VCOMคว้างานเฉียด500ล.จ่อบุ๊กเข้าพอร์ตไตรมาส2นี้

ทันหุ้น - VCOM คว้างานระบบสารสนเทศทั้งในประเทศและต่างประเทศ มูลค่ารวมเกือบ500 ล้านบาท เตรียมทยอยรับรู้รายได้ Q2 เป็นต้นไป เดินหน้าตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งด้านการนำเสนอโซลูชั่นแบบครบวงจร ในเขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
          นางทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต กรรมการผู้จัดการ บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ VCOM ผู้ดำเนินธุรกิจตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับการใช้งานในระดับองค์กร เปิดเผยถึงภาพรวมธุรกิจของบริษัทในช่วงไตรมาส 2/2561 ว่า บริษัทยังคงมีอัตราการเติบโตเป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยล่าสุด VCOM ได้รับงานจากกรมที่ดิน เพื่อเข้าไปพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน (ระยะที่ 2)ในการพัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีภาพรวมการถือครองที่ดินทั่วประเทศที่เป็นศูนย์กลาง และขยายศูนย์สารสนเทศที่ดิน เพื่อใช้ในการจดทะเบียนและดำเนินการรังวัดและทำแผนที่แบบอัตโนมัติครอบคลุม และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านที่ดินแบบ Online ในสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ จำนวน 459 สำนักงาน ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการร่วมกับพาร์ตเนอร์ โดยเลือกใช้ Solution ครบวงจรของ Oracle
          ขณะเดียวกัน บริษัทยังได้รับงานในการเข้าไปพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อนำไปใช้ในการตรวจสอบและเฝ้าระวังการสื่อสารภายในองค์กรทางด้านความปลอดภัยและการใช้งาน ธนาคารทหารไทย (TMB) ในอายุสัญญาต่อเนื่อง 3 ปี โดยโครงการดังกล่าวได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ Splunk ที่ VCOM เป็นตัวแทนจำหน่าย
          พัฒนาระบบสารสนเทศ
          นอกจากนี้ ยังได้เข้าไปพัฒนาระบบสารสนเทศสู่องค์กรอัจฉริยะ (AGIS Consortium (Avitech, GDL, Infopro, สิรินทิพย์) ของมหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและการให้บริการลดเวลารวมถึงต้นทุนในการดำเนินงานด้วยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของบุคลากร การให้บริการนักศึกษาให้สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้กับกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยรังสิต
          กรรมการผู้จัดการ บมจ. วินท์คอม เทคโนโลยี กล่าวเพิ่มว่า ด้านแผนการขยายตลาดในกลุ่มประเทศ CLM (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) บริษัทยังคงเพิ่มช่องทางขยายการลงทุนในกลุ่มประเทศดังกล่าวอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดคว้างานของกระทรวงเศรษฐกิจและการเงิน (MOEF) ของประเทศกัมพูชา ซึ่งบริษัทจับมือกับพันธมิตร First Cambodia Co.,Ltd เพื่อเปลี่ยน Oracle Exadataใหม่และอัพเกรด Oracle Database License รวมถึงบริการติดตั้ง ACS จาก Oracle  ซึ่งเป็นงานเพิ่มเติมจากช่วงต้นปีที่ได้รับงานวางระบบให้กับธนาคารของเมียนมา อาทิ Myawaddy Ban, CB Bank และ AYA Bank
          จากแผนการขยายตลาดทั้งในประเทศ และต่างประเทศ CLM (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ในช่วงที่ผ่านมา เป็นบทพิสูจน์ให้เห็นถึงศักยภาพในการต่อ ยอดทางธุรกิจ เพื่อรองรับการขายสินค้า ORACLE  ให้กับลูกค้าในกลุ่มประเทศ CLM เพื่อโอกาสการขยายการขายได้เพิ่มมากขึ้นในอนาคต