดยสามบีบี

JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนวัดบางยาง (บางยางพิทยาคาร) จ.สมุทรสาคร

คุณชาญชัย จินดามณีเรือง ผู้จัดการเขต คุณกิตติศักดิ์ พูลเจริญ ผู้จัดการเขต รวมทั้งคณะผู้บริหาร กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนวัดปรกสุธรรมาวาส (สามัคคีพิทยาคาร) จ.สมุทรสงคราม

กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โดยสามบีบี จังหวัดสมุทรสงคราม จัดกิจกรรม "JAS ส่งเสริมความรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย"

JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนวัดบ้านหม้อ (ประชารังษี) จ.ราชบุรี

กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ โดยสามบีบี จังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรม "JAS ส่งเสริมความรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย"

JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนบ้านโพรงเข้ จ.เพชรบุรี

กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ โดยสามบีบี จังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรม "JAS ส่งเสริมความรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย"

JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนบ้านห้วยมะเขือส้ม จ.แม่ฮ่องสอน

สามบีบีแม่ฮ่องสอน นำโดยคุณชัยชาญ สว่างนาน ผู้จัดการเขต พาทีมงานเข้าจัดกิจกรรม "JAS ส่งเสริมความรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย"

JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนบ้านห้วยข้าวลีบ จ.เชียงใหม่

คุณชัยชาญ สว่างนาน ผู้จัดการเขต สามบีบี เชียงใหม่ นำทีมงานเข้าจัดกิจกรรม "JAS ส่งเสริมความรู้ความสามารถทางการศึกษา

JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนบ้านนากลาง จ.ลำพูน

กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โดยสามบีบี จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรม "JAS ส่งเสริมความรู้ความสามารถทางการศึกษา

JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนวัดสามร่ม จ.ฉะเชิงเทรา

คุณพินิจ ชื่นสำราญวงศ์ ผู้จัดการส่วนงานการตลาดและงานขาย คุณกมลพรพรรณ ทองใบ ผู้จัดการจังหวัดฉะเชิงเทรา และพนักงานจากกลุ่มบริษัทฯ เข้าร่วมจัดกิจกรรม

JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนบ้านหอย(เติมเอนยิเนียริ่งอุปถัมป์) จ.ปราจีนบุรี

คุณธนากร สิริพิเชียร ผู้จัดการเขต คุณสุเทพ ทิสมบูรณ์ ผู้จัดการจังหวัดปราจีนบุรี และพนักงานจากกลุ่มบริษัทฯ เข้าร่วมจัด

JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนบ้านหนองแอก จ.สระแก้ว

โรงเรียนบ้านหนองแอก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว จุดหมายของการเดินทางจัดกิจกรรม JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย

JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนบ้านกือยา จ.ปัตตานี

กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โดยสามบีบี จังหวัดปัตตานี ร่วมกับ หจก.กฎหมายจิรเดช ศิรินคร จัดกิจกรรม มอบเงินช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย

JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนวัดเขาแก้ว จ.ชัยนาท

โรงเรียนวัดเขาแก้ว อ.สรรพยา จ.ชัยนาท หนึ่งในจุดหมายของการเดินทาง จัดกิจกรรม JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย

JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนบ้านท่าชะอม จ.อุทัยธานี

โรงเรียนบ้านท่าชะอม อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี หนึ่งในโรงเรียนที่กลุ่มบริษัทจัสมินฯ จัดกิจกรรม JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย

JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนวัดใหม่ จ.นครสวรรค์

JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนวัดใหม่ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ โดยมีบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม จ.ประจวบคีรีขันธ์

โครงการ “JAS CSR for Children” JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนบ้านแพรกแห้ง จ.ชุมพร

โครงการ “JAS CSR for Children” JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนบ้านแพรกแห้ง อ.สวี จ.ชุมพร

JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนบ้านบางกลาง จ.ระนอง

โครงการ “JAS CSR for Children” JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนบ้านบางกลาง อ.เมือง จ.ระนอง

JAS ส่งเสริมความรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย โรงเรียนบ้านชะเอียน จ.นครศรีธรรมราช

กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โดยสามบีบี จังหวัดนครศรีธรรมราช  จัดกิจกรรม  "JAS ส่งเสริมความรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย

JAS ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย

ปัจจุบันการศึกษาและกีฬามีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ ซึ่งพวกเด็กๆ ในต่างจังหวัด โดยเฉพาะเด็กที่ห่างไกลจากเทคโนโลยี แต่มีขีดความสามารถที่จะพัฒนาตนเอง

