วันนี้ลุ้นADVANC-DTAC-TRUE ตบเท้าเข้ารับซองประมูลคลื่น 900-1800

วันนี้ลุ้น ADVANC-DTAC-TRUE เข้ารับเอกสารประมูลคลื่น 900-1800 MHz หลังกสทช.เปิดให้รับเอกสารฯวันแรก-7 ส.ค. 2561 และเปิดยื่นซอง 8 ส.ค. 2561 ก่อนเคาะราคาคลื่น 900 MHz 18 ส.ค. 2561-คลื่น 1800 MHz เคาะราคา 19 ส.ค. 2561
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (9 ก.ค. 2561) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จะเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับเอกสารการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz และ 1800 MHz เป็นวันแรก และจะเปิดให้รับเอกสารฯ ไปจนถึงวันที่ 7 ส.ค. 2561 เลื่อนจากเดิมที่จะเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับเอกสารฯ ในวันที่ 6 ก.ค.-7 ส.ค. 2561 เนื่องจากราชกิจจานุเบกษาลงเผยแพร่ประกาศหลักเกณฑ์การประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz และ 900 MHz เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 2561 จากเดิมที่คาดว่าจะประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาในวันที่ 5 ก.ค. 2561 ซึ่งต้องจับตาว่าผู้ให้บริการโทรคมนาคมทั้ง 3 ราย ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE จะเข้ามารับเอกสารฯ ในวันนี้ครบทุกรายหรือไม่
          ทั้งนี้ ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 890-895/935-940 MHz ระบุว่าคลื่นความถี่ 900 MHz ที่นำมาประมูลเป็นช่วงความถี่วิทยุ 890-895 MHz คู่กับ 935-940 MHz ขนาด 2x5 MHz ราคาขั้นต่ำอยู่ที่ 35,988 ล้านบาท ใบอนุญาตมีระยะเวลาการอนุญาต 15 ปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต
          นอกจากนี้ ผู้ขอรับใบอนุญาตชำระค่าพิจารณาคำขอใบอนุญาตในอัตรา 500,000 บาท และวางหลักประกันการประมูลเป็นเช็คจากสถาบันการเงิน จำนวน 1,800 ล้านบาท ขณะที่การชำระเงินประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz แบ่งจ่ายเป็น 4 งวด โดยงวดที่ 1 ชำระ 4,020 ล้านบาท งวดที่ 2 ชำระ 2,010 ล้านบาท งวดที่ 3 ชำระ 2,010 ล้านบาท และงวดที่ 4 ชำระเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ส่วนที่เหลือทั้งหมด
          สำหรับกรณีที่ผู้ชนะการประมูลไม่ดำเนินการตามเงื่อนไขก่อนรับใบอนุญาตให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด คณะกรรมการจะริบหลักประกันการประมูล 1,800 ล้านบาท และผู้ชนะการประมูลต้องชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้นเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่า 5,399 ล้านบาท
          ส่วนประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 1740-1785/1835-1880 MHz ระบุว่าคลื่นความถี่ 1800 MHz ที่นำมาประมูลเป็นคลื่นความถี่ในช่วง 1740-1785 MHz คู่กับ 1835-1880 MHz มีขนาดความกว้างแถบคลื่นความถี่รวมทั้งสิ้น 2x45 MHz แบ่งเป็นคลื่นความถี่ 9 ชุด ชุดละ 2x5 MHz
          โดยชุดที่ 1 ช่วงความถี่วิทยุ 1740-1745 MHz คู่กับ 1835-1840 MHz ชุดที่ 2 ช่วงความถี่วิทยุ 1745-1750 MHz คู่กับ 1840-1845 MHz ชุดที่ 3 ช่วงความถี่วิทยุ 1750-1755 MHz คู่กับ 1845-1850 MHz ชุดที่ 4 ช่วงความถี่วิทยุ 1755-1760 MHz คู่กับ 1850-1855 MHz ชุดที่ 5 ช่วงความถี่วิทยุ 1760-1765 MHz คู่กับ 1855-1860 MHz
          ชุดที่ 6 ช่วงความถี่วิทยุ 1765-1770 MHz คู่กับ 1860-1865 MHz ชุดที่ 7 ช่วงความถี่วิทยุ 1770-1775 MHz คู่กับ 1865-1870 MHz ชุดที่ 8 ช่วงความถี่วิทยุ 1775-1780 MHz คู่กับ 1870-1875 MHz และชุดที่ 9 ช่วงความถี่วิทยุ 1780-1785 MHz คู่กับ 1875-1880 MHz โดยผู้ขอรับใบอนุญาตแต่ละรายมีสิทธิยื่นประมูลคลื่นความถี่ได้ไม่เกิน 4 ชุดคลื่นความถี่ หรือ 2x20 MHz เท่านั้น ราคาขั้นต่ำอยู่ที่ 12,486 ล้านบาท ใบอนุญาตเริ่มต้นนับแต่วันที่ได้รับอนุญาตจนถึงวันที่ 15 ก.ย. 2576
          ขณะเดียวกันผู้ขอรับใบอนุญาตชำระค่าพิจารณาคำขอใบอนุญาตในอัตรา 500,000 บาท และวางหลักประกันการประมูลเป็นเช็คจากสถาบันการเงินจำนวน 2,500 ล้านบาท ขณะที่การชำระเงินประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz แบ่งจ่ายเป็น 3 งวด โดยงวดแรกชำระ 50% ของราคาประมูลสูงสุด งวดที่ 2 ชำระ 25% ของราคาประมูลสูงสุด และงวดที่ 3 ชำระ 25% ของราคาประมูลสูงสุด
          ส่วนกรณีที่ผู้ชนะการประมูลไม่ดำเนินการตามเงื่อนไขก่อนรับใบอนุญาตให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด คณะกรรมการจะริบหลักประกันการประมูล 2,500 ล้านบาท และผู้ชนะการประมูลต้องชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้นเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่า 1,875 ล้านบาท
          ขณะที่กรอบระยะเวลาในการดำเนินการจะเปิดให้รับเอกสารฯ ไปจนถึงวันที่ 7 ส.ค. 2561 จากนั้นวันที่ 8 ส.ค. 2561 เปิดให้ยื่นคำขอเพื่อเข้าร่วมการประมูล, วันที่ 15 ส.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติ และกำหนดวันที่ 18 ส.ค. 2561 เป็นวันประมูลคลื่น 900 MHz และวันที่ 19 ส.ค. 2561 เป็นวันประมูลคลื่น 1800 MHz