ไวไฟ25สนามบินปี"62

พสต์ทูเดย์ - กรมท่าอากาศยาน จับมือเอไอเอส เปิดบริการฟรีไว-ไฟใน 25 สนามบินทั่วประเทศ
          นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า จากยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาล ที่เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยมุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ทุกที่ทุกเวลา ล่าสุดกรมท่าอากาศยานได้ยกระดับการให้บริการแก่ผู้โดยสารที่เดินทางผ่านท่าอากาศยานทั้ง 25 แห่ง ด้วยบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้เดินทาง ในยุคดิจิทัล
          ด้าน นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรม ท่าอากาศยาน กล่าวว่า กรมท่าอากาศยานได้พัฒนาการให้บริการของท่าอากาศยานในสังกัดทั้ง 25 แห่งในด้านต่างๆ อย่างครอบคลุม ซึ่งล่าสุด บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค ในเครือของเอไอเอส ได้ชนะการประมูลสิทธิในการพัฒนาการให้บริการฟรีไว-ไฟ อินเทอร์เน็ตไร้สาย ในท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยานทั้ง 25 แห่ง
          ทั้งนี้ ผู้โดยสารจะสามารถใช้บริการฟรีไว-ไฟได้ครบทุกแห่งภายในเดือน มี.ค. 2562 นี้ โดยกรมท่าอากาศยานมีแผนที่จะพัฒนาการให้บริการในทุกภาคส่วน เพื่อให้ท่าอากาศยานในสังกัดสามารถรองรับและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเพียงพอต่อไป
          นายวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านธุรกิจสัมพันธ์และองค์กร เอไอเอส กล่าวว่า ปัจจุบันพฤติกรรมของ ผู้บริโภคในยุคดิจิทัลมีความต้องการ เชื่อมต่อออนไลน์ตลอดเวลา โดยเฉพาะกลุ่มนักเดินทางหรือนักท่องเที่ยว ที่ในระหว่างการเดินทางย่อมต้องการค้นหาข้อมูล ทำธุรกรรม รวมถึงการสื่อสารผ่านแอพพลิเคชั่นต่างๆ
          ดังนั้น ในสถานที่อย่างท่าอากาศยาน ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดหลักที่นักท่องเที่ยวพักรอระหว่างเดินทาง จึงต้องมีโครงข่ายดิจิทัลที่ทันสมัย เต็มประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการข้างต้นได้อย่างดีที่สุด ซึ่งเอไอเอสพร้อมเข้าร่วมพัฒนาโครงข่ายสื่อสารทั้งไว-ไฟและโมบายในพื้นที่สนามบิน 25 แห่ง ทุกภาคทั่วประเทศ เพื่อขยายขีดความสามารถในการให้บริการของกรมท่าอากาศยานจากการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้