เอ็นไอเอเฟ้นหาสตาร์ทอัพดีฟเทคด้านเกษตร

เอ็นไอเอ ร่วมกับพันธมิตร จัด "Inno4 farmers" พัฒนานวัตกรรมการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมเกษตรรุ่นใหม่ พร้อมประกวด AgTech Innovation Awards 2019
          นายปริวรรต วงษ์สำราญ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมและผู้อำนวยการศูนย์วิสาหกิจเริ่มต้นประเทศไทย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีสตาร์ทอัพที่ทำนวัตกรรมด้านการเกษตรจริง ๆ น้อยมาก หรือมีประมาณ 20 กว่าบริษัทเท่านั้น และยังขาดแคลนโดยเฉพาะผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมที่ใช้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงลึกหรือดีฟเทค มาช่วยตอบโจทย์ความต้องการของภาคเกษตรกร ซึ่งจะช่วยยกระดับและเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการพัฒนาเกษตรกรรมไทย ที่จะต้องหันมาใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างเต็มรูปแบบ
          ทั้งนี้เพื่อปรับเปลี่ยนความคิดของนักธุรกิจการเกษตรรุ่นใหม่ให้คิดค้นและพัฒนาโซลูชั่นต่าง ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกรได้มากขึ้น ศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร หรือ ABC center ของเอ็นไอเอ จึงร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และบริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดกิจกรรม Inno4farmers : โครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมเกษตรรุ่นใหม่ขึ้น เพื่อผลักดัน ให้กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพ ส่งผลงานนวัตกรรมการเกษตรใน 3 สาขาที่ต้องเร่งพัฒนาศักยภาพและจำเป็นสำหรับประเทศไทย คือ 1.สาขาธุรกิจเกษตรดิจิทัล 2.สาขาธุรกิจเครื่องจักรกลเกษตร หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ และ 3.สาขาธุรกิจการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการขนส่ง
          สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการอบรมและบ่มเพาะการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วม กับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและด้านธุรกิจมืออาชีพ การพัฒนาทักษะการนำเสนอ รวมทั้งมีโอกาสได้นำเสนอผลงานกับนักลงทุนเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ นอกจากนี้ ช่วงท้ายของโครงการยังมีการประกวด AgTech Innovation Awards 2019 เพื่อเฟ้นหาผู้ชนะเลิศของแต่ละสาขาธุรกิจ รวมทั้งมีโอกาสไปศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ ณ ประเทศไต้หวันอีกด้วย เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้-4 ม.ค. 62 ดูรายละเอียดได้ที่ www.face book.com/pg/inno4farmers