ทีโอทีพลิกมีกำไร"ดีอี"โวต่างชาติสน ทดสอบบริการ5จี

 ไทยโพสต์ * ทีโอทียิ้มผลประ กอบการครึ่งปีกลับมามีกำไร 473 ล้านบาท มาจากการสร้างรายได้จากพันธมิตรและการควบคุมค่าใช้จ่าย มั่นใจปีนี้ปิดบัญชีเป็นบวก ด้านดีอีปลื้มต่างชาติสนใจร่วมทดสอบคลื่น 5 จี
          นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที เปิดเผยผลประกอบการบริษัทครึ่งปี (ม.ค.-มิ.ย.61) ทีโอทีมีผลกำไรสุทธิ 473 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีผลขาดทุน โดยมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคาฯ (EBITDA) จำนวน 5,853 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนเช่นเดียวกัน
          "รายได้ที่เข้ามาเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากพันธมิตรและการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเคร่งครัด โดยคาดว่าผลประกอบการสิ้นปี 2561 ทีโอทีจะมีผลกำไร ส่วนหนึ่งมาจากความเสียสละ ร่วมแรงร่วมใจ ความทุ่มเทของพนักงานทุกคน"
          นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาบริหารสินทรัพย์สร้างรายได้เพิ่มจากที่ดินและอาคาร เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ ทีโอทีมีสินทรัพย์โฉนดที่ดินประมาณ 3,000 แปลง โดยมีแผนการพัฒนาด้วยการให้เช่าระยะสั้น 1-3 ปี หรือการพัฒนาโครงการให้เช่าระยะยาว ซึ่งจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ร่วมลงทุน พ.ศ.2556 โดยปัจจุบันทีโอทีได้ดำเนินการโครงการพัฒนาที่ดินคลังพัสดุคลองเตย ซึ่งเป็นโครงการนำร่องขนาดกลาง มีมูลค่าตั้ง แต่ 1,000 ล้านบาท ถึงต่ำกว่า 5,000 ล้านบาท
          นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการเปิดสนามทดสอบคลื่น 5G (Regulatory sandbox) ว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรม การกิจการกระจายเสียง กิจ การโทรทัศน์ และกิจการโทร คมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) อยู่ระหว่างการจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อใช้ในการทดสอบให้กับโครงการดังกล่าว
          ทั้งนี้ ผลของการชี้แจงนโยบายของรัฐบาลและการเดินสายแนะนำโครงการระ เบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) และดิจิทัลพาร์ค ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดี โดยล่าสุดบริษัทไฮเทคจากจีน เยอรมนี และสหรัฐอเมริกา ได้แสดงความสนใจที่จะเข้าร่วมการทดสอบนี้ โดยจะเชิญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคม ไม่ว่าจะเป็นโอเปอเรเตอร์, ตัวแทนอุตสาหกรรมด้านต่างๆ และผู้ผลิตเทคโนโลยีสื่อสารโทร คมนาคมเข้าร่วมการทดสอบด้วย.