ทะลุ 7 ล้านรายยอดชมพุ่ง100 ล้านวิวต่อเดือน-กสทช.ให้ SBN จัดลำดับดิจิทัลเรตติ้ง ชมผ่านออนไลน์-มือถือพุ่ง

พ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) เปิดเผยว่า สำนักงาน กสทช.ได้ประชุมร่วมกับผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล และบริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์คจำกัด (SBN) เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาดิจิทัลเรตติ้งของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ และเปิดเผยข้อมูลพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศน์ที่นำมาออกอากาศผ่านทางแอพพลิเคชันโทรศัพท์เคลื่อนที่ของแต่ละช่องรายการ โดยที่ประชุมเสนอให้สำนักงาน กสทช. เป็นตัวกลางในการนำส่งข้อมูลพฤติกรรมการรับชมโทรทัศน์ผ่าน PLAYBOX และAIS PLAY (รายเดือน) ไปยังผู้ประกอบการฯ เพื่อให้สามารถนำไปใช้อ้างอิงต่อไปได้
          ทั้งนี้การรับชมโทรทัศน์ปัจจุบันดูได้หลายช่องทางโดยเฉพาะแอพพลิเคชั่นโดยก่อนหน้านี้ยังไม่มีข้อมูลว่ามีการรับชมมากน้อยเพียงใด กสทช.ได้ข้อมูลพฤติกรรมการรับชมเบื้องต้นจากเอสบีเอ็นโดยพบว่ามีผู้รับชม Playbox (ดูออนไลน์ผ่านโทรทัศน์) และ Ais play (ดูออนไลน์ผ่านมือถือ) ถึง 7 ล้านราย มียอดรับชมต่อเดือนกว่า 100 ล้านวิว หากทีวีดิจิทัลสนใจนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์สามารถ ขอได้จากสำนักนโยบายและวิชาการกระจายเสียง กสทช. โดยกสทช.ยินดีที่ จะให้ผู้ประกอบการแพลตฟอร์มอื่นมาเข้าร่วมเพื่อรวบรวมข้อมูลให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
          โดยปัจจุบันพฤติกรรมการรับชมโทรทัศน์ของผู้ชมในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไป โดยหันมารับชมรายการโทรทัศน์ผ่านช่องทางแอพพลิเคชันโทรศัพท์เคลื่อนที่กันมากขึ้น อย่างไรก็ดี ข้อมูลการรับชมรายการโทรทัศน์ผ่านแอพพลิเคชันโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นยังไม่ได้มีการนำมารวบรวมและเป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์พฤติกรรมการรับชมโทรทัศน์ ดังนั้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาแนวทางการวัดพฤติกรรมการรับชมดังกล่าวอย่างรอบด้านยิ่งขึ้น ผู้แทนจากผู้ประกอบกิจการช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลจึงเสนอให้มีการวัดพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศน์ที่นำมาออกอากาศผ่านทางแอพพลิเคชันโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วย ปัจจุบันมีแพลตฟอร์มรับชมทีวีดิจิทัลที่สามารถรับชมออนไลน์ 3 บริษัทคือ ทรูไอดี เอไอเอส และโมโน ที่เพิ่งได้รับอนุญาต
          สำหรับSBN ซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับกิจการไม่ใช้คลื่นความถี่ และเป็นผู้บริหารจัดการช่องรายการผ่านแอพพลิเคชัน AIS PLAY ได้ให้ความร่วมมือกับสำนักงาน กสทช.พัฒนาการวัดความนิยมของรายการโทรทัศน์ที่นำมาออกอากาศผ่านทางแอพพลิเคชันโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือดิจิทัลเรทติ้ง โดยในเบื้องต้นได้เปิดเผยข้อมูลการรับชมโทรทัศน์ผ่าน PLAYBOX และ AIS PLAY ของช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลในเดือน ต.ค.61 เช่น จำนวนผู้รับชม (แบบไม่นับซ้ำ) หรือ Unique Audience และจำนวนยอดรับชม (แบบนับซ้ำ) หรือ View