ชง."คนร."เคาะเคเบิลใต้น้ำ หนุน"ฮับดิจิทัล"อาเซียน

กรุงเทพธุรกิจกระทรวงดิจิทัลฯ เร่ง ลงทุนเคเบิ้ลใต้น้ำไทย-จีน วงเงิน 2 พันล้านบาท สั่งสรุปแนวทางลงทุนจาก 2 แนวทาง พร้อมเสนอ คนร.เคาะแผนลงทุน เดือน มี.ค.นี้
          นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยความคืบหน้าโครงการสร้างเคเบิ้ลใต้น้ำเชื่อมต่อระหว่างไทยกับจีนที่ได้รับการอนุมัติวงเงินเมื่อ ปี 2560 ว่า มอบหมายให้ พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ทำรายละเอียดขั้นสุดท้ายและเสนอ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ภายในเดือน มี.ค.นี้
          นายพิเชฐ กล่าวว่า โครงการนี้ เหลือการพิจารณา 2 แนวทาง คือ การลงทุน ร่วมกันระหว่าง กสท และ China Telecom Corp. ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของจีน และ อีกแนวทางเป็นการลงทุนหลายประเทศในลักษณะกิจการร่วมค้า ซึ่งจะเป็นการลงทุนร่วมกันระหว่าง กสท China Telecom และ China Unicom ซึ่งเป็นบริษัทโทรคมนาคมรายใหญ่ของฮ่องกง  รวมทั้งจะมีประเทศอื่นที่เคเบิ้ลใต้น้ำ พาดผ่านเข้ามาร่วมลงทุนเพิ่มเติม เช่น สิงคโปร์ และอินโดนิเซีย โดยการลงทุนโครงการนี้ใช้วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท
          "ต้องรีบตัดสินใจว่าจะลงทุนแนวทางใด คิดว่าไม่น่าเกินเดือน มี.ค.นี้ เพราะกว่าจะลงทุนเสร็จต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ส่วนจะอนุมัติได้ก่อนเลือกตั้งหรือไม่ เรื่องนี้ คงตอบไม่ได้อยู่ที่ไทยฝ่ายเดียวต้องอยู่ที่ฝ่ายจีนด้วย"
          รายงานข่าวระบุว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้กระทรวงดิจิทัลฯ ยกระดับ โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศวงเงิน 20,000 ล้านบาท ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1.โครงการในประเทศ 2.โครงการะหว่างประเทศ ซึ่งครอบคลุมโครงการอาเซียนดิจิทัลฮับ 5,000 ล้านบาท ซึ่งจะจัดหาอุปกรณ์เพิ่มความจุโครงข่ายเชื่อมโยงไปกัมพูชา ลาวและเมียนมา และจัดหาอุปกรณ์เพิ่มความจุ โครงข่ายเชื่อมโยงไปยังสถานีเคเบิ้ลใต้น้ำ จ.ชลบุรี เพชรบุรี สงขลา สตูล กับ ศูนย์โทรคมนาคมของ กสท