ทีวีดิจิทัลจับเข่าถก"ฐากร"ยื่น4แผน อ้อนยืดเกณฑ์ช่วยเหลือระยะยาว เสนอขอเป็นผู้จัดทำเรตติ้งตนเอง

สมาคมผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล เข้าพบเลขาธิการ กสทช. ยื่นข้อเสนอ 4 ข้อแก้ปัญหาทีวีดิจิทัล เน้นรื้อต้งแต่เปิดจัดสรรใหม่ ทบทวนค่ามัสต์แครี่ และทำสำรวจเรตติ้งของแต่ละเจ้าเอง อ้างที่ผ่านมาไม่เป็นธรรม กระทบต่อรายได้ค่าโฆษณา
          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม แห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวภายหลังสำนักงาน กสทช. หารือ นายสุภาพ คลี่ขจาย นายกสมาคมผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล และตัวแทนเข้าร่วมการประชุมชี้แจงสภาพปัญหาทีวีดิจิทัลว่า สมาคมผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล เสนอความคิดเห็นใน 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1.เมื่อสิ้นสุดมาตรา 44 ช่วยเหลือผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล รัฐบาลควรรับภาระค่าเช่าโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล (มักซ์) ของทีวีดิจิทัลทั้งหมด 2.กรณีสำนักงาน กสทช.จะเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 700 เมกะเฮิรตซ์ ที่ใช้ในกิจการทีวีดิจิทัลปัจจุบัน เพื่อนำไปจัดสรรใหม่ ทั้งนี้ หากมีการนำคลื่นความถี่ดังกล่าวออกมาประมูล จึงขอเสนอให้นำรายได้จากการประมูลมาอุดหนุนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการทีวีดิจิทัล ซึ่งผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลยังต้องชำระอีกประมาณ 37% โดยชำระมาแล้วประมาณ 63%
          นายฐากรกล่าวว่า 3.เสนอให้ทบทวนกฎมัสต์แครี่ให้มีความชัดเจน ว่าครอบคลุมการถ่ายทอดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือกิจการโอทีที (โอเวอร์เดอะท็อป) อื่นๆ หรือไม่ และ 4.เสนอให้จัดทำความนิยมของประชาชนในรายการวิทยุโทรทัศน์ (เรตติ้ง) ใหม่ เนื่องจากการจัดทำเรตติ้ง ที่ผ่านมาไม่เป็นธรรม และส่งผลกระทบต่อเม็ดเงินโฆษณา โดยทางสมาคมเสนอขอเป็นผู้จัดทำเรตติ้งด้วยตัวเอง และขอเงินสนับสนุนจากสำนักงาน กสทช.จำนวน 235 ล้านบาทต่อปี ซึ่งข้อเสนอของสมาคม สำนักงาน กสทช.จะรวบรวมความเห็น และเสนอไปยังคณะทำงานแก้ไขปัญหาทีวีดิจิทัลระยะยาวเพื่อพิจารณาต่อไป
          นายสุภาพ คลี่ขจาย นายกสมาคมผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล กล่าวว่า การที่ทางสมาคมผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล เข้าร่วมหารือกับทาง กสทช. มิได้ต้องการเรียกร้องใดๆ ต่อ กสทช. เนื่องจากที่ผ่านมา ผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลได้รับความช่วยเหลือจากมาตรา 44 แล้ว ทั้งนี้ การที่เข้าร่วมหารือกับทาง กสทช.เพื่อเสนอแนวทาง สำหรับช่วยเหลือผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลในระยะยาว หลังจากผ่านพ้นมาตรการช่วยเหลือแล้ว ซึ่งปัจจุบันทีวีดิจิทัลจะต้อง ประสบกับปัญหาในหลายด้าน อาทิ ถูกดิสรัปชั่นจากเทคโนโลยี ที่ทำให้ผู้ชมหันไปรับชมข้อมูลข่าวสารผ่านโทรศัพท์มือถือมากขึ้น รวมถึงการเข้ามาของ 5G ในอนาคตอันใกล้นี้
          "ขอย้ำว่าข้อเสนอทั้งหมดของทางสมาคมผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล ไม่ใช่ข้อเรียกร้อง หรือเป็นการร้องขอแต่อย่างใด โดยเปรียบเหมือนเป็นการปรับทุกข์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน ที่สอดรับกับสถานการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพราะลำพังในทุกวันนี้ ทีวีดิจิทัลต้องประสบกับปัญหาต่างๆ อยู่พอสมควรแล้ว" นายสุภาพกล่าว และว่า สำหรับการจัดทำความนิยมของประชาชนในรายการวิทยุโทรทัศน์ (เรตติ้ง) ที่ผ่านมาทางสมาคมได้ดำเนินการมาแล้วเป็นเวลา 2 ปี ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าว เพื่อให้ผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลได้รับทราบถึงข้อมูลเรตติ้งที่แท้จริง ไม่บิดเบือน ถือได้ว่าข้อมูลเหล่านั้นมีประโยชน์ต่อ ผู้ผลิตคอนเทนต์เป็นอย่างมาก ในการนำข้อมูลที่ได้รับมาพัฒนา และต่อยอดการจัดทำรูปแบบเนื้อหาของรายการ นั้นๆ ต่อไป ทั้งนี้ การจัดทำเรตติ้งนั้น จำเป็นจะต้องใช้เงินจำนวนหนึ่ง ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวทางผู้ประกอบการแบกรับภาระค่าใช้จ่ายไม่ไหว จึงจำเป็นต้องขอความอนุเคราะห์จากทางสำนักงาน กสทช. และเมื่อทาง กสทช.รับทราบ จึงขอให้สมาคมเสนอข้อมูลการจัดทำเรตติ้ง โดยอธิบายถึงวัตถุประสงค์ และประโยชน์ที่ทั้งผู้รับชมจะได้รับ พร้อมทั้งประโยชน์ที่วงการทีวีดิจิทัลจะได้รับมายัง กสทช. เพื่อให้ประกอบการพิจารณาต่อไป