ดันใช้บิ๊กดาต้ารับอุตฯการบินโต

ถนนวิทยุ * บวท.ดึงบิ๊กดาต้าเชื่อมข้อมูลรองรับอุตฯ การบินโตในอนาคต พร้อมเดินหน้าปรับแผนบริหารจัดการจราจรทางอา กาศ เพิ่มขีดความสามารถ รองรับอุตฯ การบินเติบโตในอนาคต
          นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม เปิดเผยภายหลังการประชุมองค์กรความร่วมมือทางการบินโลก CANSO Air Traffic Management Sum- mit ว่า การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งนี้ เป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยที่ได้แสดงศักย ภาพในเวทีการบินโลก ซึ่งมี 150 ประเทศสมาชิกเข้าร่วมเพื่อหารือถึงเทคโนโลยี นวัตกรรม และยุทธศาสตร์แนวทางความร่วมมือนำ Big Data มาใช้บริหารจัดการจราจรทางอากาศ
          โดยคาดในปี 2561 ไทยจะมีปริมาณเที่ยวบินสูงถึง 1 ล้านเที่ยวบิน ขยายตัว 6% และอีก 10 ปีข้างหน้าคาดจะเพิ่มเป็น 2 ล้านเที่ยวบิน โดยสนามบินหลักคือสนามบินสุวรรณภูมิ ดอนเมือง อู่ตะเภา และเมื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ (อีอีซี) แล้วเสร็จ จะมีการใช้บริการเพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงต้องเตรียมแผนพัฒนาเพิ่มขยายขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารเป็น 180-200 ล้านคนต่อปี ส่วนสนามบินภูมิภาคทั้งภูเก็ตและเชียงใหม่มีแผนพัฒนาศักยภาพเช่นกัน
          ดังนั้น บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย (บวท.) ต้องปรับแผนการบริหารจัดการห้วงอากาศเพื่อรองรับ ซึ่งก่อนหน้านี้คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติแผนนโยบายห้วงอากาศแห่งชาติ เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินการบริหารจัดการห้วงอากาศของประเทศให้สอดคล้องกับรูปแบบความต้องการการใช้งานที่เปลี่ยนไป โดยใช้พื้นที่ห้วงอากาศร่วมกันระหว่างพลเรือนและทหาร เพื่อใช้ห้วงอากาศให้เป็นประโยชน์มากที่สุด การบริหารแบบยืดหยุ่นจะเป็นการสร้างมูลค่าจากอุตสาหกรรมการบิน
          "เที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นจำนวนมาก การบริหารจึงต้องใช้ข้อมูลจำนวนมาก ดังนั้นการใช้ Big Data เพื่อบริหารต้นทุนและบริหารจัดการให้มีความมั่นใจเรื่องความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงต้องพัฒนากฎหมายการเดินอากาศ ที่เน้นการบริหารจัดการห้วงอากาศร่วมกันระหว่างกองทัพอากาศและพลเรือนด้วย" นายอาคมกล่าว.