เตรียมรับยุค5Gสุดล้ำ! จุดเปลี่ยนศก.-การเมือง

แรงงาน-ธุรกิจเสี่ยงวิกฤต
          กสทช.ขอคนไทยพร้อมรับมือยุค 5G จะเป็นจุดเปลี่ยนเศรษฐกิจ-การเมืองไทย คาดจะเริ่มใช้งานตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป
          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวปาฐกถาในงานสัมมนา "5G : จุดเปลี่ยน Landscape เศรษฐกิจ-การเมืองไทย" ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม รร.เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว จัดโดย บางกอก โพสต์ กรุ๊ป ว่า ขอให้คนไทยเตรียมพร้อมรับมือเทคโนโลยี 5G เพราะจะมีการใช้งาน 5G ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป คาดว่าเทคโนโลยีดังกล่าวจะมีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพสูงใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 5-10 ปี โครงสร้างเศรษฐกิจจะเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอน
          ทั้งนี้ โครงสร้างภาคการผลิตจะมีการใช้ หุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI และ Internet of Thing (IoT) ทดแทนแรงงาน โดยองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ประเมินว่า 14% ของแรงงานมีความเสี่ยงตกงาน ขณะที่ Oxford University คาดการณ์ว่า 47% ของแรงงานมีความเสี่ยงที่จะทดแทนที่ด้วย AI
          นอกจากนี้ ห่วงโซ่อุปทานจะเปลี่ยนไป ยุคเดิมเน้นการผลิตจำนวนมากส่งผ่านคนกลาง ยุคใหม่เน้นการผลิตขายผ่านแพลตฟอร์ม ตรงความต้องการของลูกค้า มีการใช้ Big Data ร่วมกับ AI คำนวณความต้องการของสินค้าได้แม่นยำมากขึ้น ส่วนภาคธุรกิจที่เป็นตัวกลางในการประกอบธุรกิจถูกลดบทบาทและหายไปในที่สุด เช่น ธนาคาร ร้านค้า บริษัททัวร์ เป็นต้น และจะมีธุรกิจใหม่ๆ ต่อยอดและเกิดธุรกิจใหม่ๆ ตามเทคโนโลยีใหม่ที่จะเกิดขึ้น เช่น Grab, Airbnb
          สำหรับการเปลี่ยนแปลงด้านการเมืองในยุค 5G นายฐากรกล่าวว่า การลงคะแนนเลือกตั้ง การใช้สิทธิ์ของประชาชนจะไม่ถูกกำหนดให้ไปที่หน่วยเลือกตั้งแล้ว แต่จะใช้สิทธิ์แบบไร้พรมแดน ซึ่งหากมีการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ เชื่อว่าอนาคตยุค 5G การ ลงคะแนนเสียงของประชาชนจะมีเปอร์เซ็นต์เพิ่มอย่างแน่นอน ส่วนการหาเสียงของพรรคการเมือง ก็จะไม่ต้องผ่านคนกลางแบบปัจจุบันอีกแล้ว แต่การหาเสียงในยุค 5G ผู้สมัครกับประชาชนสามารถติดต่อกันได้โดยตรง ผ่านสื่อ Social Media เช่น การใช้ VR และ AR ในการเข้าถึงประชาชน ใช้ Big Data วิเคราะห์และสังเคราะห์กลุ่มฐานเสียงและนโยบายตามความต้องการ
          ด้าน นายวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจสัมพันธ์และองค์กร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC) คาดว่าเทคโนโลยี 5G จะเกิดขึ้นในปี 2562 โดย 5G จะมีความเร็วกว่า 4G เป็น 100 เท่า และสามารถใช้อุปกรณ์ได้มากกว่า 1 ID และมีระยะเวลาตอบสนอง (Latency) เร็วมาก โดยเหมาะใช้กับอุปกรณ์การแพทย์ อากาศยานไร้คนขับ เป็นต้น