• ผลการจัดสรรหน่วยลงทุน JASIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน

Welcome

      ปัจจุบันนี้ โลกของเทคโนโลยีสื่อสาร มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ผู้คนติดต่อสื่อสารถึงกันและบริโภคข้อมูลข่าวสารสาระต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ง่ายดาย ทั้งข้อมูลภาพและเสียง ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ที่มีการพัฒนาตลอดเวลา

      บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทชั้นนำ ที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีสื่อสารครบวงจร ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะบนดิน บนฟ้า หรือใต้น้ำ เพื่อตอบสนองความต้องการ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า

      บริษัทฯ มีโครงข่ายสื่อสารเป็นของตัวเอง และมีบริการที่หลากหลาย ครอบคลุมการติดต่อสื่อสารทุกประเภท เช่น บริการบรอดแบนด์ หรืออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง บริการสื่อสารผ่านดาวเทียม บริการโทรศัพท์ภายในและระหว่างประเทศ บริการดิจิตัลคอนเทนต์ และอีคอมเมิร์ซ ฯลฯ