กรุงศรีจับมือ3พาร์ตเนอร์ สร้างฐานบิ๊กดาต้าอสังหาฯ/ทุ่ม100ล.พัฒนาระบบประเมินราคา

นายแซม ตันสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จำกัด เครือธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า กรุงศรี ฟินโนเวตฯ ร่วมกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท แอดเวนเจอร์ จำกัด ในเครือบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือเอสซีจี กองทุนร่วมลงทุน 500 ตุ๊กตุ๊ก ลงทุนใน บริษัท บาเนีย (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทเทคโนโลยีที่พัฒนาเกี่ยวกับบิ๊กดาต้าอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบของมาร์เก็ตเพลสและดาต้าอนาไลติค รวมมูลค่าลงทุน 100 ล้านบาท สำหรับการลงทุนและพัฒนาเทคโนโลยีของบาเนียระยะ 2 ปี ซึ่งกรุงศรี ฟินโนเวต สามารถต่อยอดจากเทคโนโลยีของบาเนียมาต่อยอดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยให้ตอบโจทย์ทางผู้บริโภคและผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในอนาคต
          นายแซมกล่าวว่า กรุงศรี ฟินโนเวต และบาเนีย จะร่วมกันพัฒนาระบบการประมาณการราคาที่อยู่อาศัยดิจิทัล ซึ่งมีการนำเข้าไปทดสอบในแซนด์บ็อกซ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ช่วงต้นปี 2562 ระบบการประมาณการราคาจะช่วยลดต้นทุนให้กับธนาคารและลูกค้า เพราะในอนาคตลูกค้าจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการประเมินราคาบ้านในการขอสินเชื่อ ขณะที่ฝั่งธนาคารก็ลดต้นทุนได้ ซึ่งอัตราดอกเบี้ยที่อยู่อาศัยในอนาคตลดลงได้ นอกจากนี้ ธนาคารมีเม็ดเงินลงทุน 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่ผ่านมาธนาคารได้ใช้เงินลงทุนแล้ว 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ใน 3 ธุรกิจ ธุรกิจการบริการความมั่งคั่ง ระบบชำระเงิน และบล็อกเชน และมีแผนร่วมลงทุนเพิ่มเติมในเอไออีก 2-3 ราย อาทิ โรบอทแชท เพื่อนำมาใช้ทดแทนในส่วนของคอลเซ็นเตอร์ ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อนำมาใช้ในเรื่องของการป้องกันการโจรกรรมในเทคโนโลยี และการวิเคราะห์สินเชื่อโดยใช้เอไอ เป็นต้น
          นายณัฐพล พร้อมลือชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กล่าวว่า ในอนาคตธนาคารจะพัฒนาต่อยอดกับระบบของบาเนีย เพื่อให้ลูกค้าสามารถขอสินเชื่อผ่านทางบาเนียได้ทันที และพฤติกรรมลูกค้ายังไม่เปลี่ยนไปใช้ออนไลน์ทั้งหมด จากการสำรวจของธนาคาร พบว่าลูกค้ายังต้องการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ธนาคารอยู่ ลูกค้ายังใช้เวลาหาข้อมูลซ่อมบ้าน 6-8 เดือน และแต่ละเดือนธนาคารหาลูกค้าที่ต้องการ สินเชื่อบ้านเฉลี่ยเดือนละ1,000 ราย ปีนี้ธนาคารตั้งเป้าหมาย สินเชื่อคงค้างขยายตัวกว่า 10%
          นางสาวอัญชนา วัลลิภากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท บาเนีย (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า เม็ดเงินจากการระดมทุนในปีนี้ บาเนียจะขยายพัฒนาฐานข้อมูลโครงการอสังหาริมทรัพย์ให้ครบ 26 จังหวัดหลักทั่วประเทศ จากปัจจุบัน 15 จังหวัด โดยจะเพิ่มพื้นที่ในภาคใต้และตะวันตก พร้อมขยายการจัดเก็บฐานข้อมูลโครงการอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศด้วย