"สพฐ."ติดเน็ตไฮสปีดโรงเรียนทั่วปท.ครบปี63ยันเข้าไม่ถึงสื่อร้ายๆ

ศึกษาธิการ * สพฐ.เดินหน้าติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตไฮสปีด 1 กิกะไบต์ รร.ทั่วประเทศครบในปีการศึกษา 63 ลั่นไม่ต้องกังวล เรื่องสื่อไม่เหมาะสม เหตุจะมีหน่วยงานบล็อกเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม
          ตามที่ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ได้มีนโยบายที่จะนำเทค โนโลยีเข้ามามีบทบาทกับการ ศึกษามากขึ้น โดยจะปรับระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนทั้ง หมด ใช้งานไปถึงทุกห้องเรียน ซึ่งไม่ใช่เพียงสำหรับห้องผู้ บริหารโรงเรียนหรืองานธุรการเท่านั้น
          นายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (รองปลัด ศธ.) รักษาราชการเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) กล่าวว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเดินหน้าตามนโยบายของ รมว.ศธ.เรียบร้อยแล้ว โดยข้อมูลในปัจจุบันพบว่า โรงเรียนสังกัด สพฐ.จำนวน 10,000 แห่ง ใช้งานอินเทอร์เน็ตระบบยูนิเน็ตของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แต่โรงเรียนในกลุ่มนี้บางส่วนประสบกับปัญหาเรื่องของระบบการซ่อมบำรุง เนื่องจากทั้งงบประมาณและระบบการดูแลซ่อมบำรุงอยู่กับ สกอ. และปัจจุบัน สกอ.ก็แยกไปหน่วยภายใต้สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ซึ่งถือว่าเป็นคนละสังกัดกับ ศธ.แล้ว ดังนั้น สพฐ.จึงมีข้อเสนอไปว่า ขอให้โอนงบประมาณและ ระบบการซ่อมบำรุงรักษามา อยู่กับ สพฐ.ได้หรือไม่ เนื่องจากเราเป็นผู้ใช้งาน หรือ สกอ. จะมีรูปแบบอื่นในการดำเนินการ เพื่อให้การทำงานในเรื่องนี้เป็นทิศทางเดียวกัน
          นายอำนาจกล่าวต่อว่า ส่วนจำนวนโรงเรียนที่เหลือ เป็นการใช้งานระบบอินเทอร์ เน็ตของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) ตามโครงการอินเทอร์เน็ตประชารัฐในการวางสายไฟ เบอร์ออฟติกขยายจากหมู่ บ้านให้มาถึงหน้าประตูโรงเรียนฟรี และระบบ USO Net ของสำนักงานคณะกรรม การกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทร คมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในโครงการอินเทอร์เน็ตโรงเรียนชายขอบ ซึ่งถือว่าการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยระบบอินเทอร์เน็ตนั้นเรามีความพร้อมอย่างเต็มที่ และคิดว่าครอบคลุมหมดแล้ว โดยจากนี้ สพฐ.ตั้งเป้าหมายไว้ว่าในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนทุกแห่งทั่วประเทศจะต้องมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และมีการใช้งาน 1 กิกะไบต์ เพราะที่ผ่านมาการ ให้บริการความเร็วเน็ตให้ความเร็วในการใช้งานไม่จริง สำหรับข้อห่วงใยเมื่อมีอินเทอร์เน็ตเข้าถึงโรงเรียนแล้วอาจทำให้นักเรียนเข้าไปใช้งานและดูสื่อที่ไม่เหมาะสมได้ง่ายนั้น เรื่องนี้ไม่ต้องกังวล เพราะเมื่อติดตั้งอินเทอร์เน็ตแล้ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะบล็อกเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมไว้ด้วยเช่นกัน.