JAS มอบทุนการศึกษาและชุดกีฬา พร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็ก โรงเรียนบ้านโพธิ์ม่วงศรี อ.เมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

คุณชลธิชา ปองดี ผู้จัดการจังหวัดมหาสารคาม นำทีมเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันฟุตซอลเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร พนักงาน กับ นักเรียน ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้นำชุมชน

JAS มอบทุนการศึกษาและชุดกีฬา พร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็ก โรงเรียนแกเปะราษฏร์นิยม อ.เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

JAS มอบเงินสนับสนุนการศึกษาและชุดกีฬาพร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็ก โรงเรียนแกเปะราษฏร์นิยม อ.เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

JAS มอบทุนการศึกษาและชุดกีฬา พร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็ก โรงเรียนบ้านโพนดวน อ.สุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

JAS มอบเงินสนับสนุนการศึกษาและชุดกีฬาพร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็ก โรงเรียนบ้านโพนดวน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

JAS มอบทุนการศึกษาและชุดกีฬา พร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็ก โรงเรียนประชารัฐวิทยา อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

โครงการ “JAS CSR for Children” JAS มอบเงินสนับสนุนการศึกษาและชุดกีฬาพร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็ก โรงเรียนประชารัฐวิทยา อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

JAS มอบทุนการศึกษาและชุดกีฬา พร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็ก โรงเรียนบ้านวังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

โครงการ “JAS CSR for Children” JAS มอบเงินสนับสนุนการศึกษาและชุดกีฬาพร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็ก โรงเรียนบ้านวังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

JAS มอบทุนการศึกษาและชุดกีฬา พร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็ก โรงเรียนหนองไผ่วิทยา อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา

โครงการ “JAS CSR for Children” JAS มอบเงินสนับสนุนการศึกษาและชุดกีฬาพร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็ก โรงเรียนหนองไผ่วิทยา อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา

JAS มอบทุนการศึกษาและชุดกีฬา พร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็ก โรงเรียนบ้านก้านเหลือง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

โครงการ “JAS CSR for Children” JAS มอบเงินสนับสนุนการศึกษาและชุดกีฬาพร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็ก โรงเรียนบ้านก้านเหลือง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

JAS มอบทุนการศึกษาและชุดกีฬา พร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็ก โรงเรียนบ้านหล่ายฝ่ายแก้ว อ.ปง จ.พะเยา

โครงการ “JAS CSR for Children” JAS มอบเงินสนับสนุนการศึกษาและชุดกีฬาพร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็ก โรงเรียนบ้านหล่ายฝ่ายแก้ว อ.ปง จ.พะเยา

JAS มอบทุนการศึกษาและชุดกีฬา พร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็ก โรงเรียนบ้านขุนห้วยไคร้ อ.เทิง จังหวัดเชียงราย

โครงการ “JAS CSR for Children” JAS มอบเงินสนับสนุนการศึกษาและชุดกีฬาพร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็ก โรงเรียนบ้านขุนห้วยไคร้ อ.เทิง จังหวัดเชียงราย

JAS มอบทุนการศึกษาและชุดกีฬา พร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็ก โรงเรียนบ้านผาแล อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

ครงการ “JAS CSR for Children” JAS มอบเงินสนับสนุนการศึกษาและชุดกีฬาพร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็ก โรงเรียนบ้านผาแล อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

JAS มอบทุนการศึกษาและชุดกีฬา พร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็ก โรงเรียนบ้านห้วยไม้แก่น. อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช

กลุ่มบริษัทจัสมินฯ โดย 3BB จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม CSR ภายใต้ชื่อโครงการ “JAS CSR for Children” JAS มอบเงินสนับสนุนการศึกษาและชุดกีฬาพร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็ก

JAS มอบทุนการศึกษาและชุดกีฬา พร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็ก โรงเรียนวัดหนองเป็ด อ.ย่านตาขาว จังหวัดตรัง

กลุ่มบริษัทจัสมินฯ นำโดย 3BB จังหวัดตรัง จัดกิจกรรม CSR ภายใต้ชื่อโครงการ “JAS CSR for Children” JAS มอบเงินสนับสนุนการศึกษาและชุดกีฬาพร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็ก

JAS มอบทุนการศึกษาและชุดกีฬา พร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็ก โรงเรียนบ้านคลองย่าหนัด อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

กลุ่มบริษัทจัสมินฯโดย บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB จัดกิจกรรม CSR ภายใต้ชื่อโครงการ “JAS CSR for Children” JAS มอบเงินสนับสนุนการศึกษาและชุดกีฬาพร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็ก

JAS มอบทุนการศึกษาและชุดกีฬา พร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็ก โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

โครงการ “JAS CSR for Children” JAS มอบเงินสนับสนุนการศึกษาและชุดกีฬาพร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็ก โดยกลุ่มบริษัทจัสมินฯโดย บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)

JAS มอบทุนการศึกษาและชุดกีฬา พร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็ก โรงเรียนบ้านโคกกลาง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

โครงการ “JAS CSR for Children” JAS มอบเงินสนับสนุนการศึกษาและชุดกีฬาพร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็ก โดยกลุ่มบริษัทจัสมินฯโดย บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)

JAS มอบทุนการศึกษาและชุดกีฬา พร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็ก โรงเรียนวัดคีม อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

โครงการ “JAS CSR for Children” JAS มอบเงินสนับสนุนการศึกษาและชุดกีฬาพร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็ก โดยกลุ่มบริษัทจัสมินฯโดย บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)

JAS มอบทุนการศึกษาและชุดกีฬา พร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็ก โรงเรียนบ้านสะพาน อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

กลุ่มบริษัทจัสมินฯโดย บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB จัดกิจกรรม CSR ภายใต้ชื่อโครงการ “JAS CSR for Children” JAS มอบเงินสนับสนุนการศึกษาและชุดกีฬาพร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็ก

JAS มอบทุนการศึกษาและชุดกีฬา พร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็ก โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

กลุ่มบริษัทจัสมินฯโดย บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB จัดกิจกรรม CSR ภายใต้ชื่อโครงการ “JAS CSR for Children” JAS มอบเงินสนับสนุนการศึกษาและชุดกีฬาพร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็ก

JAS มอบทุนการศึกษาและชุดกีฬา พร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็ก โรงเรียนบ้านสมสนุก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

กลุ่มบริษัทจัสมินฯโดย บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB จัดกิจกรรม CSR ภายใต้ชื่อโครงการ “JAS CSR for Children” JAS มอบเงินสนับสนุนการศึกษาและชุดกีฬาพร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็ก

JAS มอบทุนการศึกษาและชุดกีฬา พร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็ก โรงเรียนบ้านโดนโอก อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

กลุ่มบริษัทจัสมินฯโดย บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB จัดกิจกรรม CSR ภายใต้ชื่อโครงการ “JAS CSR for Children” JAS มอบเงินสนับสนุนการศึกษาและชุดกีฬาพร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็ก

JAS มอบทุนการศึกษาและชุดกีฬา พร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็ก โรงเรียนบ้านยุโป (รุ่งวิทยา) อ.เมือง จ.ยะลา

กลุ่มบริษัทจัสมินฯโดย บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB จัดกิจกรรม CSR ภายใต้ชื่อโครงการ “JAS CSR for Children” JAS มอบเงินสนับสนุนการศึกษาและชุดกีฬาพร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็ก

JAS มอบทุนการศึกษาและชุดกีฬา พร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็ก โรงเรียนวัดนาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

กลุ่มบริษัทจัสมินฯโดย บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB จัดกิจกรรม CSR ภายใต้ชื่อโครงการ “JAS CSR for Children” JAS มอบเงินสนับสนุนการศึกษาและชุดกีฬาพร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็ก

JAS มอบทุนการศึกษาและชุดกีฬา พร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็ก โรงเรียนวัดพนาสณฑ์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

กลุ่มบริษัทจัสมินฯโดย บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB จัดกิจกรรม CSR ภายใต้ชื่อโครงการ “JAS CSR for Children” JAS มอบเงินสนับสนุนการศึกษาและชุดกีฬาพร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็ก

JAS มอบทุนการศึกษาและชุดกีฬา พร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็ก โรงเรียนบ้านชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

กลุ่มบริษัทจัสมินฯโดย บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB จัดกิจกรรม CSR ภายใต้ชื่อโครงการ “JAS CSR for Children” JAS มอบเงินสนับสนุนการศึกษาและชุดกีฬาพร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็ก

JAS มอบทุนการศึกษาและชุดกีฬา พร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็ก โรงเรียนวัดเขาตาหน่วย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

กลุ่มบริษัทจัสมินฯโดย บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB จัดกิจกรรม CSR ภายใต้ชื่อโครงการ “JAS CSR for Children” JAS มอบเงินสนับสนุนการศึกษาและชุดกีฬาพร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็ก

JAS มอบทุนการศึกษาและชุดกีฬา พร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็ก โรงเรียนวัดห้วงน้ำขาว อำเภอเมือง จังหวัดตราด

กลุ่มบริษัทจัสมินฯโดย บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB จัดกิจกรรม CSR ภายใต้ชื่อโครงการ “JAS CSR for Children” JAS มอบเงินสนับสนุนการศึกษาและชุดกีฬาพร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็ก

JAS มอบทุนการศึกษาและชุดกีฬา พร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็ก โรงเรียนบ้านทุ่งไก่ดัก อำเภอเมือง จังหวัดตราด

กลุ่มบริษัทจัสมินฯโดย บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB จัดกิจกรรม CSR ภายใต้ชื่อโครงการ “JAS CSR for Children” JAS มอบเงินสนับสนุนการศึกษาและชุดกีฬาพร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็ก

JAS มอบทุนการศึกษาและชุดกีฬา พร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็ก โรงเรียนบ้านป่าตาล จังหวัดลำปาง

กลุ่มบริษัทจัสมินฯโดย บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB จัดกิจกรรม 3BB CSR ภายใต้ชื่อโครงการ “JAS CSR for Children” JAS มอบเงินสนับสนุนการศึกษาและชุดกีฬาพร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็ก

JAS มอบทุนการศึกษาและชุดกีฬา พร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็ก โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว จังหวัดตาก

กลุ่มบริษัทจัสมินฯ โดยบริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB จัดกิจกรรม 3BB CSR ภายใต้ชื่อโครงการ “JAS CSR for Children” JAS มอบเงินสนับสนุนการศึกษาและชุดกีฬาพร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็ก

JAS มอบทุนการศึกษาและชุดกีฬา พร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็ก โรงเรียนประชารัฐพัฒนา จังหวัดเชียงราย

โรงเรียนประชารัฐพัฒนา อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย หนึ่งในโรงเรียนที่กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ โดยสามบีบีจังหวัดเชียงราย นำทีมโดยคุณพูนศักดิ์ เงาแก้ว

JAS มอบทุนการศึกษาและชุดกีฬา พร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็ก โรงเรียนบ้านกกน้อยวิทยา จังหวัดเชียงราย

กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ โดยสามบีบี จังหวัดเชียงราย โดยมีคุณเอกรัตน์ ควรศิริ ผู้จัดการฝ่าย OCEO กลุ่มบริษัทจัสมินฯ และคุณพูนศักดิ์ เงาแก้ว

JAS มอบทุนการศึกษาและชุดกีฬา พร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็ก โรงเรียนวัดโคธาราม จังหวัดสมุทรปราการ

โรงเรียนวัดโคธาราม อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ หนึ่งในโรงเรียนที่กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทในเครือ สามบีบี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีคุณพินิจ ชื่นสำราญวงษ์

JAS มอบทุนการศึกษาและชุดกีฬา พร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็ก โรงเรียนบ้านคลองขวางบน จังหวัดปทุมธานี

โรงเรียนบ้านคลองขวางบน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี หนึ่งในโรงเรียนที่กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทในเครือ สามบีบี จังหวัดปทุมธานี โดยมีคุณกนกวรรณ เกษรโอสถ

JAS มอบทุนการศึกษาและชุดกีฬา พร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็ก โรงเรียนวัดตะโกสูง จังหวัดนครปฐม

โรงเรียนวัดตะโกสูง อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม หนึ่งในโรงเรียนที่กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทในเครือ สามบีบี จังหวัดนครปฐม โดยมีคุณกิตติศักดิ์ ศรีเจริญ

JAS มอบทุนการศึกษาและชุดกีฬา พร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็ก โรงเรียนวัดบางขนุน จังหวัดนนทบุรี

โรงเรียนวัดบางขนุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี หนึ่งในโรงเรียนที่กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทในเครือ สามบีบี จังหวัดนนทบุรี โดยมีคุณพิงค์ ทองสวัสดิ์

JAS มอบทุนการศึกษาและชุดกีฬา พร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็ก โรงเรียนวัดควนถบ จังหวัดพัทลุง

โรงเรียนวัดควนถบ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง คือหนึ่งในโรงเรียนที่กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ โดยสามบีบี จังหวัดพัทลุง โดยมีคุณก่อรัฐ วงศ์สว่างศิริ

JAS มอบทุนการศึกษาและชุดกีฬา พร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็ก โรงเรียนบ้านทุ่งพัฒนา จังหวัดสตูล

กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ โดยสามบีบี จังหวัดสงขลา โดยมีคุณเอกรัตน์ ควรศิริ ผู้จัดการฝ่าย OCEO กลุ่มบริษัทจัสมินฯ และคุณจิรภัทร ปล้องแก้ว

JAS มอบทุนการศึกษาและชุดกีฬา พร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็ก โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ จังหวัดสงขลา

กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ โดยสามบีบี จังหวัดสงขลา โดยมีคุณเอกรัตน์ ควรศิริ ผู้จัดการฝ่าย OCEO กลุ่มบริษัทจัสมินฯ และคุณศรัณย์ บุญช่วย ผู้จัดการส่วน

JAS มอบทุนการศึกษาและชุดกีฬา พร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็ก โรงเรียนบ้านซับสะเดา จังหวัดนครราชสีมา

กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ โดยสามบีบี จังหวัดนครราชสีมา โดยมีคุณเอกรัตน์ ควรศิริ ผู้จัดการฝ่าย OCEO กลุ่มบริษัทจัสมินฯ และคุณวราริน สมมะเริง

JAS CSR for Children : JAS มอบทุนการศึกษาและชุดกีฬา พร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็ก โรงเรียนบ้านขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

โรงเรียนบ้านขามทะเลสอ คือหนึ่งในโรงเรียนที่กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ โดยสามบีบี จังหวัดนครราชสีมา โดยมีคุณเชาวลิต ประสานพานิช ผู้จัดการเขต Cluster

JAS มอบทุนการศึกษาและชุดกีฬา พร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็ก โรงเรียนบ้านโคกเพชร (บุญเหลือคุรุราษฏร์บำรุง) จังหวัดบุรีรัมย์

โรงเรียนบ้านโคกเพชร (บุญเหลือคุรุราษฏร์บำรุง) คือหนึ่งในโรงเรียนที่กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ โดยสามบีบี จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีคุณพิทธินนท์ กีรติอนันต์พร

JAS มอบทุนการศึกษาและชุดกีฬา พร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็ก โรงเรียนบ้านหาดริ้น อำเภอเกาะพงัน จังหวัดสุราษฏร์ธานี

โรงเรียนบ้านหาดริ้น อำเภอเกาะพงัน จังหวัดสุราษฏร์ธานี คือหนึ่งในโรงเรียนที่กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ โดยสามบีบี จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยมีคุณพงษ์ศักดิ์ ขุนภักดี

JAS มอบทุนการศึกษาและชุดกีฬา พร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็ก โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 22 (ใต้ร่มเย็น) จังหวัดสุราษฏร์ธานี

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 22 (ใต้ร่มเย็น) อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฏร์ธานี คือหนึ่งในโรงเรียนที่กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ โดยสามบีบี จังหวัดสุราษฏร์ธานีโดยมีคุณพงษ์ศักดิ์ ขุนภักดี

JAS มอบทุนการศึกษาและชุดกีฬา พร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็ก โรงเรียนบ้านปากคลอง จังหวัดชุมพร

กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ โดยสามบีบี จังหวัดชุมพร โดยมีคุณเอกรัตน์ ควรศิริ ผู้จัดการฝ่าย OCEO และคุณพงษ์ศักดิ์ ขุนภักดี ผู้จัดการส่วนการตลาดและการขาย

JAS CSR for Children : JAS มอบทุนการศึกษาและชุดกีฬา พร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็ก โรงเรียนบ้านห้วยไร่ จังหวัดแพร่

กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ โดยสามบีบี จังหวัดแพร่ โดยมีคุณเอกรัตน์ ควรศิริ ผู้จัดการฝ่าย OCEO และคุณปัญจพงศ์ เรืองปรีชาพงศ์

JAS มอบทุนการศึกษาและชุดกีฬา พร้อมอุปกรณ์กีฬา ให้กับเด็ก โรงเรียนบ้านไร่ อำเภอปัว จังหวัดน่าน

กลุ่มบริษัท จัสมิน อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ สามบีบี จังหวัดน่าน โดยมี คุณปัญจพงศ์ เรืองปรีชาพงศ์ ผู้จัดการเขต

