เปิดให้เอกชนเช่าใช้เน็ตประชารัฐ

 พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.ยุติธรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (บอร์ดดีอี) เปิดเผยว่า ที่ประชุมบอร์ดดีอีได้เห็นชอบให้เปิดบริการเช่าใช้โครงข่ายอินเตอร์เน็ตประชารัฐ เพื่อให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (เอสเอ็มอี) ในท้องถิ่นสามารถมาใช้บริการโครงข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อต่อเชื่อมกับครัวเรือนของประชาชนได้ ส่วนค่าบริการรายเดือนต้องเหมาะสม มีทางเลือกให้กับประชาชน ยกตัวอย่าง เช่น ราคาขั้นต่ำไม่ควรเกินเดือนละ 299 บาท สำหรับประชาชนที่ต้องการใช้งานอินเตอร์เน็ตเพื่อความบันเทิง ดูหนัง ฟังเพลง ค้นหาข้อมูลทั่วไป และราคาเดือนละ 699 บาทหรือสูงกว่านี้ สำหรับเป็นผู้ประกอบการท่องเที่ยวในท้องถิ่นผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจค้าขายออนไลน์มีความต้องการใช้งานอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงมาก ดังนั้นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ก็ต้องไปศึกษารายละเอียดให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย.นี้ สำหรับโครงการอินเตอร์เน็ตประชารัฐระยะที่ 2 จำนวน 15,372 หมู่บ้านนั้น ขณะนี้มีความชัดเจนแล้ว บอร์ดดีอีได้มอบหมายสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็นผู้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เดิมเมื่อปี 2559 โดยจะติดตั้งให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย.2562 จากเดิมจะแล้วเสร็จภายในเดือน ธ.ค.2561 ทั้งนี้สืบเนื่องจากกระทรวงดีอีต้องการนำมาดำเนินการเองและมอบให้บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ดำเนินการแทน เช่นเดียวกับโครงการอินเตอร์เน็ตประชารัฐระยะแรก 24,700 หมู่บ้านเพื่อความต่อเนื่อง แต่เมื่อพิจารณาแล้วพบว่า ทีโอทีไม่สามารถส่งมอบงานโครงการอินเตอร์เน็ตประชารัฐในพื้นที่ชายขอบ 3,920 หมู่บ้านของ กสทช.ได้ตามสัญญาและทีโอทีมีปัญหาภายในอีก เมื่อพิจารณารอบคอบแล้วจึงให้ กสทช.เป็นผู้ดำเนินการต่อไป.