"ทีโอที"ปลื้ม"เน็ตประชารัฐ"ติดโหวตท็อป5โครงการดีสุด

กรุงเทพธุรกิจ   ทีโอทีปลื้ม หลัง"ไอทียู" เผยโครงการเน็ตประชารัฐ ได้รับการโหวตติด 1 ใน 5 โครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ- การสื่อสารดีสุดของโลก
          นายมนต์ชัย หนูสง  กรรมการผู้จัดการ ใหญ่ บมจ. ทีโอที เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ส่งโครงการ เน็ตประชารัฐซึ่งดูแลรับผิดชอบโดยทีโอที เข้าประกวดเพื่อชิงรางวัล WSIS Project Prize 2019 ซึ่งจัดขึ้นโดยสหภาพโทรคมนาคม ระหว่างประเทศ ITU พบว่า ได้รับการโหวตติด 1 ใน 5 โครงสร้างพื้นฐานของสารสนเทศและการสื่อสารที่ดีที่สุดของโลก
          "ทีโอทียินดีที่โครงการเน็ตประชารัฐ ได้รับการโหวตให้เป็นหนึ่งในโครงการ ที่ดีที่สุด เนื่องจากโครงการเข้าถึงผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่จนถึงปัจจุบันกว่า  1 ล้านคน และมีเป้าหมายที่จะขยายเพิ่มถึง 10 ล้านคนภายในปีหน้า ซึ่งเป็นบทพิสูจน์ถึงเป้าหมายหลักขององค์กรในการเป็น ผู้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ"
          นอกจากโครงการเน็ตประชารัฐแล้ว ทีโอทียังมีโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับการวางโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ได้แก่ โครงการทดสอบ 5G (5G Testbed) ในระเบียงพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC), โครงการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงหรือโครงการ Big Rock ดำเนินงานปรับปรุงโครงข่ายเทคโนโลยีที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยเคเบิลใยแก้วนำแสง(Fiber Optic) ยกระดับ คุณภาพชีวิตของประชาชนโดยวางโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไปยังโรงเรียนและโรงพยาบาลของรัฐที่ยังไม่มีการเข้าถึง รวมถึงดำเนินการขยายความจุอินเทอร์เน็ต (Bandwidth) ให้กับโรงพยาบาลเพื่อรองรับการตรวจรักษาทางไกล (Tele-Medicine)
          ส่วน โครงการ USO หรือโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) ของสำนักงาน กสทช. เป็นอีกหนึ่งโครงการที่มีเป้าหมายในการสร้างความเท่าเทียมกันในสังคมให้ทุกคนได้รับบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง ทั้งผู้ด้อยโอกาส และผู้มีรายได้น้อย โดย ทีโอทีชนะการประมูลและรับหน้าที่ก่อสร้างอาคารศูนย์ USO Net จำนวน 391 แห่ง และจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet Service) สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Service) ในพื้นที่ชายขอบดังกล่าวอีกด้วย
          นายมนต์ชัย ขยายความว่า โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะโครงการพัฒนา EEC เพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆ ของภาครัฐ ได้แก่ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติ อู่ตะเภา,โครงการพัฒนารถไฟความเร็วสูง เชื่อม 3 สนามบิน,การพัฒนาโครงการท่าเรือ มาบตาพุด ระยะที่ 3, การพัฒนาโครงการ ท่าเรือแหลมฉบับระยะที่ 3, โครงการพัฒนา รถไฟฟ้ารางคู่เชื่อม 3 ท่าเรือ, โครงการก่อสร้าง ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง และการลงทุนใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย