รายงานพิเศษ: แอพพลิเคชั่น "ฟาร์มสุข"ยกระดับสินค้าเกษตรไทยสู่สากล

  จักรพันธ์ นาทันริ ขอนแก่น
          การทำการตลาดออนไลน์ของกลุ่มเกษตรกรเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในการทำธุรกิจในปัจจุบัน ที่สามารถนำสินค้ามาจำหน่ายได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ล่าสุดที่ห้องประชุมประชาสโมสรโรงแรมอวานี ขอนแก่น แอนด์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ จ.ขอนแก่น นางวิไลเคียงประดู่ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานประชาสัมพันธ์บมจ.แอดวานซ์ อินโฟเซอร์วิส หรือเอไอเอส พร้อมด้วยนายอุดมศักดิ์ โสมคำ หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เอไอเอสและนายพงษ์ศักดิ์ ตันวิสุทธิ์ หัวหน้าส่วนงานดิจิทัลฟอร์ไทย เอไอเอส ร่วมกันเปิดตัว AIS Digital For Thailand และ แอพพลิเคชั่นฟาร์มสุข
          นางวิไล กล่าวว่า แอพพลิเคชั่นฟาร์มสุขเป็นการยกระดับเกษตรกรที่ถือเป็นอาชีพหลักที่สำคัญของประเทศให้ก้าวทันกระแสการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล เนื่องจากแพลตฟอร์มฟาร์มสุข เป็นแอพพลิเคชั่น ที่เกษตรกรสามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญในการทำการเกษตร เพื่อเพิ่มคุณภาพของผลผลิตของเกษตรกรให้สูงขึ้น และเป็นช่องทางทางการตลาดออนไลน์ให้กับเกษตรกรนั้นสามารถขายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรกรแปรรูปที่หลากหลายจากทั่วทุกภูมิภาคของไทย ที่ผู้ซื้อสามารถนำสินค้ามานำเสนอ และผู้ขายสามารถที่จะเลือกชมและ เจรจาโดยตรงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายได้ทั้งปี ทุกที่ ทุกเวลาและทุกวัน
          "ขณะนี้มีร้านค้าบนแอพพลิเคชั่นฟาร์มสุขทั้งหมด 357 ร้านค้า โดยมีสินค้ามากถึง 1,821 รายการ เฉพาะภาคอีสาน วันนี้มีเกษตรกรสมัครเข้าเป็นสมาชิกและนำสินค้ามาจำหน่ายบนร้านฟาร์มสุข ในระบบแอพพลิเคชั่นฟาร์มสุขของเอไอเอส และจำนวน 59 ร้าน มีสินค้าที่เกษตรกรนำมาจำหน่ายในแอพฯรวม 253 รายการ โดยเฉพาะที่ขอนแก่น ที่ได้มีการนำผลิตภัณฑ์เด่นๆเช่น แมคคาดีเมียอบเกลือ น้ำพริกข่าแก่นสยาม และสบู่ถ่านชาร์โคล ที่เกษตรกรได้นำมาจำหน่ายที่แอพของเราจนเกิดการเจรจาการค้าได้โดยตรงที่มียอดของการสั่งซื้อและยอดการจำหน่ายในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก"
          อย่างไรก็ตาม เอไอเอสเน้นกลุ่มผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์แปรรูป รวมไปถึงสินค้าที่เป็นภูมิปัญญาของชุมชนหรือโอทอป โดยที่เอไอเอส มีทีมงานที่ช่วยบริหารจัดการให้เข้าถึงเทคโนโลยีและช่องทางการจัดจำหน่าย ทั้งการแนะนำการทำการตลาดออนไลน์การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ การถ่ายภาพสินค้าให้น่าสนใจ เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า สร้างโอกาส สร้างรายได้ และยกระดับการจำหน่ายสินค้า ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มเกษตรกรจากทั่วทุกภูมิภาคของไทยให้เข้าสู่ช่องทางออนไลน์ ที่สามารถเจรจาระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายได้เพียงแค่ปลายนิ้ว