"ดีอี"ลงพื้นที่ชายแดน เร่งใช้ประโยชน์"เน็ต"

นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับผู้บริหารบริษัท ทีโอทีจำกัด (มหาชน) และทีมงาน ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความคืบหน้าการวางสาย ใยแก้วนำแสงเพิ่มเติมสำหรับโรงเรียน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ที่อยู่ห่างไกลในจังหวัดภาคเหนือ ตามโครงการขยายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้เยี่ยมชมการใช้งานจริงของนักเรียนและครู โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคดุสิต เปิดการเรียนการสอนในระดับอนุบาล และประถมศึกษา นักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่าลีซอ กับอาข่า ฐานะยากจน อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล โดย 20% หรือราว 20 คน เป็นนักเรียนที่กินนอนในโรงเรียน เนื่องจากพ่อแม่ที่เป็นชาวเขาเร่ร่อนทำมาหากิน โดยทีโอทีลากสายใยแก้วนำแสงมาถึงโรงเรียนแล้ว ให้บริการด้วยความเร็ว 100 เมกะไบต์
          "ได้ให้ความเห็นเพิ่มกับโรงเรียนด้วยว่า เมื่อโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงได้เข้าถึงแล้ว ต่อไปขอให้โรงเรียนประยุกต์ใช้บริการอินเตอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์ในการให้ความรู้ การเรียนการสอนแก่นักเรียน" นายพิเชฐกล่าว
          นายพิเชฐกล่าวว่า ได้เสนอแนะกับทีโอทีว่า ควรมีการให้บริการคอนเทนต์ เพื่อใช้บริการอินเตอร์เน็ตเพื่อส่งเสริมกับโครงการที่มีอยู่ของโรงเรียน เช่น โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน, โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เพราะทีโอทีมีสถาบันที่เรียกกว่า ทีโอที อะคาเดมี่ หรือนำเทคโนโลยีไฮเทคมาสอนนักเรียน เช่น หุ่นยนต์ เป็นต้น
--จบ--

          --มติชน ฉบับวันที่ 5 ก.ค. 2562 (กรอบบ่าย)--