ดีอีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม หลายโครงการในEEC ก่อนเซ็นสัญญาสิ้นปีนี้

 “ดีอี” ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการต่าง ๆ ในพื้นที่ EEC ก่อนลุยเซ็นสัญญาและเริ่มดำเนินโครงการได้ภายในสิ้นปีนี้ หวังเป็นพื้นที่แรกของไทยที่มีการใช้ 5G อย่างกว้างขวาง
          นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ ในพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ได้แก่ โครงการสถาบันไอโอที โครงการเมืองอัจฉริยะ โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบ 5G และโครงการ Digital University เพื่อพัฒนากำลังคนในพื้นที่ EEC คาดว่าสามารถลงนามในสัญญาและเริ่มดำเนินโครงการได้ภายในเดือน ธ.ค. 2561
          ขณะเดียวกัน กำหนดการประชุมหารือแนวทางการจัดตั้งศูนย์ทดสอบ 5G และดำเนินการ 5G Testbed ในพื้นที่ EEC ซึ่งได้มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ในส่วนของพื้นที่การจัดตั้งศูนย์ทดสอบ 5G และดำเนินการ 5G Testbed  เป็น Field Trial โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) ในฐานะผู้ดำเนินโครงการสถาบันไอโอที และเลขานุการร่วมคณะทำงานเตรียมการและทดสอบเทคโนโลยี 5G ทำหน้าที่ผู้ประสานงานหลัก และดำเนินงาน Use case เช่น Smart bus ร่วมกับเทศบาลนครแหลมฉบัง ที่เชื่อมต่อ 5G Wi-Fi  พร้อมให้หน่วยงาน หรือธุรกิจ Startup ต่อยอดเทคโนโลยีได้ เพื่อนำไปสู่การเป็น Super Smart Bus ต่อไป
          สำหรับการวางกรอบแนวทางในการทดสอบเทคโนโลยี 5G ในห้องทดลองและทดสอบภาคสนามนั้น กระทรวงดิจิทัลฯ จะทดสอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการนำเทคโนโลยีมาใช้กับแอปพลิเคชันในด้านต่าง ๆ โดยจะทดสอบในพื้นที่ EEC ส่วนกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จะอำนวยความสะดวกและพิจารณาย่านความถี่มาใช้ในการทดสอบ โดยคาดว่าจะเป็นคลื่นความถี่ตั้งแต่ 3300-4200 MHz และ 24-29 GHz สำหรับการทำงานของคณะทำงานเตรียมการ 5G ยังทำงานร่วมกับสมาชิกที่มาจากหน่วยงานราชการ เช่น มหาวิทยาลัย กสทช. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ 5G alliance
          “ในอนาคตเมื่อมีการทำสอบระบบ 5G แล้ว ก็จะทำให้พื้นที่ EEC กลายเป็นพื้นที่แห่งแรกของไทยที่มีการใช้ 5G อย่างกว้างขวาง จะเป็นการสร้างโอกาสให้กับประชาชนในพื้นที่ เกิดแหล่งจ้างงานขนาดใหญ่จากอุตสาหกรรมใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ดำเนินไปพร้อมกับการเกิดโครงการขนาดใหญ่ทั้งหลายในพื้นที่ที่กำลังจะพัฒนาเกิดขึ้น อาทิ สนามบินอู่ตะเภา, ท่าเรือ 2 ท่าเรือ, รถไฟความเร็วสูง เป็นต้น” นายพิเชฐ กล่าว