JAS มอบทุนการศึกษาและชุดกีฬา พร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็ก โรงเรียนบ้านเวียงสอง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

JAS CSR for Children โรงเรียนบ้านเวียงสอง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน โดยบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ โดยสามบีบี จังหวัดน่าน

JAS มอบทุนการศึกษาและชุดกีฬา พร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็กโรงเรียนบ้านแสนขัน อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

กิจกรรม JAS CSR for Children วันนี้ได้เดินทางมาที่ โรงเรียนบ้านแสนขัน อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

JAS มอบทุนการศึกษาและชุดกีฬา พร้อมอุปกรณ์กีฬา ให้กับเด็ก โรงเรียนบ้านป่าซ่าน อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

กลุ่มบริษัท จัสมิน อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ สามบีบี จังหวัด พิษณุโลก โดยมีคุณธิติมา กิระวานิช Head of CSR คุณเอกรัตน์ ควรศิริ OCEO

JAS มอบทุนการศึกษาและชุดกีฬา พร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็กโรงเรียนบ้านท่าสะแก อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

กลุ่มบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ สามบีบี จังหวัด พิษณุโลก โดยมีคุณ ธิติมา กิระวานิช Head of CSR

JAS มอบทุนการศึกษาและชุดกีฬา พร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็ก โรงเรียนบ้านซำรัง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ โดยสามบีบี จังหวัดพิษณุโลก โดยมีคุณธิติมา กิระวานิช Head of CSR คุณเอกรัตน์ ควรศิริ OCEO

JAS มอบทุนการศึกษาและชุดกีฬา พร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็ก โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 จังหวัดแม่ฮ่องสอน

กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ โดยสามบีบี จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีคุณธิติมา กิระวานิช Head of CSR คุณเอกรัตน์ ควรศิริ OCEO คุณบุญเทิด บุญสุวรรณ์

JAS มอบทุนการศึกษาและชุดกีฬา พร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็ก โรงเรียนบ้านหมอแปง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ สามบีบี จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีคุณธิติมา กิระวานิช Head of CSR คุณเอกรัตน์ ควรศิริ OCEO คุณบุญเทิด บุญสุวรรณ์

JAS CSR for Children : มอบทุนการศึกษาและชุดกีฬา พร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็ก โรงเรียนบ้านบาแตตูแง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา รองสารวัตรปราบปราม สภอ.เบตง คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนและ คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

JAS CSR for Children : มอบทุนการศึกษาและชุดกีฬา พร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็ก โรงเรียนบ้านรั้วตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

โรงเรียนบ้านรั้วตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดยะลา คืออีกหนึ่งสถานที่กับกิจกรรม JAS CSR for Children : มอบทุนการศึกษาและชุดกีฬา พร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็ก เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา

JAS CSR for Children : JAS มอบทุนการศึกษาและชุดกีฬา พร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็ก โรงเรียนประชาอุทิศบ้านโคกม่วง จังหวัดปัตตานี

กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ สามบีบี จังหวัดปัตตานี โดยมีคุณณรงค์ฤทธิ์ วิทยปรีชากุล ผู้อำนวยการภาคใต้ตอนล่าง และคุณอะหมัด มามุ ผู้จัดการเขต Cluster

JAS มอบทุนการศึกษาและชุดกีฬาพร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็กๆ โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ อำเภอป่าโมกข์ จังหวัดอ่างทอง

รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ อำเภอป่าโมกข์ จังหวัดอ่างทอง คุณครูธมนต์วรรณ โตทอง ได้ให้การต้อนรับผู้บริหารและพนักงานจากกลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

JAS มอบทุนการศึกษาและชุดกีฬา พร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็ก โรงเรียนอนุบาลพรหมบุรี (วัดกุฎีทอง) อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

JAS CSR for Children : JAS มอบทุนการศึกษาและชุดกีฬา พร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็ก โรงเรียนอนุบาลพรหมบุรี (วัดกุฎีทอง) อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันที่ 23 ธันวาคมที่ผ่านมา

JAS มอบทุนการศึกษาและชุดกีฬา พร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็ก โรงเรียนวัดหนองคู ตำบลห้วยโป่ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดลพบุรี

โรงเรียนวัดหนองคู ตำบลห้วยโป่ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดลพบุรี เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนส่งท้ายปลายปีกับอากาศหนาวๆ ลมเย็นๆ กับกิจกรรมดีๆ ที่กลุ่มบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

