โทรคมนาคมลดความเหลื่อมล้ำ

 กสทช.ชี้สร้างอาชีพคนรุ่นใหม่ทำงานในชนบทมากขึ้น
          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมโทรคมนาคมได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และสามารถช่วยลดความเหลื่อมล้ำ และลดช่องว่างการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การบริการสาธารณสุข การศึกษา ระหว่างประชาชนในชนบทและในเมือง อีกทั้งยังส่งเสริมให้คนในชนบท สร้างอาชีพ สร้างสังคมชนบทให้น่าอยู่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น ถือเป็นกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่หรือสตาร์ตอัพในชนบทได้ด้วย ซึ่งสตาร์ตอัพนั้น มิได้เน้นเฉพาะการค้าขายออนไลน์และกลุ่มคนในเมืองใหญ่เพียงอย่างเดียว ดังจะเห็นได้จากปัจจุบันที่กลุ่มคนรุ่นใหม่หันไปทำงานอยู่ในชนบท ทำงานอยู่ที่บ้านมาก และยังสร้างอีกอาชีพใหม่ขึ้นมาอีกหลายสาขา เช่น ไลน์แมน เป็นต้น นั่นเป็นเพราะระบบโทรคมนาคมที่ดี มีคุณภาพ
          “เมื่อโครงข่ายอินเตอร์เน็ตเข้าถึงในพื้นที่ชนบท คนในชนบทก็สามารถใช้บริการได้อย่างเท่าเทียมกับคนในเมือง ช่องว่างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน เชื่อว่าการเข้าถึงบริการอินเตอร์เน็ตนั้น ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมได้ หากคนในชนบทใช้อินเตอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์ ซึ่งขณะนี้หลายพื้นที่ของประเทศก็สามารถใช้บริการโทรศัพท์มือถือได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง กสทช.กำลังเร่งดำเนินการอยู่ คาดว่าภายในปี 2562 ทุกหมู่บ้านจะมีอินเตอร์เน็ตใช้งานทั้งฟรีและเสียเงินค่าบริการ”
          นายฐากรกล่าวต่อว่า กสทช.ได้ดำเนินการโครงการอินเตอร์เน็ตประชารัฐจำนวน 15,732 หมู่บ้าน ตามนโยบายรัฐบาล ขณะนี้ได้ผู้ชนะประมูล เพื่อติดตั้งจุดให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย สร้างศูนย์ให้บริการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในกลางเดือน ม.ค.62 และผู้ชนะประมูลก็จะสามารถดำเนินการได้ในเดือน ก.พ.62 โดยมีสัญญาการดำเนินงาน 1 ปี ส่วนโครงการอินเตอร์เน็ตชายขอบ 3,920 หมู่บ้านนั้น ขณะนี้ กสทช. ได้เร่งรัดให้บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) คู่สัญญาเร่งดำเนินการติดตั้งให้แล้วเสร็จโดยเร็ว.

          ที่มา: www.thairath.co.th