ยูเอ็นตั้งสำนักงานไทย ศูนย์กลางอวกาศอาเซียน

ปิยนุช ผิวเหลือง
          เมื่อเร็วๆ นี้ พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ได้เดินทางไปยังกรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย หารือด้านเทคโนโลยีร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของออสเตรีย ตลอดจนความร่วมมือด้านอวกาศที่จะมีการจัดตั้งสำนักงานในประเทศไทยเป็นแห่งแรกในภูมิภาคอาเซียน
          พิเชฐ กล่าวว่า การเดินทางไปกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย เมื่อปลายเดือน มิ.ย. 2561 ที่ผ่านมา ได้เป็นสักขีพยานลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักกิจการอวกาศแห่งองค์การสหประชาชาติ (United Nations Office of Outer Space Affairs - UNOOSA) กับสำนักงานพัฒนา เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า เพื่อร่วมกันพัฒนาด้านอวกาศในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย โดยจะจัดตั้งสำนักงานในประเทศไทย โดยใช้ชื่อว่า "สำนักงานประสานงานแห่งภูมิภาคด้านอวกาศ" โดยเป็นสำนักงานแห่งแรกในภูมิภาคอาเซียน และเป็นสำนักงานแห่งที่ 3 ในเอเชีย ที่ก่อนหน้านี้ UNOOSA ได้ตั้งสำนักงานในจีนและอินเดียแล้ว
          สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสำนักงานประสานงานแห่งภูมิภาคด้านอวกาศ เพื่อร่วมพัฒนาด้านอวกาศของประเทศไทย อาเซียน ตลอดจนภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ การพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศ การสร้างและการสำรวจอวกาศ รวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ให้ศึกษางานด้านอวกาศ และเมื่อผนวกกับการเสนอร่างกฎหมายพัฒนากิจการอวกาศของไทย จะผลักดันให้
          เกิดกระบวนการพัฒนาการศึกษาด้านอวกาศอย่างมีประสิทธิภาพ
          พิเชฐ กล่าวว่า เทคโนโลยีอวกาศยังสามารถปรับใช้กับการดูแลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การวิจัยและพัฒนา การตรวจวัดสภาพอากาศ การใช้ดาวเทียมสำรวจพื้นที่ป่าไม้ ตลอดจนพัฒนาดาวเทียมสื่อสาร ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวในชีวิตประจำวัน โดยคาดว่าจะจัดตั้งสำนักงานประสานงานแห่งภูมิภาคด้านอวกาศในพื้นที่กรุงเทพฯ ภายในปีนี้ ทั้งนี้การตั้งสำนักงานจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อไทย เนื่องจากไทยสามารถเรียนรู้การพัฒนาด้านอวกาศจาก UNOOSA ตลอดจนการเข้าร่วมฝึกอบรมบุคลากร ทั้งเปิด
          โอกาสให้คนไทยได้ร่วมงานกับองค์กรระดับโลก
          "ความร่วมมือดังกล่าวส่งผลให้โอกาสทางด้านอวกาศของไทยเพิ่มมากขึ้น มีผู้เชี่ยวชาญจากต่างชาติมาทำงานในไทย เป็นโอกาสให้กับคนไทยได้ศึกษาเรียนรู้ เทคโนโลยีด้านอวกาศยังเกี่ยวข้องกับการตรวจวัดสภาพอากาศ การทำงานของดาวเทียมสำรวจ ดาวเทียมสื่อสาร ใช้ศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นข้อมูลสำคัญที่ใช้ในการพัฒนาประเทศ" พิเชฐ กล่าว
          ที่ผ่านมาประเทศไทยมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอวกาศอยู่ 5 กลุ่ม ได้แก่ 1.การสร้างระบบนิเวศสำหรับการพัฒนา
          เทคโนโลยีอวกาศ 2.เทคโนโลยีอวกาศเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3.การสร้างขีดความสามารถด้านอวกาศ 4.การพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และ 5.เทคโนโลยีอวกาศสำหรับการวางแผนนโยบาย
          ขณะที่ปัจุบันไทยมีการพัฒนาโครงการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากห้วงอวกาศ ได้แก่ การนำภาพถ่ายดาวเทียมมาใช้เพื่อการพัฒนาด้านการเกษตร และโครงการ Thailand Earth Observation System Phase 2 หรือ THEOS-2 ซึ่งเป็นการพัฒนาดาวเทียมเพื่อการสำรวจ ผ่านการออกแบบ ประกอบ และทดสอบดาวเทียม ยกระดับอุตสาหกรรมอวกาศของประเทศไทย
          สำหรับความสำคัญของความร่วมมือระหว่าง UNOOSA และจิสด้าในครั้งนี้ ยังส่งผลให้การพัฒนาด้านอวกาศในภูมิภาคอาเซียนก้าวหน้าขึ้นไปด้วย เนื่องจากมองว่าประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค และมีความพร้อมในการพัฒนาการศึกษาด้านอวกาศ ที่สามารถนำไปขยายผลสู่การใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่  (บิ๊ก ดาต้า)  การวิเคราะห์ข้อมูล และการเรียนรู้เชิงลึกในการสร้างแพลตฟอร์มเอไอพี หรือ "Actionable Intelligence Policy Platform (AIP)" ที่ช่วยกลั่นกรอง และวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาลให้กับมนุษย์