ญี่ปุ่นร่วมปั้น8หมื่นคนไอทีทั่ว"อาเซียน"

โพสต์ทูเดย์ - ญี่ปุ่นออกโครงการช่วยชาติอาเซียนสร้างบุคลากรไอที 8 หมื่นใน 5 ปี
          นิกเกอิ เอเชียน รีวิว รายงานว่า ญี่ปุ่นจะริเริ่มโครงการช่วยบรรดาประเทศอาเซียน สร้างผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลและภาคการผลิตทั้งหมด 8 หมื่นคน ภายในอีก 5 ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่นและชาติอาเซียน ภายใต้แนวคิดอินโด-แปซิฟิก โดยความเคลื่อนไหวของญี่ปุ่นเกิดขึ้นขณะที่จีนกำลังเดินหน้าขยายอิทธิพลในภูมิภาคผ่านโครงการ 1 แถบ 1 เส้นทาง (OBOR)
          นายกรัฐมนตรี ชินโสะ อาเบะ ประกาศว่า โครงการดังกล่าวจะเน้นที่การฝึกอบรมวิศวกร นักวิจัย ผู้จัดการธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมการผลิต ปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) และภาคส่วนอื่นๆ
          นอกจากนี้ อาเบะยังระบุว่าจะสนับสนุนการพัฒนาสมาร์ทซิตี้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยญี่ปุ่นจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีภายในปี 2019 เพื่อหารือความร่วมมือในหลายด้าน เช่น พลังงานหมุนเวียน ระบบจัดการสิ่งปฏิกูลขั้นสูง ระบบการแก้ปัญหาจราจรติดขัด และการชำระเงินรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งการประชุมดังกล่าวมุ่งจับคู่สถานที่แต่ละแห่งกับผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทของญี่ปุ่น เพื่อเดินหน้าสร้างโครงการให้เป็นรูปธรรมต่อไป
          ทั้งนี้ อาเบะระบุว่า ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา ญี่ปุ่นได้ให้ความช่วยเหลืออาเซียนในการสร้างประชาคมที่แข็งแกร่ง โดยสนับสนุนเงินให้อาเซียนแล้ว 2 ล้านล้านเยน (ราว 5.8 แสนล้านบาท) และญี่ปุ่นจะให้ความช่วยเหลืออาเซียนต่อในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐาน