หัวเว่ยต่อยอดงานวิจัยสนับสนุนทดสอบ 5G

หัวเว่ย ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมต่อ ยอดการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยี 5G ในพื้นที่ทดสอบ วิทยาเขตศรีราชา ทั้งภาคการศึกษายานยนต์ การผลิตและอุตสาหกรรมการแพทย์
          มร.เติ้ง เฟิง รองกรรมการผู้จัดการบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า การทดสอบเทคโนโลยี 5G จะกระตุ้นให้ทุกกลุ่มอุตสาหกรรมได้พัฒนาก้าวไปอีกขั้นหัวเว่ยมุ่งหวังและเปิดกว้างที่จะร่วมมือกับผู้จัดจำหน่ายและพันธมิตรจากอุตสาหกรรม ต่าง ๆ เพื่อร่วมกันพัฒนานวัตกรรมบริการ ใหม่ ๆ ที่เหมาะสมกับประเทศไทยและสร้างสรรค์ระบบอีโคซิสเต็มด้าน 5G ที่สมบูรณ์ การร่วมมือกันจะทำให้สามารถนำเครือข่าย 5G ที่ดีที่สุดมาสู่ประเทศไทยเพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงช่วยให้เกิดการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้งานเทคโนโลยี 5G และพลิกโฉมอุตสาหกรรมนำพาทุกคนไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า
          สำหรับแพลตฟอร์มอุปกรณ์เครือข่าย 5G ทั้งระบบประกอบด้วยสถานีฐาน 5G, อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่าย (Access Network), อุปกรณ์ทดสอบตัวอย่างการใช้งานและอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตั้งทดสอบในสถานที่จริงซึ่งหัวเว่ยได้ลงทุนพัฒนามูลค่ารวม 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 160 ล้านบาท) สำหรับโครงการ 5G Testbed ที่ศรีราชา
          การทดสอบเทคโนโลยี 5G ครั้งแรกในประเทศไทยนี้จะสาธิตด้วยการถ่ายทอดสดในระบบวิดีโอแบบมัลติ-ยูเอชดี (MultiUHD VideoLive) และเทคโนโลยี VR เสมือนจริงไร้สายแบบ 360 องศา (360 Wireless VR) เพื่อแสดงให้เห็นถึงบทบาทของ 5G ที่ช่วยพัฒนาการใช้งานวิดีโอความละเอียดสูงแบบ UHD บนเครือข่ายที่มีแถบคลื่นความถี่สูงความหน่วงต่ำและความน่าเชื่อถือสูง ทำให้เกิดการเชื่อมต่อรูปแบบใหม่สถาปัตยกรรมแบบใหม่และมีเดียใหม่ ๆ ได้ในอนาคต.