JAS มอบทุนการศึกษาและชุดกีฬาพร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็ก โรงเรียนบ้านสันมะเกลือ จังหวัดลำปาง

โรงเรียนบ้านสันมะเกลือ อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง กับกิจกรรม JAS CSR for Children : JAS มอบทุนการศึกษา และชุดกีฬา พร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็ก เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่ในอนาคตจะอยู่

JAS มอบทุนการศึกษาและชุดกีฬาพร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็ก โรงเรียนบ้านปงสนุก จังหวัดพะเยา

ท่ามกลางสายฝนโปรยปรายไม่ได้เป็นอุปสรรคของการกิจกรรมของ JAS CSR แต่อย่างใด โรงเรียนบ้านปงสนุก อำเภอจุน จังหวัดเชียงราย โรงเรียนที่สองของทริปภาคเหนือ

JAS มอบทุนการศึกษาและชุดกีฬาพร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็ก โรงเรียนบ้านห้วยไร่ จังหวัดเชียงราย

เริ่มต้นเดือนพฤศจิกายน ด้วยการเดินทางมาจัดกิจกรรมให้โรงเรียนบ้านห้วยไร่ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย กับกิจกรรม JAS CSR for Children : JAS มอบทุนการศึกษา และชุดกีฬาพร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็ก

JAS มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์และชุดกีฬาพร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็ก โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

"เมืองฟ้าแดดสงยาง โปงลางเลิศล้ำ วัฒนธรรมผู้ไทย ผ้าไหมแพรวา ผาเสวยภูพาน มหาธารลำปาว ไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปี" ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดกาฬสินธุ์ ทริปสุดท้ายของปีการศึกษานี้ ที่ JAS เดินทางมาทำกิจกรรม

JAS CSR for Children : JAS มอบทุนการศึกษาอุปกรณ์กีฬา และลูกฟุตบอลให้กับเด็ก โรงเรียนบ้านดงลาน (คุรุรัฐประชาสรรค์)

"สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งามน่ายลบึงพลาญชัย เขตกว้างไกลทุ่งกุลา โลกลือชาข้าวหอมมะลิ" ร้อยเอ็ดเมืองแห่งคนอัธยาศัยดี กับกิจกรรม JAS CSR for Children

JAS CSR for Children : JAS มอบทุนการศึกษาอุปกรณ์กีฬา และลูกฟุตบอลให้กับเด็ก โรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

"พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักศิลานคร" มหาสารคาม อีกหนึ่งจังหวัดที่กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เดินทางมาทำกิจกรรม JAS CSR for Children

JAS มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์และชุดกีฬาให้กับเด็ก พร้อมอาหารกลางวัน โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก จังหวัดสระแก้ว

ทุกครั้งที่เดินทางเพื่อทำกิจกรรม JAS CSR สิ่งหนึ่งที่เรากลัวที่สุดคือ ความคาดหวังของเด็กๆ ความคาดหวังของโรงเรียน หรือแม้แต่กระทั้งความคาดหวังของพวกเราเอง

JAS มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์และชุดกีฬาให้กับเด็ก พร้อมอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดแสงว่าง จังหวัดปราจีนบุรี

JAS CSR for Children เดือนสิงหาคม เราเดินทางมากันที่ โรงเรียนวัดแสงว่าง อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ที่ได้รับการคัดเลือกจากทางกลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

JAS มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์และชุดกีฬาให้กับเด็ก พร้อมอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดตะปอนน้อย จังหวัดจันทบุรี

บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS และบริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB ร่วมทำกิจกรรม JAS CSR ให้กับโรงเรียนวัดตะปอนน้อย อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

JAS มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์และชุดกีฬาให้กับเด็ก พร้อมอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดมงคลวุฒาวาส จังหวัดระยอง

โรงเรียนวัดมงคลวุฒาวาส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง กับกิจกรรม JAS CSR for Children : JAS มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์และชุดกีฬาให้กับเด็ก รวมทั้งอาหารกลางวัน

JAS มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์และชุดกีฬาให้กับเด็ก พร้อมอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาลมะนัง จังหวัดสตูล

JAS CSR for Children : JAS มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์และชุดกีฬาให้กับเด็ก โรงเรียนอนุบาลมะนัง อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล คือหนึ่งในกิจกรรมที่ทางบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

JAS มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์และชุดกีฬาให้กับเด็ก พร้อมอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

โรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา โรงเรียนขนาดกลางมีนักเรียนประมาณ 160 คน คุณครู 12 คน อาชีพของชุมชนนี้ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง ปลูกยางพารา

บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ โดยทรีบรอดแบนด์จังหวัดพังงา จัดกิจกรรม JAS CSR

ความภูมิใจอีกหนึ่งสิ่งที่ทางบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) นั่นก็คือ การตอบแทนและช่วยเหลือสังคม ชุมชน ประเทศชาติ กิจกรรม JAS CSR for Children

JAS มอบทุนการศึกษาและชุดกีฬา พร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็ก โรงเรียนบ้านบนไร่ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฏร์ธานี

สายฝนโปรยปรายตลอดการเดินทางลงใต้กับกิจกรรม JAS CSR ในครั้งนี้ แต่กิจกรรม JAS CSR for Children ยังคงดำเนินต่อไป วันนี้เราได้เดินทางมายังจังหวัดสุราษฏร์ธานี

JAS มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬาให้กับเด็กๆ โรงเรียนบ้านโคกกระเพอ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

กิจกรรมดีๆ จากบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ โดยทรีบรอดแบนด์จังหวัดสุรินทร์ กิจกรรม JAS CSR for Children

JAS มอบทุนการศึกษาและชุดกีฬา พร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็ก โรงเรียนบ้านคอกควาย อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

การมอบสิ่งดีๆ ให้เด็กที่ขาดโอกาส ยังเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ยังคงดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

JAS มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์และชุดกีฬาให้กับเด็ก พร้อมอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมโนนคอม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมโนนคอม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร คือ จุดหมายปลายทางอีกหนึ่งโรงเรียน กับกิจกรรม JAS CSR for Children : JAS มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์และชุดกีฬาให้กับเด็ก

บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ โดยทรีบรอดแบนด์จังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรม JAS CSR

กิจกรรม JAS CSR : JAS มอบทุนการศึกษาและชุดกีฬา พร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็ก เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

JAS มอบโอกาสพร้อมทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬาให้นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

๋JAS มอบทุนการศึกษาและชุดกีฬา พร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็ก เป็นอีกกิจกรรมที่ทางบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ  โดยทรีบรอดแบนด์ จังหวัดกาญจนบุรี

JAS มอบทุนการศึกษาและชุดกีฬา พร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็ก โรงเรียนบ้านวังผาตาด จังหวัดกาญจนบุรี

บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ  โดยทรีบรอดแบนด์ จังหวัดกาญจนบุรี ทำกิจกรรมในโครงการ JAS CSR for Children

JAS มอบทุนการศึกษาและชุดกีฬา พร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็กโรงเรียนบ้านนาคูหา อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

กิจกรรม JAS CSR for Children "JAS มอบทุนการศึกษาและชุดกีฬา พร้อมลูก ฟุตบอลให้กับเด็ก” โรงเรียนบ้านนาคูหา อำเภอเมือง จังหวัดแพร่  โดยคุณธิติมา กิระวานิช หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม

JAS มอบทุนการศึกษาและชุดกีฬา พร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็กโรงเรียนบ้านนาคูหา โรงเรียนบ้านแม่ทราย (คุรุราษฏร์ เจริญวิทย์) จ.แพร่

บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ โดยคุณธิติมา กิราะวานิช หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม และคุณปัญจพงศ์ เรืองปรีชาพงศ์ ผู้จัดการเขต Cluster จังหวัดลำปาง

บ้านเด็กกำพร้าพระสิริ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ คือหนึ่งเป้าหมายกิจกรรม JAS CSR for Children

บ้านเด็กกำพร้าพระสิริ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ คือหนึ่งเป้าหมายที่ทางกลุ่มบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความต้องการการช่วยเหลือ

JASMINE Group จัดกิจกรรม JAS CSR for Children โรงเรียนวัดศรีจันดาธรรม จังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จัดทำโครงการ JAS CSR for Children ขึ้น

JAS เตรียมพร้อม มอบทุนการศึกษาและชุดกีฬาพร้อมลูกฟุตบอลให้กับเด็ก

ปัจจุบันการศึกษาและกีฬามีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ ซึ่งพวกเด็กๆ ในต่างจังหวัด โดยเฉพาะเด็กที่ห่างไกลจากเทคโนโลยี แต่มีขีดความสามารถที่จะพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางการศึกษา