กสทช.เอาจริงตามติดบี้ทีโอทีส่งมอบงานเน็ตชายขอบด่วน

 ผู้สื่อข่าวรายงานจากบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ว่า สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.)ได้ส่งหนังสือถึงนายมนต์ชัยหนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ทีโอที เรื่องการส่งมอบงานโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล หรือเน็ตชายขอบ โดยขอให้ส่งให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขในสัญญาด้วย หากไม่สามารถส่งมอบครบถ้วน กสทช.ก็ไม่สามารถรับมอบงานได้เช่นกัน
          สำหรับอุปกรณ์ภายในศูนย์ USONET ที่ไม่ครบถ้วนตามสัญญาได้แก่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์, ตู้เก็บอุปกรณ์พร้อมอุปกรณ์จัดระเบียบสาย, อุปกรณ์ภายในตู้ และเอกสารคู่มือการใช้งาน นอกจากนี้ ยังไม่มีเอกสารการทดลองการเชื่อมโยงโครงข่ายของบริการของศูนย์ USONET รวมถึงรูปแบบการก่อสร้างจริง พร้อมกับการลงนามรับรองโดยวิศวกรที่ได้รับใบอนุญาต (ใบ กว.) รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง
          ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบโครงการเน็ตชายขอบขอให้ทีโอทีตรวจสอบผลงาน พร้อมเอกสารประกอบการส่งมอบงานให้ครบถ้วนก่อนส่งมอบงานมิใช่ขอส่งมอบงานทั้งๆที่ยังไม่มีความพร้อมของบริการตามเงื่อนไขในสัญญา ซึ่งทีโอทีถือว่าส่งมอบงานโครงการเน็ตชายขอบล่าช้ากว่าสัญญาเป็นเวลากว่า 9 เดือนแล้ว และถูกปรับคิดเป็นเงินกว่า 1,000 ล้านบาทแล้ว จากโครงการเน็ตชายขอบที่ทีโอทีชนะประมูล 3 สัญญา วงเงินรวม 6,486 ล้านบาท.
--จบ--

          --ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 26 ก.ค. 2562 (กรอบบ่าย)--